0.6 alpha 1 ??
[iramuteq] / dictionnaires / lexique_pt.txt
1 I       I       sw
2 a       a       art_def
3 aaron   aaron   nom
4 aarão  aarão  nom
5 aba     aba     nom
6 abacate abacate nom
7 abacateiro      abacateiro      nom
8 abacates        abacate nom
9 abacaxi abacaxi nom
10 abacaxis        abacaxi nom
11 abacaxizeiro    abacaxizeiro    nom
12 abaciais        abacial adj
13 abacial abacial adj
14 abacá  abacá  nom
15 abada   abada   nom
16 abadai  abadar  ver
17 abadam  abadar  ver
18 abadarão       abadar  ver
19 abadas  abada   nom
20 abade   abade   nom
21 abadengo        abadengo        adj
22 abades  abade   nom
23 abadessa        abadessar       ver
24 abadessas       abade   nom
25 abadesses       abadessar       ver
26 abadia  abadia  nom
27 abadias abadia  nom
28 abadie  abadiar ver
29 abadiense       abadiense       adj
30 abadio  abadiar ver
31 abadiânia      abadiânia      nom
32 abado   abadar  ver
33 abados  abar    ver
34 abaete  abaetar ver
35 abaeteense      abaeteense      adj
36 abaeteenses     abaeteense      adj
37 abaetetubense   abaetetubense   adj
38 abaetetubenses  abaetetubense   adj
39 abaeté abaeté nom
40 abafa   abafar  ver
41 abafada abafado adj
42 abafadas        abafar  ver
43 abafado abafado adj
44 abafador        abafador        nom
45 abafadores      abafador        nom
46 abafados        abafado adj
47 abafam  abafar  ver
48 abafamento      abafamento      nom
49 abafando        abafar  ver
50 abafar  abafar  ver
51 abafaram        abafar  ver
52 abafava abafar  ver
53 abafe   abafar  ver
54 abafo   abafo   nom
55 abafou  abafar  ver
56 abagunçado     abagunçar      ver
57 abai    abar    ver
58 abairramento    abairramento    nom
59 abais   abar    ver
60 abaixa  abaixar ver
61 abaixada        abaixado        adj
62 abaixadas       abaixado        adj
63 abaixado        abaixar ver
64 abaixador       abaixador       adj
65 abaixadores     abaixador       nom
66 abaixados       abaixado        adj
67 abaixam abaixar ver
68 abaixamento     abaixamento     nom
69 abaixamentos    abaixamento     nom
70 abaixando       abaixar ver
71 abaixar abaixar ver
72 abaixaram       abaixar ver
73 abaixarem       abaixar ver
74 abaixaria       abaixar ver
75 abaixariam      abaixar ver
76 abaixassem      abaixar ver
77 abaixava        abaixar ver
78 abaixavam       abaixar ver
79 abaixe  abaixar ver
80 abaixei abaixar ver
81 abaixem abaixar ver
82 abaixo  abaixo  adv
83 abaixou abaixar ver
84 abajur  abajur  nom
85 abajures        abajur  nom
86 abala   abalar  ver
87 abalada abalado adj
88 abaladas        abalar  ver
89 abalado abalar  ver
90 abalados        abalado adj
91 abalai  abalar  ver
92 abalam  abalar  ver
93 abalamento      abalamento      nom
94 abalando        abalar  ver
95 abalança       balançar       ver
96 abalar  abalar  ver
97 abalara abalar  ver
98 abalaram        abalar  ver
99 abalaria        abalar  ver
100 abalariam       abalar  ver
101 abalará        abalar  ver
102 abalassem       abalar  ver
103 abalava abalar  ver
104 abalavam        abalar  ver
105 abale   abalar  ver
106 abalei  abalar  ver
107 abalem  abalar  ver
108 abalizada       abalizado       adj
109 abalizadas      abalizado       adj
110 abalizado       abalizado       adj
111 abalizados      abalizado       adj
112 abalizar        abalizar        ver
113 abalo   abalo   nom
114 abalofar        abalofar        ver
115 abalone abalonar        ver
116 abalones        abalonar        ver
117 abalos  abalo   nom
118 abalou  abalar  ver
119 abalroa abalroar        ver
120 abalroada       abalroar        ver
121 abalroadas      abalroar        ver
122 abalroado       abalroar        ver
123 abalroamento    abalroamento    nom
124 abalroamentos   abalroamento    nom
125 abalroar        abalroar        ver
126 abalroaram      abalroar        ver
127 abalroou        abalroar        ver
128 abaluartada     abaluartar      ver
129 abaluartadas    abaluartar      ver
130 abaluartado     abaluartar      ver
131 abaluartados    abaluartar      ver
132 abam    abar    ver
133 abana   abanar  ver
134 abanadas        abanar  ver
135 abanadela       abanadela       nom
136 abanador        abanador        nom
137 abanadores      abanador        nom
138 abanam  abanar  ver
139 abanando        abanar  ver
140 abanar  abanar  ver
141 abanava abanar  ver
142 abancado        abancar ver
143 abanda  abandar ver
144 abandalhar      abandalhar      ver
145 abandando       abandar ver
146 abandeirado     abandeirar      ver
147 abando  abandar ver
148 abandoa abandoar        ver
149 abandoado       abandoar        ver
150 abandona        abandonar       ver
151 abandonada      abandonar       ver
152 abandonadas     abandonado      adj
153 abandonado      abandonar       ver
154 abandonados     abandonado      adj
155 abandonai       abandonar       ver
156 abandonam       abandonar       ver
157 abandonamos     abandonar       ver
158 abandonando     abandonar       ver
159 abandonar       abandonar       ver
160 abandonara      abandonar       ver
161 abandonaram     abandonar       ver
162 abandonarei     abandonar       ver
163 abandonarem     abandonar       ver
164 abandonares     abandonar       ver
165 abandonaria     abandonar       ver
166 abandonariam    abandonar       ver
167 abandonarmos    abandonar       ver
168 abandonará     abandonar       ver
169 abandonarão    abandonar       ver
170 abandonaríamos abandonar       ver
171 abandonas       abandonar       ver
172 abandonasse     abandonar       ver
173 abandonassem    abandonar       ver
174 abandonaste     abandonar       ver
175 abandonava      abandonar       ver
176 abandonavam     abandonar       ver
177 abandone        abandonar       ver
178 abandonei       abandonar       ver
179 abandonem       abandonar       ver
180 abandonemos     abandonar       ver
181 abandones       abandonar       ver
182 abandono        abandono        nom
183 abandonos       abandono        nom
184 abandonou       abandonar       ver
185 abandoou        abandoar        ver
186 abandou abandar ver
187 abane   abanar  ver
188 abanes  abanar  ver
189 abanico abanicar        ver
190 abano   abano   nom
191 abanos  abano   nom
192 abanou  abanar  ver
193 abanão abanão nom
194 abar    abar    ver
195 abara   abar    ver
196 abaram  abar    ver
197 abarata abaratar        ver
198 abarca  abarcar ver
199 abarcada        abarcado        adj
200 abarcadas       abarcado        adj
201 abarcado        abarcar ver
202 abarcados       abarcar ver
203 abarcam abarcar ver
204 abarcando       abarcar ver
205 abarcante       abarcante       adj
206 abarcar abarcar ver
207 abarcaram       abarcar ver
208 abarcarem       abarcar ver
209 abarcaria       abarcar ver
210 abarcará       abarcar ver
211 abarcas abarcar ver
212 abarcasse       abarcar ver
213 abarcava        abarcar ver
214 abarcavam       abarcar ver
215 abarcou abarcar ver
216 abares  abar    ver
217 abarque abarcar ver
218 abarquem        abarcar ver
219 abarraca        abarracar       ver
220 abarracados     abarracado      adj
221 abarracamento   abarracamento   nom
222 abarrancado     abarrancar      ver
223 abarrota        abarrotar       ver
224 abarrotada      abarrotado      adj
225 abarrotadas     abarrotar       ver
226 abarrotado      abarrotado      adj
227 abarrotados     abarrotar       ver
228 abarrotam       abarrotar       ver
229 abarrotando     abarrotar       ver
230 abarrotar       abarrotar       ver
231 abarrotaram     abarrotar       ver
232 abarrotavam     abarrotar       ver
233 abarrotou       abarrotar       ver
234 abará  abar    ver
235 abas    aba     nom
236 abasse  abar    ver
237 abastada        abastado        adj
238 abastadas       abastado        adj
239 abastado        abastado        adj
240 abastados       abastado        adj
241 abastança      abastança      nom
242 abastar abastar ver
243 abastarda       abastardar      ver
244 abastardamento  abastardamento  nom
245 abaste  abar    ver
246 abastece        abastecer       ver
247 abastecedor     abastecedor     adj
248 abastecedora    abastecedor     adj
249 abastecedoras   abastecedor     adj
250 abastecedores   abastecedor     adj
251 abastecem       abastecer       ver
252 abastecendo     abastecer       ver
253 abastecer       abastecer       ver
254 abastecera      abastecer       ver
255 abasteceram     abastecer       ver
256 abastecerem     abastecer       ver
257 abasteceria     abastecer       ver
258 abasteceriam    abastecer       ver
259 abastecerá     abastecer       ver
260 abastecesse     abastecer       ver
261 abastecessem    abastecer       ver
262 abasteceu       abastecer       ver
263 abastecia       abastecer       ver
264 abasteciam      abastecer       ver
265 abastecida      abastecer       ver
266 abastecidas     abastecer       ver
267 abastecido      abastecer       ver
268 abastecidos     abastecer       ver
269 abastecimento   abastecimento   nom
270 abastecimentos  abastecimento   nom
271 abasteça       abastecer       ver
272 abasteçam      abastecer       ver
273 abasto  abastar ver
274 abata   abater  ver
275 abatam  abater  ver
276 abate   abate   nom
277 abatedor        abatedor        nom
278 abatedouro      abatedouro      nom
279 abatedouros     abatedouro      nom
280 abatem  abater  ver
281 abatendo        abater  ver
282 abater  abater  ver
283 abatera abater  ver
284 abateram        abater  ver
285 abaterem        abater  ver
286 abateria        abater  ver
287 abaterá        abater  ver
288 abates  abate   nom
289 abatesse        abater  ver
290 abatessem       abater  ver
291 abateu  abater  ver
292 abati   abater  ver
293 abatia  abater  ver
294 abatiam abater  ver
295 abatida abatido adj
296 abatidas        abatido adj
297 abatido abater  ver
298 abatidos        abater  ver
299 abatimento      abatimento      nom
300 abatimentos     abatimento      nom
301 abatis  abati   nom
302 abato   abater  ver
303 abaulada        abaulado        adj
304 abauladas       abaulado        adj
305 abaulado        abaulado        adj
306 abaulados       abaulado        adj
307 abaulamento     abaulamento     nom
308 abaulamentos    abaulamento     nom
309 abaunilhado     abaunilhar      ver
310 abaxiais        abaxial adj
311 abaxial abaxial adj
312 abbud   abbud   nom
313 abc     abc     nom
314 abcesso abcesso nom
315 abcessos        abcesso nom
316 abcissa abcissa nom
317 abcissas        abcissa nom
318 abdala  abdala  nom
319 abdalla abdalla nom
320 abdias  abdias  nom
321 abdica  abdicar ver
322 abdicada        abdicar ver
323 abdicado        abdicar ver
324 abdicam abdicar ver
325 abdicando       abdicar ver
326 abdicar abdicar ver
327 abdicara        abdicar ver
328 abdicaram       abdicar ver
329 abdicarei       abdicar ver
330 abdicarem       abdicar ver
331 abdicaria       abdicar ver
332 abdicasse       abdicar ver
333 abdicassem      abdicar ver
334 abdicava        abdicar ver
335 abdicavam       abdicar ver
336 abdicação     abdicação     nom
337 abdicações    abdicação     nom
338 abdico  abdicar ver
339 abdicou abdicar ver
340 abdiel  abdiel  nom
341 abdique abdicar ver
342 abdiquei        abdicar ver
343 abdome  abdome  nom
344 abdominais      abdominal       nom
345 abdominal       abdominal       adj
346 abdominoscopia  abdominoscopia  nom
347 abducente       abducente       adj
348 abdus   abdus   nom
349 abdutor abdutor adj
350 abdutora        abdutor adj
351 abduz   abduzir ver
352 abduzem abduzir ver
353 abduzida        abduzir ver
354 abduzidas       abduzir ver
355 abduzido        abduzir ver
356 abduzidos       abduzir ver
357 abduzindo       abduzir ver
358 abduzir abduzir ver
359 abduziram       abduzir ver
360 abduziu abduzir ver
361 abdução       abdução       nom
362 abduções      abdução       nom
363 abdômen        abdômen        nom
364 abe     abar    ver
365 abeca   abecar  ver
366 abeceda abecedar        ver
367 abecedário     abecedário     nom
368 abegão abegão nom
369 abei    abar    ver
370 abeira  abeirar ver
371 abeiro  abeirar ver
372 abel    abel    nom
373 abelardo        abelardo        nom
374 abelha  abelha  nom
375 abelharuco      abelharuco      nom
376 abelharucos     abelharuco      nom
377 abelhas abelha  nom
378 abelheira       abelheiro       nom
379 abelheiro       abelheiro       nom
380 abelheiros      abelheiro       nom
381 abelhinha       abelha  nom
382 abelhinhas      abelha  nom
383 abelho  abelhar ver
384 abelhuda        abelhudo        adj
385 abelhudo        abelhudo        adj
386 abelhudos       abelhudo        nom
387 abelhão        abelhão        nom
388 abelson abelson nom
389 abem    abar    ver
390 abemolada       abemolar        ver
391 abençoa        abençoar       ver
392 abençoada      abençoado      adj
393 abençoadas     abençoado      adj
394 abençoado      abençoado      adj
395 abençoador     abençoador     nom
396 abençoadora    abençoador     adj
397 abençoados     abençoar       ver
398 abençoai       abençoar       ver
399 abençoam       abençoar       ver
400 abençoamos     abençoar       ver
401 abençoando     abençoar       ver
402 abençoar       abençoar       ver
403 abençoaram     abençoar       ver
404 abençoarei     abençoar       ver
405 abençoarem     abençoar       ver
406 abençoares     abençoar       ver
407 abençoaria     abençoar       ver
408 abençoará     abençoar       ver
409 abençoasse     abençoar       ver
410 abençoava      abençoar       ver
411 abençoe        abençoar       ver
412 abençoem       abençoar       ver
413 abençoes       abençoar       ver
414 abençoou       abençoar       ver
415 abençôo       abençoar       ver
416 aberrante       aberrante       adj
417 aberrantes      aberrante       adj
418 aberração     aberração     nom
419 aberrações    aberração     nom
420 aberta  aberto  adj
421 abertamente     abertamente     adv
422 abertas aberto  adj
423 aberto  aberto  adj
424 abertos aberto  adj
425 abertura        abertura        nom
426 aberturas       abertura        nom
427 abes    abar    ver
428 abestalhado     abestalhar      ver
429 abestia abestiar        ver
430 abeta   abeta   nom
431 abete   abete   nom
432 abeto   abeto   nom
433 abetos  abeto   nom
434 abi     abi     nom
435 abicada abicar  ver
436 abieiro abieiro nom
437 abiel   abiel   nom
438 abigail abigail nom
439 abimael abimael nom
440 abio    abio    nom
441 abiogênese     abiogênese     nom
442 abis    abi     nom
443 abismada        abismado        adj
444 abismado        abismar ver
445 abismados       abismar ver
446 abismais        abismal adj
447 abismal abismal adj
448 abismo  abismo  nom
449 abismos abismo  nom
450 abismou abismar ver
451 abissais        abissal adj
452 abissal abissal adj
453 abisso  abisso  nom
454 abissínia      abissínio      nom
455 abissínio      abissínio      adj
456 abissínios     abissínio      adj
457 abita   abita   nom
458 abitada abitar  ver
459 abitado abitar  ver
460 abito   abitar  ver
461 abiu    abiu    nom
462 abjecta abjecto adj
463 abjectas        abjecto adj
464 abjecto abjecto adj
465 abjectos        abjecto adj
466 abjeta  abjeto  adj
467 abjetamente     abjetamente     adv
468 abjetas abjeto  adj
469 abjeto  abjeto  adj
470 abjetos abjeto  adj
471 abjeção       abjeção       nom
472 abjudicada      abjudicar       ver
473 abjudicado      abjudicar       ver
474 abjura  abjurar ver
475 abjurado        abjurar ver
476 abjurando       abjurar ver
477 abjurar abjurar ver
478 abjuraram       abjurar ver
479 abjurarem       abjurar ver
480 abjurasse       abjurar ver
481 abjuração     abjuração     nom
482 abjurações    abjuração     nom
483 abjure  abjurar ver
484 abjurou abjurar ver
485 ablaut  ablaut  nom
486 ablação       ablação       nom
487 ablações      ablação       nom
488 ablegado        ablegar ver
489 abluir  abluir  ver
490 ablução       ablução       nom
491 abluções      ablução       nom
492 abnegada        abnegado        adj
493 abnegadas       abnegado        adj
494 abnegado        abnegado        adj
495 abnegados       abnegado        adj
496 abnegação     abnegação     nom
497 abner   abner   nom
498 abnormal        abnormal        adj
499 abnormalidades  abnormalidade   nom
500 abo     abar    ver
501 aboa    aboar   ver
502 aboba   abobar  ver
503 abobada abóbada        nom
504 abobadada       abobadado       adj
505 abobadadas      abobadado       adj
506 abobadado       abobadado       adj
507 abobadados      abobadado       adj
508 abobadas        abóbada        nom
509 abobado abobadar        ver
510 abobados        abobar  ver
511 abobalhada      abobalhado      adj
512 abobalhado      abobalhado      adj
513 abobalhados     abobalhado      adj
514 abobe   abobar  ver
515 abobo   abobar  ver
516 abobora aboborar        ver
517 aboborado       aboborar        ver
518 aboboras        aboborar        ver
519 aboboreira      aboboreira      nom
520 abobra  abobra  nom
521 abobreira       abobreira       nom
522 abobreiras      abobreira       nom
523 abobrinha       abobra  nom
524 abobrinhas      abobra  nom
525 aboca   abocar  ver
526 abocadas        abocar  ver
527 abocado abocar  ver
528 abocanha        abocanhar       ver
529 abocanhada      abocanhar       ver
530 abocanhado      abocanhar       ver
531 abocanham       abocanhar       ver
532 abocanhamento   abocanhamento   nom
533 abocanhando     abocanhar       ver
534 abocanhar       abocanhar       ver
535 abocanhava      abocanhar       ver
536 abocanhe        abocanhar       ver
537 abocanhou       abocanhar       ver
538 aboe    aboar   ver
539 aboiando        aboiar  ver
540 aboio   aboio   nom
541 aboios  aboio   nom
542 abola   abolar  ver
543 abole   abolir  ver
544 abolem  abolar  ver
545 aboli   abolir  ver
546 abolia  abolir  ver
547 aboliam abolir  ver
548 abolicionismo   abolicionismo   nom
549 abolicionista   abolicionista   adj
550 abolicionistas  abolicionista   nom
551 abolida abolir  ver
552 abolidas        abolir  ver
553 abolido abolir  ver
554 abolidos        abolir  ver
555 abolimos        abolir  ver
556 abolindo        abolir  ver
557 abolir  abolir  ver
558 abolira abolir  ver
559 aboliram        abolir  ver
560 abolirei        abolir  ver
561 abolirem        abolir  ver
562 aboliria        abolir  ver
563 abolirmos       abolir  ver
564 abolirá        abolir  ver
565 abolirão       abolir  ver
566 abolisse        abolir  ver
567 abolissem       abolir  ver
568 aboliu  abolir  ver
569 abolição      abolição      nom
570 abomba  abombar ver
571 abomina abominar        ver
572 abominada       abominar        ver
573 abominado       abominar        ver
574 abominados      abominar        ver
575 abominam        abominar        ver
576 abominamos      abominar        ver
577 abominando      abominar        ver
578 abominar        abominar        ver
579 abominarem      abominar        ver
580 abominava       abominar        ver
581 abominavam      abominar        ver
582 abominação    abominação    nom
583 abominações   abominação    nom
584 abomine abominar        ver
585 abominei        abominar        ver
586 abomino abominar        ver
587 abominou        abominar        ver
588 abomináveis    abominável     adj
589 abominável     abominável     adj
590 abona   abonar  ver
591 abonada abonado adj
592 abonadas        abonado adj
593 abonado abonar  ver
594 abonador        abonador        adj
595 abonadora       abonador        adj
596 abonados        abonado adj
597 abonam  abonar  ver
598 abonar  abonar  ver
599 abonações     abonação      nom
600 abondo  abondar ver
601 abone   abonar  ver
602 abonem  abonar  ver
603 abono   abono   nom
604 abonos  abono   nom
605 abonou  abonar  ver
606 aboral  aboral  adj
607 aborda  abordar ver
608 abordada        abordar ver
609 abordadas       abordar ver
610 abordado        abordar ver
611 abordados       abordar ver
612 abordagem       abordagem       nom
613 abordagens      abordagem       nom
614 abordam abordar ver
615 abordamos       abordar ver
616 abordando       abordar ver
617 abordar abordar ver
618 abordara        abordar ver
619 abordaram       abordar ver
620 abordarei       abordar ver
621 abordarem       abordar ver
622 abordaremos     abordar ver
623 abordaria       abordar ver
624 abordariam      abordar ver
625 abordarmos      abordar ver
626 abordará       abordar ver
627 abordasse       abordar ver
628 abordassem      abordar ver
629 abordava        abordar ver
630 abordavam       abordar ver
631 aborde  abordar ver
632 abordei abordar ver
633 abordem abordar ver
634 abordo  abordar ver
635 abordou abordar ver
636 abordável      abordável      adj
637 aborrece        aborrecer       ver
638 aborrecem       aborrecer       ver
639 aborrecemos     aborrecer       ver
640 aborrecendo     aborrecer       ver
641 aborrecer       aborrecer       ver
642 aborreceram     aborrecer       ver
643 aborrecesse     aborrecer       ver
644 aborreceu       aborrecer       ver
645 aborreci        aborrecer       ver
646 aborrecia       aborrecer       ver
647 aborreciam      aborrecer       ver
648 aborrecida      aborrecido      adj
649 aborrecidas     aborrecido      adj
650 aborrecido      aborrecido      adj
651 aborrecidos     aborrecer       ver
652 aborrecimento   aborrecimento   nom
653 aborrecimentos  aborrecimento   nom
654 aborrecível    aborrecível    adj
655 aborregada      aborregar       ver
656 aborreça       aborrecer       ver
657 aborreço       aborrecer       ver
658 aborta  abortar ver
659 abortada        abortado        adj
660 abortadas       abortar ver
661 abortado        abortar ver
662 abortados       abortado        adj
663 abortam abortar ver
664 abortamento     abortamento     nom
665 abortamentos    abortamento     nom
666 abortando       abortar ver
667 abortar abortar ver
668 abortaram       abortar ver
669 abortasse       abortar ver
670 aborte  abortar ver
671 abortiva        abortivo        adj
672 abortivas       abortivo        adj
673 abortivo        abortivo        adj
674 abortivos       abortivo        adj
675 aborto  aborto  nom
676 abortos aborto  nom
677 abortou abortar ver
678 aborígene      aborígene      nom
679 aborígenes     aborígene      adj
680 aborígine      aborígine      adj
681 aborígines     aborígine      adj
682 abotoa  abotoar ver
683 abotoada        abotoado        adj
684 abotoado        abotoado        adj
685 abotoadura      abotoadura      nom
686 abotoaduras     abotoadura      nom
687 abotoamento     abotoamento     nom
688 abotoar abotoar ver
689 abou    abar    ver
690 abra    abrir   ver
691 abraca  abracar ver
692 abracadabra     abracadabra     nom
693 abracar abracar ver
694 abrace  abraçar        ver
695 abracei abraçar        ver
696 abracem abraçar        ver
697 abraces abraçar        ver
698 abraco  abracar ver
699 abraham abraham nom
700 abram   abrir   ver
701 abramos abrir   ver
702 abranda abrandar        ver
703 abrandada       abrandado       adj
704 abrandadas      abrandado       adj
705 abrandado       abrandado       ver
706 abrandados      abrandado       adj
707 abrandam        abrandar        ver
708 abrandamento    abrandamento    nom
709 abrandando      abrandar        ver
710 abrandar        abrandar        ver
711 abrandaram      abrandar        ver
712 abrandaria      abrandar        ver
713 abrandasse      abrandar        ver
714 abrandava       abrandar        ver
715 abrandem        abrandar        ver
716 abrandou        abrandar        ver
717 abrange abranger        ver
718 abrangem        abranger        ver
719 abrangendo      abranger        ver
720 abrangente      abrangente      adj
721 abrangentes     abrangente      adj
722 abranger        abranger        ver
723 abrangeram      abranger        ver
724 abrangerem      abranger        ver
725 abrangeria      abranger        ver
726 abrangeriam     abranger        ver
727 abrangerá      abranger        ver
728 abrangesse      abranger        ver
729 abrangessem     abranger        ver
730 abrangeu        abranger        ver
731 abrangia        abranger        ver
732 abrangiam       abranger        ver
733 abrangida       abrangido       adj
734 abrangidas      abrangido       adj
735 abrangido       abranger        ver
736 abrangidos      abrangido       adj
737 abrangência    abrangência    nom
738 abrangências   abrangência    nom
739 abranja abranger        ver
740 abranjam        abranger        ver
741 abrantes        abrantes        nom
742 abras   abrir   ver
743 abrasa  abrasar ver
744 abrasada        abrasado        adj
745 abrasado        abrasar ver
746 abrasador       abrasador       adj
747 abrasadora      abrasador       adj
748 abrasadoras     abrasador       adj
749 abrasados       abrasar ver
750 abrasante       abrasante       adj
751 abrasar abrasar ver
752 abrasaram       abrasar ver
753 abrasem abrasar ver
754 abrasileira     abrasileirar    ver
755 abrasileirada   abrasileirar    ver
756 abrasileiradas  abrasileirar    ver
757 abrasileirado   abrasileirar    ver
758 abrasileiramento        abrasileiramento        nom
759 abrasileirando  abrasileirar    ver
760 abrasileirar    abrasileirar    ver
761 abrasileiraram  abrasileirar    ver
762 abrasiva        abrasivo        adj
763 abrasivas       abrasivo        adj
764 abrasividade    abrasividade    nom
765 abrasivo        abrasivo        adj
766 abrasivos       abrasivo        nom
767 abrasão        abrasão        nom
768 abrasões       abrasão        nom
769 abraão abraão nom
770 abraça abraçar        ver
771 abraçada       abraçar        ver
772 abraçadas      abraçar        ver
773 abraçadeira    abraçadeira    nom
774 abraçadeiras   abraçadeira    nom
775 abraçado       abraçar        ver
776 abraçados      abraçado       adj
777 abraçam        abraçar        ver
778 abraçamos      abraçar        ver
779 abraçando      abraçar        ver
780 abraçar        abraçar        ver
781 abraçara       abraçar        ver
782 abraçaram      abraçar        ver
783 abraçarem      abraçar        ver
784 abraçaria      abraçar        ver
785 abraçará      abraçar        ver
786 abraçarão     abraçar        ver
787 abraçasse      abraçar        ver
788 abraçassem     abraçar        ver
789 abraçava       abraçar        ver
790 abraçavam      abraçar        ver
791 abraço abraço nom
792 abraços        abraço nom
793 abraçou        abraçar        ver
794 abre    abrir   ver
795 abrem   abrir   ver
796 abres   abrir   ver
797 abreu   abreu   nom
798 abreugrafia     abreugrafia     nom
799 abrevia abreviar        ver
800 abreviada       abreviar        ver
801 abreviadamente  abreviadamente  adv
802 abreviadas      abreviar        ver
803 abreviado       abreviar        ver
804 abreviados      abreviar        ver
805 abreviam        abreviar        ver
806 abreviando      abreviar        ver
807 abreviar        abreviar        ver
808 abreviaram      abreviar        ver
809 abreviaria      abreviar        ver
810 abreviassem     abreviar        ver
811 abreviatura     abreviatura     nom
812 abreviaturas    abreviatura     nom
813 abreviava       abreviar        ver
814 abreviação    abreviação    nom
815 abreviações   abreviação    nom
816 abrevie abreviar        ver
817 abreviou        abreviar        ver
818 abri    abrir   ver
819 abria   abrir   ver
820 abriam  abrir   ver
821 abridor abridor nom
822 abridores       abridor nom
823 abriga  abrigar ver
824 abrigada        abrigar ver
825 abrigadas       abrigado        adj
826 abrigado        abrigar ver
827 abrigados       abrigar ver
828 abrigam abrigar ver
829 abrigamos       abrigar ver
830 abrigando       abrigar ver
831 abrigar abrigar ver
832 abrigara        abrigar ver
833 abrigaram       abrigar ver
834 abrigarem       abrigar ver
835 abrigaria       abrigar ver
836 abrigariam      abrigar ver
837 abrigará       abrigar ver
838 abrigarão      abrigar ver
839 abrigas abrigar ver
840 abrigasse       abrigar ver
841 abrigassem      abrigar ver
842 abrigava        abrigar ver
843 abrigavam       abrigar ver
844 abrigo  abrigo  nom
845 abrigos abrigo  nom
846 abrigou abrigar ver
847 abrigue abrigar ver
848 abriguem        abrigar ver
849 abril   abril   nom
850 abrilada        abrilada        nom
851 abrilhanta      abrilhantar     ver
852 abrilhantada    abrilhantar     ver
853 abrilhantado    abrilhantar     ver
854 abrilhantados   abrilhantado    adj
855 abrilhantam     abrilhantar     ver
856 abrilhantamento abrilhantamento nom
857 abrilhantando   abrilhantar     ver
858 abrilhantar     abrilhantar     ver
859 abrilhantaram   abrilhantar     ver
860 abrilhantará   abrilhantar     ver
861 abrilhantava    abrilhantar     ver
862 abrilhantavam   abrilhantar     ver
863 abrilhantou     abrilhantar     ver
864 abrimos abrir   ver
865 abrindo abrir   ver
866 abrir   abrir   ver
867 abrira  abrir   ver
868 abriram abrir   ver
869 abrirei abrir   ver
870 abrirem abrir   ver
871 abriremos       abrir   ver
872 abrires abrir   ver
873 abriria abrir   ver
874 abririam        abrir   ver
875 abrirmos        abrir   ver
876 abrirá abrir   ver
877 abrirão        abrir   ver
878 abris   abrir   ver
879 abrisse abrir   ver
880 abrissem        abrir   ver
881 abrisses        abrir   ver
882 abriste abrir   ver
883 abriu   abrir   ver
884 abro    abrir   ver
885 abrogado        abrogar ver
886 abrolhamento    abrolhamento    nom
887 abrolho abrolho nom
888 abrolhos        abrolho nom
889 abronzo abronzar        ver
890 abrota  abrotar ver
891 abrupta abrupto adj
892 abruptamente    abruptamente    adv
893 abruptas        abrupto adj
894 abrupto abrupto adj
895 abruptos        abrupto adj
896 abrupção      abrupção      nom
897 abrutalhado     abrutalhar      ver
898 abrão  abrão  nom
899 abríssemos     abrir   ver
900 absalão        Absalão        nom
901 abscesso        abscesso        nom
902 abscessos       abscesso        nom
903 abscissa        abscissa        nom
904 abscissas       abscissa        nom
905 abscisão       abscisão       nom
906 absenta absentar        ver
907 absente absentar        ver
908 absentes        absentar        ver
909 absenteísmo    absenteísmo    nom
910 absentismo      absentismo      nom
911 absidais        absidal adj
912 absidal absidal adj
913 abside  abside  nom
914 absides abside  nom
915 absidíola      absidíola      nom
916 absidíolas     absidíola      nom
917 absinto absinto nom
918 absolto absolver        ver
919 absoltos        absolver        ver
920 absoluta        absoluto        adj
921 absolutamente   absolutamente   adv
922 absolutas       absoluto        adj
923 absolutismo     absolutismo     nom
924 absolutista     absolutista     adj
925 absolutistas    absolutista     adj
926 absoluto        absoluto        adj
927 absolutos       absoluto        adj
928 absolve absolver        ver
929 absolvem        absolver        ver
930 absolvendo      absolver        ver
931 absolvente      absolvente      adj
932 absolver        absolver        ver
933 absolvera       absolver        ver
934 absolveram      absolver        ver
935 absolverá      absolver        ver
936 absolvessem     absolver        ver
937 absolveu        absolver        ver
938 absolvia        absolver        ver
939 absolvida       absolver        ver
940 absolvidas      absolvido       adj
941 absolvido       absolver        ver
942 absolvidos      absolvido       adj
943 absolvição    absolvição    nom
944 absolvições   absolvição    nom
945 absolvo absolver        ver
946 absolvê        absolver        ver
947 absorbância    absorbância    nom
948 absorsor        absorsor        nom
949 absorta absorver        ver
950 absortas        absorto adj
951 absorto absorver        ver
952 absortos        absorto adj
953 absorva absorver        ver
954 absorvam        absorver        ver
955 absorve absorver        ver
956 absorvedor      absorvedor      adj
957 absorvedora     absorvedor      adj
958 absorvedoras    absorvedor      adj
959 absorvedores    absorvedor      adj
960 absorvem        absorver        ver
961 absorvemos      absorver        ver
962 absorvendo      absorver        ver
963 absorvente      absorvente      adj
964 absorventes     absorvente      nom
965 absorver        absorver        ver
966 absorvera       absorver        ver
967 absorveram      absorver        ver
968 absorverem      absorver        ver
969 absorveria      absorver        ver
970 absorveriam     absorver        ver
971 absorverá      absorver        ver
972 absorverão     absorver        ver
973 absorvesse      absorver        ver
974 absorvessem     absorver        ver
975 absorveu        absorver        ver
976 absorvi absorver        ver
977 absorvia        absorver        ver
978 absorviam       absorver        ver
979 absorvida       absorver        ver
980 absorvidas      absorver        ver
981 absorvido       absorver        ver
982 absorvidos      absorver        ver
983 absorvência    absorvência    nom
984 absorvíveis    absorvível     adj
985 absorvível     absorvível     adj
986 absorção      absorção      nom
987 absorções     absorção      nom
988 abstemos        abster  ver
989 abstencionismo  abstencionismo  nom
990 abstencionistas abstencionista  nom
991 abstendo        abster  ver
992 abstenha        abster  ver
993 abstenhais      abster  ver
994 abstenham       abster  ver
995 abstenho        abster  ver
996 abstenção     abstenção     nom
997 abstenções    abstenção     nom
998 abster  abster  ver
999 absterei        abster  ver
1000 absterem        abster  ver
1001 absteria        abster  ver
1002 absteve abster  ver
1003 abstido abster  ver
1004 abstinente      abstinente      nom
1005 abstinentes     abstinente      adj
1006 abstinha        abster  ver
1007 abstinham       abster  ver
1008 abstinência    abstinência    nom
1009 abstinências   abstinência    nom
1010 abstive abster  ver
1011 abstiver        abster  ver
1012 abstivera       abster  ver
1013 abstiveram      abster  ver
1014 abstivesse      abster  ver
1015 abstivessem     abster  ver
1016 abstracionismo  abstracionismo  nom
1017 abstracionista  abstracionista  adj
1018 abstracionistas abstracionista  adj
1019 abstract        abstract        nom
1020 abstracta       abstracto       adj
1021 abstractas      abstracto       adj
1022 abstracto       abstracto       adj
1023 abstractos      abstracto       adj
1024 abstracts       abstract        nom
1025 abstracção    abstracção    nom
1026 abstracções   abstracção    nom
1027 abstraem        abstrair        ver
1028 abstrai abstrair        ver
1029 abstraia        abstrair        ver
1030 abstraindo      abstrair        ver
1031 abstraio        abstrair        ver
1032 abstrair        abstrair        ver
1033 abstraiu        abstrair        ver
1034 abstrata        abstrato        adj
1035 abstratamente   abstratamente   adv
1036 abstratas       abstrato        adj
1037 abstrativa      abstrativo      adj
1038 abstrato        abstrato        adj
1039 abstratos       abstrato        adj
1040 abstração     abstração     nom
1041 abstrações    abstração     nom
1042 abstraída      abstrair        ver
1043 abstraídas     abstrair        ver
1044 abstraído      abstrair        ver
1045 abstraídos     abstraído      adj
1046 abstrusa        abstruso        adj
1047 abstrusas       abstruso        adj
1048 abstruso        abstruso        adj
1049 abstrusos       abstruso        adj
1050 abstém abster  ver
1051 abstêm abster  ver
1052 abstêmio       abstêmio       adj
1053 abstêmios      abstêmio       adj
1054 absurda absurdo adj
1055 absurdamente    absurdamente    adv
1056 absurdas        absurdo adj
1057 absurdez        absurdez        nom
1058 absurdidade     absurdidade     nom
1059 absurdidades    absurdidade     nom
1060 absurdo absurdo nom
1061 absurdos        absurdo adj
1062 abula   abolir  ver
1063 abulia  abulia  nom
1064 abunda  abundar ver
1065 abundam abundar ver
1066 abundancia      abundanciar     ver
1067 abundando       abundar ver
1068 abundante       abundante       adj
1069 abundantemente  abundantemente  adv
1070 abundantes      abundante       adj
1071 abundar abundar ver
1072 abundaram       abundar ver
1073 abundaria       abundar ver
1074 abundarão      abundar ver
1075 abundas abundar ver
1076 abundassem      abundar ver
1077 abundava        abundar ver
1078 abundavam       abundar ver
1079 abunde  abundar ver
1080 abundem abundar ver
1081 abundo  abundar ver
1082 abundou abundar ver
1083 abundância     abundância     nom
1084 abundâncias    abundância     nom
1085 aburguesada     aburguesar      ver
1086 aburguesados    aburguesar      ver
1087 aburra  aborrir ver
1088 abusa   abusar  ver
1089 abusada abusar  ver
1090 abusadas        abusar  ver
1091 abusado abusar  ver
1092 abusador        abusador        nom
1093 abusadores      abusador        nom
1094 abusados        abusar  ver
1095 abusam  abusar  ver
1096 abusando        abusar  ver
1097 abusar  abusar  ver
1098 abusara abusar  ver
1099 abusaram        abusar  ver
1100 abusarem        abusar  ver
1101 abusaria        abusar  ver
1102 abusariam       abusar  ver
1103 abusarás       abusar  ver
1104 abusarão       abusar  ver
1105 abusasse        abusar  ver
1106 abusassem       abusar  ver
1107 abusava abusar  ver
1108 abusavam        abusar  ver
1109 abuse   abusar  ver
1110 abusei  abusar  ver
1111 abusem  abusar  ver
1112 abuses  abusar  ver
1113 abusiva abusivo adj
1114 abusivamente    abusivamente    adv
1115 abusivas        abusivo adj
1116 abusivo abusivo adj
1117 abusivos        abusivo adj
1118 abuso   abuso   nom
1119 abusos  abuso   nom
1120 abusou  abusar  ver
1121 abusão abusão nom
1122 abusões        abusão nom
1123 abuta   abuta   nom
1124 abutre  abutre  nom
1125 abutres abutre  nom
1126 abutua  abutua  nom
1127 abília abília nom
1128 abílio abílio nom
1129 abúlico        abúlico        adj
1130 acab    Acab    nom
1131 acaba   acabar  ver
1132 acabada acabado adj
1133 acabadas        acabado adj
1134 acabadinha      acabado adj
1135 acabadinho      acabado adj
1136 acabado acabar  ver
1137 acabador        acabador        nom
1138 acabados        acabado adj
1139 acabai  acabar  ver
1140 acabam  acabar  ver
1141 acabamento      acabamento      nom
1142 acabamentos     acabamento      nom
1143 acabamos        acabar  ver
1144 acabana acabanar        ver
1145 acabando        acabar  ver
1146 acabar  acabar  ver
1147 acabara acabar  ver
1148 acabaram        acabar  ver
1149 acabarei        acabar  ver
1150 acabarem        acabar  ver
1151 acabaremos      acabar  ver
1152 acabaria        acabar  ver
1153 acabariam       acabar  ver
1154 acabarmos       acabar  ver
1155 acabará        acabar  ver
1156 acabarás       acabar  ver
1157 acabarão       acabar  ver
1158 acabaríamos    acabar  ver
1159 acabas  acabar  ver
1160 acabasse        acabar  ver
1161 acabassem       acabar  ver
1162 acabaste        acabar  ver
1163 acabava acabar  ver
1164 acabavam        acabar  ver
1165 acabe   acabar  ver
1166 acabei  acabar  ver
1167 acabem  acabar  ver
1168 acabemos        acabar  ver
1169 acabes  acabar  ver
1170 acabo   acabar  ver
1171 acabou  acabar  ver
1172 acabrunhada     acabrunhar      ver
1173 acabrunhado     acabrunhar      ver
1174 acabámos       acabar  ver
1175 acabávamos     acabar  ver
1176 acachapante     acachapante     adj
1177 acachapantes    acachapante     adj
1178 acaciana        acaciano        adj
1179 acaciano        acaciano        adj
1180 acacianos       acaciano        nom
1181 academia        academia        nom
1182 academias       academia        nom
1183 academicamente  academicamente  adv
1184 academicismo    academicismo    nom
1185 academie        academiar       ver
1186 academiei       academiar       ver
1187 academies       academiar       ver
1188 academismo      academismo      nom
1189 academista      academista      adj
1190 academistas     academista      nom
1191 acadiana        acadiano        adj
1192 acadianas       acadiano        adj
1193 acadiano        acadiano        nom
1194 acadianos       acadiano        nom
1195 académica      académico      adj
1196 académicas     académico      adj
1197 académico      académico      adj
1198 académicos     académico      adj
1199 acadêmica      acadêmico      adj
1200 acadêmicas     acadêmico      adj
1201 acadêmico      acadêmico      adj
1202 acadêmicos     acadêmico      adj
1203 acairelado      acairelar       ver
1204 acaju   acaju   nom
1205 acajus  acaju   nom
1206 acajutibense    acajutibense    adj
1207 acalanto        acalanto        nom
1208 acalantos       acalanto        nom
1209 acalasia        acalasia        nom
1210 acalenta        acalentar       ver
1211 acalentada      acalentado      adj
1212 acalentadas     acalentado      adj
1213 acalentado      acalentado      adj
1214 acalentadora    acalentador     adj
1215 acalentados     acalentado      adj
1216 acalentando     acalentar       ver
1217 acalentar       acalentar       ver
1218 acalentassem    acalentar       ver
1219 acalentava      acalentar       ver
1220 acalento        acalentar       ver
1221 acalentou       acalentar       ver
1222 acalma  acalmar ver
1223 acalmada        acalmar ver
1224 acalmadas       acalmar ver
1225 acalmado        acalmar ver
1226 acalmados       acalmado        adj
1227 acalmam acalmar ver
1228 acalmando       acalmar ver
1229 acalmar acalmar ver
1230 acalmaram       acalmar ver
1231 acalmarem       acalmar ver
1232 acalmariam      acalmar ver
1233 acalmasse       acalmar ver
1234 acalmassem      acalmar ver
1235 acalmava        acalmar ver
1236 acalme  acalmar ver
1237 acalmei acalmar ver
1238 acalmem acalmar ver
1239 acalmia acalmia nom
1240 acalmo  acalmar ver
1241 acalmou acalmar ver
1242 acalorada       acalorado       adj
1243 acaloradamente  acaloradamente  adv
1244 acaloradas      acalorado       adj
1245 acalorado       acalorado       adj
1246 acalorados      acalorado       adj
1247 acalorou        acalorar        ver
1248 acama   acamar  ver
1249 acamada acamado adj
1250 acamadas        acamado adj
1251 acamado acamado adj
1252 acamados        acamado adj
1253 acamamento      acamamento      nom
1254 acamar  acamar  ver
1255 acamara acamar  ver
1256 acamas  acamar  ver
1257 acampa  acampar ver
1258 acampada        acampar ver
1259 acampadas       acampar ver
1260 acampado        acampar ver
1261 acampados       acampar ver
1262 acampam acampar ver
1263 acampamento     acampamento     nom
1264 acampamentos    acampamento     nom
1265 acampamos       acampar ver
1266 acampando       acampar ver
1267 acampar acampar ver
1268 acampara        acampar ver
1269 acamparam       acampar ver
1270 acamparem       acampar ver
1271 acamparia       acampar ver
1272 acampasse       acampar ver
1273 acampassem      acampar ver
1274 acampava        acampar ver
1275 acampavam       acampar ver
1276 acampe  acampar ver
1277 acampem acampar ver
1278 acampo  acampar ver
1279 acampou acampar ver
1280 acanalada       acanalar        ver
1281 acanaladas      acanalar        ver
1282 acanalado       acanalar        ver
1283 acanaladura     acanaladura     nom
1284 acanelada       acanelar        ver
1285 acanelado       acanelar        ver
1286 acanha  acanhar ver
1287 acanhada        acanhado        adj
1288 acanhadamente   acanhadamente   adv
1289 acanhadas       acanhado        adj
1290 acanhado        acanhado        adj
1291 acanhados       acanhado        adj
1292 acanhamento     acanhamento     nom
1293 acanhar acanhar ver
1294 acanhe  acanhar ver
1295 acanhem acanhar ver
1296 acanhou acanhar ver
1297 acanoada        acanoar ver
1298 acanoadas       acanoar ver
1299 acanoado        acanoar ver
1300 acanto  acanto  nom
1301 acantonada      acantonar       ver
1302 acantonadas     acantonar       ver
1303 acantonado      acantonar       ver
1304 acantonados     acantonar       ver
1305 acantonamento   acantonamento   nom
1306 acantonar       acantonar       ver
1307 acantonaram     acantonar       ver
1308 acantonavam     acantonar       ver
1309 acantonou       acantonar       ver
1310 acantos acanto  nom
1311 acantose        acantose        nom
1312 acantáceas     acantáceo      adj
1313 acapela acapelar        ver
1314 acapulco        acapulco        nom
1315 acara   acarar  ver
1316 acaraense       acaraense       adj
1317 acarai  acarar  ver
1318 acarajé        acarajé        nom
1319 acarajés       acarajé        nom
1320 acarapense      acarapense      adj
1321 acaras  acarar  ver
1322 acarauense      acarauense      adj
1323 acareado        acarear ver
1324 acareamento     acareamento     nom
1325 acareação     acareação     nom
1326 acareações    acareação     nom
1327 acari   acari   nom
1328 acaricia        acariciar       ver
1329 acariciada      acariciar       ver
1330 acariciadas     acariciar       ver
1331 acariciado      acariciado      adj
1332 acariciados     acariciado      adj
1333 acariciam       acariciar       ver
1334 acariciando     acariciar       ver
1335 acariciante     acariciante     adj
1336 acariciar       acariciar       ver
1337 acariciaram     acariciar       ver
1338 acariciarem     acariciar       ver
1339 acariciava      acariciar       ver
1340 acaricida       acaricida       adj
1341 acaricidas      acaricida       adj
1342 acariciou       acariciar       ver
1343 acariense       acariense       adj
1344 acarina acarino adj
1345 acarinha        acarinhar       ver
1346 acarinhada      acarinhar       ver
1347 acarinhadas     acarinhar       ver
1348 acarinhado      acarinhar       ver
1349 acarinhados     acarinhar       ver
1350 acarinham       acarinhar       ver
1351 acarinhando     acarinhar       ver
1352 acarinhar       acarinhar       ver
1353 acarinhei       acarinhar       ver
1354 acarinho        acarinhar       ver
1355 acarinhou       acarinhar       ver
1356 acariocando     acariocar       ver
1357 acaro   acarar  ver
1358 acaroada        acaroar ver
1359 acaroadas       acaroar ver
1360 acaroados       acaroar ver
1361 acaroar acaroar ver
1362 acarpa  acarpo  adj
1363 acarpetado      acarpetar       ver
1364 acarpetados     acarpetar       ver
1365 acarreta        acarretar       ver
1366 acarretada      acarretar       ver
1367 acarretadas     acarretar       ver
1368 acarretado      acarretar       ver
1369 acarretados     acarretar       ver
1370 acarretam       acarretar       ver
1371 acarretamento   acarretamento   nom
1372 acarretando     acarretar       ver
1373 acarretar       acarretar       ver
1374 acarretaram     acarretar       ver
1375 acarretaria     acarretar       ver
1376 acarretariam    acarretar       ver
1377 acarretará     acarretar       ver
1378 acarretarão    acarretar       ver
1379 acarretasse     acarretar       ver
1380 acarretava      acarretar       ver
1381 acarretavam     acarretar       ver
1382 acarrete        acarretar       ver
1383 acarretem       acarretar       ver
1384 acarretou       acarretar       ver
1385 acarta  acartar ver
1386 acarte  acartar ver
1387 acartonado      acartonar       ver
1388 acará  acará  nom
1389 acarás acará  nom
1390 acaríase       acaríase       nom
1391 acasala acasalar        ver
1392 acasalada       acasalar        ver
1393 acasalado       acasalar        ver
1394 acasalados      acasalar        ver
1395 acasalam        acasalar        ver
1396 acasalamento    acasalamento    nom
1397 acasalamentos   acasalamento    nom
1398 acasalando      acasalar        ver
1399 acasalar        acasalar        ver
1400 acasalaram      acasalar        ver
1401 acasalarem      acasalar        ver
1402 acasalem        acasalar        ver
1403 acasalou        acasalar        ver
1404 acasamatada     acasamatar      ver
1405 acaso   acaso   adv
1406 acasos  acaso   nom
1407 acastanhada     acastanhado     adj
1408 acastanhadas    acastanhado     adj
1409 acastanhado     acastanhado     adj
1410 acastanhados    acastanhado     adj
1411 acastelada      acastelar       ver
1412 acasteladas     acastelar       ver
1413 acastelado      acastelar       ver
1414 acata   acatar  ver
1415 acatada acatar  ver
1416 acatadas        acatado adj
1417 acatado acatar  ver
1418 acatados        acatado adj
1419 acatam  acatar  ver
1420 acatamento      acatamento      nom
1421 acatando        acatar  ver
1422 acatar  acatar  ver
1423 acatara acatar  ver
1424 acataram        acatar  ver
1425 acatarei        acatar  ver
1426 acatarem        acatar  ver
1427 acataria        acatar  ver
1428 acatará        acatar  ver
1429 acatasse        acatar  ver
1430 acatassem       acatar  ver
1431 acatava acatar  ver
1432 acate   acatar  ver
1433 acatei  acatar  ver
1434 acatem  acatar  ver
1435 acates  acatar  ver
1436 acatita acatitar        ver
1437 acato   acatar  ver
1438 acatou  acatar  ver
1439 acaudilhados    acaudilhar      ver
1440 acaule  acaule  adj
1441 acaules acaule  nom
1442 acautela        acautelar       ver
1443 acautelada      acautelado      adj
1444 acautelado      acautelado      adj
1445 acautelados     acautelar       ver
1446 acautelai       acautelar       ver
1447 acautelamento   acautelamento   nom
1448 acautelando     acautelar       ver
1449 acautelar       acautelar       ver
1450 acautelarem     acautelar       ver
1451 acautele        acautelar       ver
1452 acautelem       acautelar       ver
1453 acautelou       acautelar       ver
1454 acauã  acauã  nom
1455 acaçapar       acaçapar       ver
1456 acaçá acaçá nom
1457 acaçás        acaçá nom
1458 access  access  nom
1459 accessíveis    accessível     adj
1460 accessível     accessível     adj
1461 acciona accionar        ver
1462 accionada       accionar        ver
1463 accionadas      accionar        ver
1464 accionado       accionar        ver
1465 accionados      accionar        ver
1466 accionam        accionar        ver
1467 accionamento    accionamento    nom
1468 accionamentos   accionamento    nom
1469 accionando      accionar        ver
1470 accionar        accionar        ver
1471 accionaram      accionar        ver
1472 accionava       accionar        ver
1473 accionavam      accionar        ver
1474 acciones        accionar        ver
1475 accionista      accionista      nom
1476 accionistas     accionista      nom
1477 accionou        accionar        ver
1478 acebolada       acebolar        ver
1479 aceboladas      acebolar        ver
1480 acebolado       acebolar        ver
1481 aceda   aceder  ver
1482 acedam  aceder  ver
1483 acede   aceder  ver
1484 acedem  aceder  ver
1485 acedemos        aceder  ver
1486 acedendo        aceder  ver
1487 aceder  aceder  ver
1488 acedera aceder  ver
1489 acederam        aceder  ver
1490 acederem        aceder  ver
1491 acederia        aceder  ver
1492 acederão       aceder  ver
1493 acedesse        aceder  ver
1494 acedessem       aceder  ver
1495 acedeu  aceder  ver
1496 acedi   aceder  ver
1497 acedia  aceder  ver
1498 acediam aceder  ver
1499 acedida aceder  ver
1500 acedidas        aceder  ver
1501 acedido aceder  ver
1502 acedidos        aceder  ver
1503 acedo   aceder  ver
1504 acefalia        acefalia        nom
1505 aceiro  aceiro  nom
1506 aceiros aceiro  nom
1507 aceita  aceito  adj
1508 aceitabilidade  aceitabilidade  nom
1509 aceitada        aceitar ver
1510 aceitadas       aceitar ver
1511 aceitado        aceitar ver
1512 aceitador       aceitador       nom
1513 aceitadora      aceitador       adj
1514 aceitadoras     aceitador       adj
1515 aceitadores     aceitador       nom
1516 aceitados       aceitar ver
1517 aceitai aceitar ver
1518 aceitam aceitar ver
1519 aceitamento     aceitamento     nom
1520 aceitamos       aceitar ver
1521 aceitando       aceitar ver
1522 aceitante       aceitante       adj
1523 aceitantes      aceitante       nom
1524 aceitar aceitar ver
1525 aceitara        aceitar ver
1526 aceitaram       aceitar ver
1527 aceitarei       aceitar ver
1528 aceitarem       aceitar ver
1529 aceitaremos     aceitar ver
1530 aceitares       aceitar ver
1531 aceitaria       aceitar ver
1532 aceitariam      aceitar ver
1533 aceitarmos      aceitar ver
1534 aceitará       aceitar ver
1535 aceitarás      aceitar ver
1536 aceitarão      aceitar ver
1537 aceitaríamos   aceitar ver
1538 aceitas aceito  adj
1539 aceitasse       aceitar ver
1540 aceitassem      aceitar ver
1541 aceitava        aceitar ver
1542 aceitavam       aceitar ver
1543 aceitação     aceitação     nom
1544 aceitações    aceitação     nom
1545 aceite  aceitar ver
1546 aceitei aceitar ver
1547 aceiteis        aceitar ver
1548 aceitem aceitar ver
1549 aceitemos       aceitar ver
1550 aceites aceite  adj
1551 aceito  aceitar ver
1552 aceitos aceito  adj
1553 aceitou aceitar ver
1554 aceitássemos   aceitar ver
1555 aceitáveis     aceitável      adj
1556 aceitável      aceitável      adj
1557 acelera acelerar        ver
1558 acelerada       acelerado       adj
1559 aceleradamente  aceleradamente  adv
1560 aceleradas      acelerado       adj
1561 acelerado       acelerado       adj
1562 acelerador      acelerador      nom
1563 aceleradora     acelerador      adj
1564 aceleradoras    acelerador      adj
1565 aceleradores    acelerador      nom
1566 acelerados      acelerado       adj
1567 aceleram        acelerar        ver
1568 aceleramento    aceleramento    nom
1569 aceleramos      acelerar        ver
1570 acelerando      acelerar        ver
1571 acelerar        acelerar        ver
1572 aceleraram      acelerar        ver
1573 acelerarem      acelerar        ver
1574 aceleraria      acelerar        ver
1575 acelerará      acelerar        ver
1576 acelerasse      acelerar        ver
1577 acelerassem     acelerar        ver
1578 acelerava       acelerar        ver
1579 aceleravam      acelerar        ver
1580 aceleração    aceleração    nom
1581 acelerações   aceleração    nom
1582 acelere acelerar        ver
1583 acelerem        acelerar        ver
1584 acelero acelerar        ver
1585 acelerou        acelerar        ver
1586 acelerômetro   acelerômetro   nom
1587 acelerômetros  acelerômetro   nom
1588 acelga  acelga  nom
1589 acelomado       acelomado       adj
1590 acelomados      acelomado       adj
1591 acelular        acelular        adj
1592 acelulares      acelular        adj
1593 acena   acenar  ver
1594 acenado acenar  ver
1595 acenados        acenar  ver
1596 acenam  acenar  ver
1597 acenando        acenar  ver
1598 acenar  acenar  ver
1599 acenaram        acenar  ver
1600 acenava acenar  ver
1601 acenavam        acenar  ver
1602 acenda  acender ver
1603 acendam acender ver
1604 acende  acender ver
1605 acendedor       acendedor       nom
1606 acendedora      acendedor       nom
1607 acendedores     acendedor       nom
1608 acendei acender ver
1609 acendem acender ver
1610 acendemos       acender ver
1611 acendendo       acender ver
1612 acender acender ver
1613 acenderam       acender ver
1614 acenderem       acender ver
1615 acenderia       acender ver
1616 acenderiam      acender ver
1617 acenderá       acender ver
1618 acendesse       acender ver
1619 acendessem      acender ver
1620 acendeste       acender ver
1621 acendeu acender ver
1622 acendia acender ver
1623 acendiam        acender ver
1624 acendida        acender ver
1625 acendidas       acendido        adj
1626 acendido        acendido        adj
1627 acendidos       acender ver
1628 acendimento     acendimento     nom
1629 acendo  acender ver
1630 acendrado       acendrar        ver
1631 acene   acenar  ver
1632 aceno   aceno   nom
1633 acenos  aceno   nom
1634 acenou  acenar  ver
1635 acento  acento  nom
1636 acentos acento  nom
1637 acentua acentuar        ver
1638 acentuada       acentuado       adj
1639 acentuadamente  acentuadamente  adv
1640 acentuadas      acentuado       adj
1641 acentuado       acentuado       adj
1642 acentuados      acentuado       adj
1643 acentual        acentual        adj
1644 acentuam        acentuar        ver
1645 acentuamos      acentuar        ver
1646 acentuando      acentuar        ver
1647 acentuar        acentuar        ver
1648 acentuara       acentuar        ver
1649 acentuaram      acentuar        ver
1650 acentuarem      acentuar        ver
1651 acentuaria      acentuar        ver
1652 acentuariam     acentuar        ver
1653 acentuará      acentuar        ver
1654 acentuasse      acentuar        ver
1655 acentuava       acentuar        ver
1656 acentuavam      acentuar        ver
1657 acentuação    acentuação    nom
1658 acentuações   acentuação    nom
1659 acentue acentuar        ver
1660 acentuei        acentuar        ver
1661 acentuem        acentuar        ver
1662 acentuo acentuar        ver
1663 acentuou        acentuar        ver
1664 acepipe acepipe nom
1665 acepipes        acepipe nom
1666 acepção       acepção       nom
1667 acepções      acepção       nom
1668 acera   acerar  ver
1669 acerada acerado adj
1670 aceradas        acerado adj
1671 acerado acerar  ver
1672 aceras  acerar  ver
1673 acerba  acerbar ver
1674 acerbamente     acerbamente     adv
1675 acerbas acerbo  adj
1676 acerbo  acerbo  adj
1677 acerbos acerbo  adj
1678 acerca  acercar ver_sup
1679 acercado        acercar ver
1680 acercados       acercar ver
1681 acercam acercar ver
1682 acercando       acercar ver
1683 acercar acercar ver
1684 acercaram       acercar ver
1685 acercas acercar ver
1686 acercava        acercar ver
1687 acerco  acercar ver
1688 acercou acercar ver
1689 aceres  acerar  ver
1690 acero   acerar  ver
1691 acerola acerola nom
1692 acerolas        acerola nom
1693 acerosa aceroso adj
1694 acerta  acertar ver
1695 acertada        acertado        adj
1696 acertadamente   acertadamente   adv
1697 acertadas       acertado        adj
1698 acertado        acertar ver
1699 acertador       acertador       nom
1700 acertadores     acertador       nom
1701 acertados       acertar ver
1702 acertam acertar ver
1703 acertamento     acertamento     nom
1704 acertamos       acertar ver
1705 acertando       acertar ver
1706 acertar acertar ver
1707 acertara        acertar ver
1708 acertaram       acertar ver
1709 acertarem       acertar ver
1710 acertaria       acertar ver
1711 acertarmos      acertar ver
1712 acertará       acertar ver
1713 acertarão      acertar ver
1714 acertas acertar ver
1715 acertasse       acertar ver
1716 acertassem      acertar ver
1717 acertaste       acertar ver
1718 acertava        acertar ver
1719 acertavam       acertar ver
1720 acerte  acertar ver
1721 acertei acertar ver
1722 acertem acertar ver
1723 acerto  acerto  nom
1724 acertos acerto  nom
1725 acertou acertar ver
1726 acerva  acervar ver
1727 acervo  acervo  nom
1728 acervos acervo  nom
1729 aceráceas      aceráceo       nom
1730 acesa   aceso   adj
1731 acesas  aceso   adj
1732 aceso   aceso   adj
1733 acesos  aceso   adj
1734 acessibilidade  acessibilidade  nom
1735 acessibilidades acessibilidade  nom
1736 acesso  acesso  nom
1737 acessoriamente  acessoriamente  adv
1738 acessos acesso  nom
1739 acessão        acessão        nom
1740 acessíveis     acessível      adj
1741 acessível      acessível      adj
1742 acessões       acessão        nom
1743 acetado acetar  ver
1744 acetais acetar  ver
1745 acetam  acetar  ver
1746 acetar  acetar  ver
1747 acetaria        acetar  ver
1748 acetato acetato nom
1749 acetatos        acetato nom
1750 acetes  acetar  ver
1751 acetificação  acetificação  nom
1752 acetila acetila nom
1753 acetileno       acetileno       nom
1754 acetilenos      acetileno       nom
1755 acetilsalicílico       acetilsalicílico       nom
1756 acetilênicos   acetilênico    adj
1757 acetinada       acetinado       adj
1758 acetinado       acetinado       adj
1759 aceto   acetar  ver
1760 acetona acetona nom
1761 acetonas        acetona nom
1762 acetosa acetoso adj
1763 acetou  acetar  ver
1764 acetábulo      acetábulo      nom
1765 aceves  acevar  ver
1766 acha    achar   ver
1767 achaca  achacar ver
1768 achacada        achacar ver
1769 achacado        achacar ver
1770 achada  achar   ver
1771 achadas achar   ver
1772 achado  achar   ver
1773 achados achado  nom
1774 achai   achar   ver
1775 achais  achar   ver
1776 acham   achar   ver
1777 achamos achar   ver
1778 achana  achanar ver
1779 achando achar   ver
1780 achaque achaque nom
1781 achaques        achaque nom
1782 achar   achar   ver
1783 achara  achar   ver
1784 acharam achar   ver
1785 achardes        achar   ver
1786 acharei achar   ver
1787 achareis        achar   ver
1788 acharem achar   ver
1789 acharemos       achar   ver
1790 achares achar   ver
1791 acharia achar   ver
1792 achariam        achar   ver
1793 acharias        achar   ver
1794 acharmos        achar   ver
1795 achará achar   ver
1796 acharás        achar   ver
1797 acharão        achar   ver
1798 acharíamos     achar   ver
1799 achas   achar   ver
1800 achasse achar   ver
1801 achassem        achar   ver
1802 achaste achar   ver
1803 achata  achatar ver
1804 achatada        achatar ver
1805 achatadas       achatar ver
1806 achatado        achatar ver
1807 achatados       achatar ver
1808 achatam achatar ver
1809 achatamento     achatamento     nom
1810 achatando       achatar ver
1811 achatar achatar ver
1812 achatasse       achatar ver
1813 achatavam       achatar ver
1814 achates achatar ver
1815 achatou achatar ver
1816 achava  achar   ver
1817 achavam achar   ver
1818 achavas achar   ver
1819 ache    achar   ver
1820 achega  achegar ver
1821 achegada        achegar ver
1822 achegadas       achegado        adj
1823 achegado        achegar ver
1824 achegados       achegado        adj
1825 achegam achegar ver
1826 achegamento     achegamento     nom
1827 achegando       achegar ver
1828 achegar achegar ver
1829 achegaram       achegar ver
1830 achegará       achegar ver
1831 achegas achega  nom
1832 achego  achegar ver
1833 achegou achegar ver
1834 achegue achegar ver
1835 achei   achar   ver
1836 achem   achar   ver
1837 achemos achar   ver
1838 aches   achar   ver
1839 achigã achigã nom
1840 achincalhada    achincalhar     ver
1841 achincalhado    achincalhar     ver
1842 achincalhados   achincalhar     ver
1843 achincalhamento achincalhamento nom
1844 achincalhamentos        achincalhamento nom
1845 achincalhando   achincalhar     ver
1846 achincalhar     achincalhar     ver
1847 achincalhação achincalhação nom
1848 achincalhe      achincalhe      nom
1849 achine  achinar ver
1850 achinese        achinesar       ver
1851 acho    achar   ver
1852 achoa   achoar  ver
1853 achocolatada    achocolatar     ver
1854 achocolatado    achocolatar     ver
1855 achocolatados   achocolatar     ver
1856 achou   achar   ver
1857 achámos        achar   ver
1858 achássemos     achar   ver
1859 achávamos      achar   ver
1860 aciaria aciaria nom
1861 aciarias        aciaria nom
1862 acicatado       acicatar        ver
1863 acicatou        acicatar        ver
1864 acicula acicular        ver
1865 acicular        acicular        adj
1866 aciculares      acicular        adj
1867 aciculifoliada  aciculifoliado  adj
1868 aciculifoliadas aciculifoliado  adj
1869 acida   acidar  ver
1870 acidade acidade nom
1871 acidamente      acidamente      adv
1872 acidas  acidar  ver
1873 acide   acidar  ver
1874 acidenta        acidentar       ver
1875 acidentada      acidentado      adj
1876 acidentadas     acidentado      adj
1877 acidentado      acidentado      adj
1878 acidentados     acidentado      adj
1879 acidentais      acidental       adj
1880 acidental       acidental       adj
1881 acidentalidade  acidentalidade  nom
1882 acidentalmente  acidentalmente  adv
1883 acidentam       acidentar       ver
1884 acidentando     acidentar       ver
1885 acidentar       acidentar       ver
1886 acidentara      acidentar       ver
1887 acidentaram     acidentar       ver
1888 acidente        acidente        nom
1889 acidentes       acidente        nom
1890 acidentou       acidentar       ver
1891 acidentário    acidentário    adj
1892 acidentários   acidentário    adj
1893 acides  acidar  ver
1894 acidez  acidez  nom
1895 acidifica       acidificar      ver
1896 acidificada     acidificar      ver
1897 acidificadas    acidificar      ver
1898 acidificado     acidificar      ver
1899 acidificados    acidificar      ver
1900 acidificam      acidificar      ver
1901 acidificando    acidificar      ver
1902 acidificante    acidificante    adj
1903 acidificantes   acidificante    adj
1904 acidificar      acidificar      ver
1905 acidificação  acidificação  nom
1906 acido   acidar  ver
1907 acidose acidose nom
1908 acidula acidular        ver
1909 acidulada       acidular        ver
1910 acidulado       acidular        ver
1911 acidulados      acidular        ver
1912 acidífero      acidífero      adj
1913 acima   acima   adv
1914 acimada acimar  ver
1915 acimar  acimar  ver
1916 acimas  acimar  ver
1917 acime   acimar  ver
1918 acimo   acimar  ver
1919 acineto acineto nom
1920 acinetos        acineto nom
1921 acinte  acinte  nom
1922 acintes acinte  nom
1923 acintosa        acintoso        adj
1924 acintosamente   acintosamente   adv
1925 acintosas       acintoso        adj
1926 acintoso        acintoso        adj
1927 acintosos       acintoso        adj
1928 acinzentada     acinzentado     adj
1929 acinzentadas    acinzentado     adj
1930 acinzentado     acinzentado     adj
1931 acinzentados    acinzentado     adj
1932 acioli  acioli  nom
1933 aciona  acionar ver
1934 acionada        acionar ver
1935 acionadas       acionar ver
1936 acionado        acionar ver
1937 acionador       acionador       adj
1938 acionadora      acionador       adj
1939 acionadores     acionador       adj
1940 acionados       acionar ver
1941 acionais        acionar ver
1942 acional acional adj
1943 acionam acionar ver
1944 acionamento     acionamento     nom
1945 acionamentos    acionamento     nom
1946 acionamos       acionar ver
1947 acionando       acionar ver
1948 acionar acionar ver
1949 acionaram       acionar ver
1950 acionarem       acionar ver
1951 acionaria       acionar ver
1952 acionarmos      acionar ver
1953 acionará       acionar ver
1954 acionasse       acionar ver
1955 acionassem      acionar ver
1956 acionava        acionar ver
1957 acionavam       acionar ver
1958 acione  acionar ver
1959 acionei acionar ver
1960 acionem acionar ver
1961 acionista       acionista       adj
1962 acionistas      acionista       adj
1963 aciono  acionar ver
1964 acionou acionar ver
1965 acionária      acionário      adj
1966 acionárias     acionário      adj
1967 acionário      acionário      adj
1968 acionários     acionário      adj
1969 acionáveis     acionável      adj
1970 acipitrídeos   acipitrídeo    adj
1971 acir    acir    nom
1972 acirra  acirrar ver
1973 acirrada        acirrado        adj
1974 acirradamente   acirradamente   adv
1975 acirradas       acirrado        adj
1976 acirrado        acirrado        adj
1977 acirrados       acirrado        adj
1978 acirram acirrar ver
1979 acirramento     acirramento     nom
1980 acirrando       acirrar ver
1981 acirrar acirrar ver
1982 acirraram       acirrar ver
1983 acirrarem       acirrar ver
1984 acirrará       acirrar ver
1985 acirrava        acirrar ver
1986 acirrem acirrar ver
1987 acirrou acirrar ver
1988 acker   Acker   nom
1989 aclama  aclamar ver
1990 aclamada        aclamado        adj
1991 aclamadas       aclamado        adj
1992 aclamado        aclamado        adj
1993 aclamados       aclamado        adj
1994 aclamam aclamar ver
1995 aclamamos       aclamar ver
1996 aclamando       aclamar ver
1997 aclamar aclamar ver
1998 aclamaram       aclamar ver
1999 aclamaria       aclamar ver
2000 aclamasse       aclamar ver
2001 aclamava        aclamar ver
2002 aclamavam       aclamar ver
2003 aclamação     aclamação     nom
2004 aclamações    aclamação     nom
2005 aclame  aclamar ver
2006 aclamou aclamar ver
2007 aclamídeas     aclamídeo      adj
2008 aclara  aclarar ver
2009 aclarada        aclarado        adj
2010 aclarado        aclarar ver
2011 aclarando       aclarar ver
2012 aclarar aclarar ver
2013 aclaração     aclaração     nom
2014 aclarou aclarar ver
2015 aclimata        aclimatar       ver
2016 aclimatada      aclimatar       ver
2017 aclimatadas     aclimatar       ver
2018 aclimatado      aclimatar       ver
2019 aclimatados     aclimatar       ver
2020 aclimatando     aclimatar       ver
2021 aclimatar       aclimatar       ver
2022 aclimataram     aclimatar       ver
2023 aclimatavam     aclimatar       ver
2024 aclimatação   aclimatação   nom
2025 aclimatizar     aclimatizar     ver
2026 aclimatização aclimatização nom
2027 aclimação     aclimação     nom
2028 aclimáveis     aclimável      adj
2029 aclive  aclive  nom
2030 aclives aclive  nom
2031 aclorofiladas   aclorofilado    adj
2032 acme    acme    nom
2033 acne    acne    nom
2034 acnes   acne    nom
2035 acobardar       acobardar       ver
2036 acoberta        acobertar       ver
2037 acobertada      acobertar       ver
2038 acobertadas     acobertar       ver
2039 acobertado      acobertar       ver
2040 acobertados     acobertar       ver
2041 acobertam       acobertar       ver
2042 acobertamento   acobertamento   nom
2043 acobertando     acobertar       ver
2044 acobertar       acobertar       ver
2045 acobertaram     acobertar       ver
2046 acobertava      acobertar       ver
2047 acobertou       acobertar       ver
2048 acobreada       acobrear        ver
2049 acobreadas      acobrear        ver
2050 acobreado       acobreado       adj
2051 acoca   acocar  ver
2052 acochar acochar ver
2053 acocoradas      acocorado       adj
2054 acocorado       acocorado       adj
2055 acocorados      acocorar        ver
2056 acode   acudir  ver
2057 acodem  acudir  ver
2058 acoelho acoelhar        ver
2059 acoita  acoitar ver
2060 acoitado        acoitar ver
2061 acoitam acoitar ver
2062 acoitava        acoitar ver
2063 acolchoada      acolchoar       ver
2064 acolchoadas     acolchoado      adj
2065 acolchoado      acolchoado      adj
2066 acolchoados     acolchoado      adj
2067 acolchoamento   acolchoamento   nom
2068 acolchoamentos  acolchoamento   nom
2069 acolchoar       acolchoar       ver
2070 acolha  acolher ver
2071 acolham acolher ver
2072 acolhe  acolher ver
2073 acolhedor       acolhedor       adj
2074 acolhedora      acolhedor       adj
2075 acolhedoras     acolhedor       adj
2076 acolhedores     acolhedor       adj
2077 acolhei acolher ver
2078 acolhem acolher ver
2079 acolhemos       acolher ver
2080 acolhendo       acolher ver
2081 acolher acolher ver
2082 acolhera        acolher ver
2083 acolheram       acolher ver
2084 acolherem       acolher ver
2085 acolheria       acolher ver
2086 acolheriam      acolher ver
2087 acolherá       acolher ver
2088 acolherão      acolher ver
2089 acolhes acolher ver
2090 acolhesse       acolher ver
2091 acolhessem      acolher ver
2092 acolheu acolher ver
2093 acolhia acolher ver
2094 acolhiam        acolher ver
2095 acolhida        acolhido        nom
2096 acolhidas       acolher ver
2097 acolhido        acolher ver
2098 acolhidos       acolher ver
2099 acolhimento     acolhimento     nom
2100 acolhimentos    acolhimento     nom
2101 acolita acolitar        ver
2102 acolitado       acolitar        ver
2103 acolitato       acolitato       nom
2104 acolito acolitar        ver
2105 acolá  acolá  adv
2106 acometa acometer        ver
2107 acometam        acometer        ver
2108 acomete acometer        ver
2109 acometem        acometer        ver
2110 acometendo      acometer        ver
2111 acometer        acometer        ver
2112 acometera       acometer        ver
2113 acometeram      acometer        ver
2114 acometeriam     acometer        ver
2115 acometeu        acometer        ver
2116 acometi acometer        ver
2117 acometia        acometer        ver
2118 acometiam       acometer        ver
2119 acometida       acometer        ver
2120 acometidas      acometido       adj
2121 acometido       acometer        ver
2122 acometidos      acometido       adj
2123 acometimento    acometimento    nom
2124 acometimentos   acometimento    nom
2125 acomoda acomodar        ver
2126 acomodada       acomodado       adj
2127 acomodadas      acomodado       adj
2128 acomodado       acomodado       adj
2129 acomodados      acomodar        ver
2130 acomodam        acomodar        ver
2131 acomodamento    acomodamento    nom
2132 acomodamos      acomodar        ver
2133 acomodando      acomodar        ver
2134 acomodar        acomodar        ver
2135 acomodaram      acomodar        ver
2136 acomodarem      acomodar        ver
2137 acomodaria      acomodar        ver
2138 acomodariam     acomodar        ver
2139 acomodarão     acomodar        ver
2140 acomodas        acomodar        ver
2141 acomodasse      acomodar        ver
2142 acomodassem     acomodar        ver
2143 acomodatícia   acomodatício   adj
2144 acomodava       acomodar        ver
2145 acomodavam      acomodar        ver
2146 acomodação    acomodação    nom
2147 acomodações   acomodação    nom
2148 acomode acomodar        ver
2149 acomodem        acomodar        ver
2150 acomodou        acomodar        ver
2151 acompanha       acompanhar      ver
2152 acompanhada     acompanhar      ver
2153 acompanhadas    acompanhar      ver
2154 acompanhado     acompanhar      ver
2155 acompanhador    acompanhador    nom
2156 acompanhadora   acompanhador    adj
2157 acompanhadores  acompanhador    nom
2158 acompanhados    acompanhado     adj
2159 acompanham      acompanhar      ver
2160 acompanhamento  acompanhamento  nom
2161 acompanhamentos acompanhamento  nom
2162 acompanhamos    acompanhar      ver
2163 acompanhando    acompanhar      ver
2164 acompanhante    acompanhante    nom
2165 acompanhantes   acompanhante    nom
2166 acompanhar      acompanhar      ver
2167 acompanhara     acompanhar      ver
2168 acompanharam    acompanhar      ver
2169 acompanharei    acompanhar      ver
2170 acompanharem    acompanhar      ver
2171 acompanharia    acompanhar      ver
2172 acompanhariam   acompanhar      ver
2173 acompanharmos   acompanhar      ver
2174 acompanhará    acompanhar      ver
2175 acompanharão   acompanhar      ver
2176 acompanhas      acompanhar      ver
2177 acompanhasse    acompanhar      ver
2178 acompanhassem   acompanhar      ver
2179 acompanhava     acompanhar      ver
2180 acompanhavam    acompanhar      ver
2181 acompanhe       acompanhar      ver
2182 acompanhei      acompanhar      ver
2183 acompanhem      acompanhar      ver
2184 acompanho       acompanhar      ver
2185 acompanhou      acompanhar      ver
2186 acompanhávamos acompanhar      ver
2187 acomuna acomunar        ver
2188 aconchega       aconchegar      ver
2189 aconchegado     aconchegado     adj
2190 aconchegados    aconchegado     adj
2191 aconchegante    aconchegante    adj
2192 aconchegantes   aconchegante    adj
2193 aconchegar      aconchegar      ver
2194 aconchegavam    aconchegar      ver
2195 aconchego       aconchego       nom
2196 aconcágua      Aconcágua      nom
2197 acondiciona     acondicionar    ver
2198 acondicionada   acondicionar    ver
2199 acondicionadas  acondicionado   adj
2200 acondicionado   acondicionar    ver
2201 acondicionados  acondicionar    ver
2202 acondicionam    acondicionar    ver
2203 acondicionamento        acondicionamento        nom
2204 acondicionamentos       acondicionamento        nom
2205 acondicionar    acondicionar    ver
2206 acondicionaram  acondicionar    ver
2207 acondicionou    acondicionar    ver
2208 aconitato       aconitato       nom
2209 aconitina       aconitina       nom
2210 aconselha       aconselhar      ver
2211 aconselhada     aconselhar      ver
2212 aconselhadas    aconselhar      ver
2213 aconselhado     aconselhar      ver
2214 aconselhador    aconselhador    nom
2215 aconselhadora   aconselhador    adj
2216 aconselhados    aconselhar      ver
2217 aconselham      aconselhar      ver
2218 aconselhamento  aconselhamento  nom
2219 aconselhamentos aconselhamento  nom
2220 aconselhamos    aconselhar      ver
2221 aconselhando    aconselhar      ver
2222 aconselhar      aconselhar      ver
2223 aconselhara     aconselhar      ver
2224 aconselharam    aconselhar      ver
2225 aconselharem    aconselhar      ver
2226 aconselharia    aconselhar      ver
2227 aconselhará    aconselhar      ver
2228 aconselhasse    aconselhar      ver
2229 aconselhassem   aconselhar      ver
2230 aconselhava     aconselhar      ver
2231 aconselhavam    aconselhar      ver
2232 aconselhe       aconselhar      ver
2233 aconselhei      aconselhar      ver
2234 aconselhem      aconselhar      ver
2235 aconselhes      aconselhar      ver
2236 aconselho       aconselhar      ver
2237 aconselhou      aconselhar      ver
2238 aconselháveis  aconselhável   adj
2239 aconselhável   aconselhável   adj
2240 acontece        acontecer       ver
2241 acontecei       acontecer       ver
2242 acontecem       acontecer       ver
2243 acontecendo     acontecer       ver
2244 acontecer       acontecer       ver
2245 acontecera      acontecer       ver
2246 aconteceram     acontecer       ver
2247 acontecerem     acontecer       ver
2248 aconteceria     acontecer       ver
2249 aconteceriam    acontecer       ver
2250 acontecerá     acontecer       ver
2251 acontecerão    acontecer       ver
2252 acontecesse     acontecer       ver
2253 acontecessem    acontecer       ver
2254 aconteceu       acontecer       ver
2255 acontecia       acontecer       ver
2256 aconteciam      acontecer       ver
2257 acontecida      acontecer       ver
2258 acontecidas     acontecer       ver
2259 acontecido      acontecer       ver
2260 acontecidos     acontecido      adj
2261 acontecimento   acontecimento   nom
2262 acontecimentos  acontecimento   nom
2263 aconteça       acontecer       ver
2264 aconteçam      acontecer       ver
2265 aconítico      aconítico      adj
2266 acopla  acoplar ver
2267 acoplada        acoplar ver
2268 acopladas       acoplar ver
2269 acoplado        acoplar ver
2270 acoplador       acoplador       nom
2271 acopladores     acoplador       nom
2272 acoplados       acoplar ver
2273 acoplagem       acoplagem       nom
2274 acoplagens      acoplagem       nom
2275 acoplam acoplar ver
2276 acoplamento     acoplamento     nom
2277 acoplamentos    acoplamento     nom
2278 acoplando       acoplar ver
2279 acoplar acoplar ver
2280 acoplaram       acoplar ver
2281 acoplarem       acoplar ver
2282 acoplará       acoplar ver
2283 acoplasse       acoplar ver
2284 acoplava        acoplar ver
2285 acople  acoplar ver
2286 acoplou acoplar ver
2287 acopláveis     acoplável      adj
2288 acoplável      acoplável      adj
2289 acorda  acordar ver
2290 acordada        acordar ver
2291 acordadas       acordado        adj
2292 acordado        acordar ver
2293 acordados       acordado        adj
2294 acordai acordar ver
2295 acordam acordar ver
2296 acordamos       acordar ver
2297 acordando       acordar ver
2298 acordantes      acordante       adj
2299 acordar acordar ver
2300 acordara        acordar ver
2301 acordaram       acordar ver
2302 acordarei       acordar ver
2303 acordarem       acordar ver
2304 acordaria       acordar ver
2305 acordariam      acordar ver
2306 acordarmos      acordar ver
2307 acordará       acordar ver
2308 acordarás      acordar ver
2309 acordas acordar ver
2310 acordasse       acordar ver
2311 acordassem      acordar ver
2312 acordava        acordar ver
2313 acordavam       acordar ver
2314 acorde  acorde  adj
2315 acordei acordar ver
2316 acordem acordar ver
2317 acordemos       acordar ver
2318 acordeom        acordeom        nom
2319 acordeonista    acordeonista    nom
2320 acordes acorde  nom
2321 acordeão       acordeão       nom
2322 acordeões      acordeão       nom
2323 acordo  acordo  nom
2324 acordoadas      acordoar        ver
2325 acordos acordo  nom
2326 acordou acordar ver
2327 acordão        acórdão       nom
2328 acorre  acorrer ver
2329 acorrem acorrer ver
2330 acorrendo       acorrer ver
2331 acorrenta       acorrentar      ver
2332 acorrentada     acorrentado     adj
2333 acorrentadas    acorrentar      ver
2334 acorrentado     acorrentar      ver
2335 acorrentados    acorrentado     adj
2336 acorrentam      acorrentar      ver
2337 acorrentando    acorrentar      ver
2338 acorrentar      acorrentar      ver
2339 acorrentava     acorrentar      ver
2340 acorrentavam    acorrentar      ver
2341 acorrento       acorrentar      ver
2342 acorrentou      acorrentar      ver
2343 acorrer acorrer ver
2344 acorrera        acorrer ver
2345 acorreram       acorrer ver
2346 acorrerem       acorrer ver
2347 acorresse       acorrer ver
2348 acorressem      acorrer ver
2349 acorreu acorrer ver
2350 acorria acorrer ver
2351 acorriam        acorrer ver
2352 acorrida        acorrer ver
2353 acorrido        acorrer ver
2354 acorridos       acorrer ver
2355 acorro  acorrer ver
2356 acortinado      acortinar       ver
2357 acortino        acortinar       ver
2358 acossa  acossar ver
2359 acossada        acossar ver
2360 acossadas       acossar ver
2361 acossado        acossar ver
2362 acossados       acossar ver
2363 acossamento     acossamento     nom
2364 acossando       acossar ver
2365 acossar acossar ver
2366 acossaram       acossar ver
2367 acosso  acossar ver
2368 acosta  acostar ver
2369 acostado        acostar ver
2370 acostagem       acostagem       nom
2371 acostam acostar ver
2372 acostamento     acostamento     nom
2373 acostamentos    acostamento     nom
2374 acostar acostar ver
2375 acostaram       acostar ver
2376 acostava        acostar ver
2377 acostavam       acostar ver
2378 acoste  acostar ver
2379 acostou acostar ver
2380 acostuma        acostumar       ver
2381 acostumada      acostumar       ver
2382 acostumadas     acostumar       ver
2383 acostumado      acostumar       ver
2384 acostumados     acostumar       ver
2385 acostumam       acostumar       ver
2386 acostumamos     acostumar       ver
2387 acostumando     acostumar       ver
2388 acostumar       acostumar       ver
2389 acostumara      acostumar       ver
2390 acostumaram     acostumar       ver
2391 acostumarem     acostumar       ver
2392 acostumarmos    acostumar       ver
2393 acostumasse     acostumar       ver
2394 acostumassem    acostumar       ver
2395 acostumava      acostumar       ver
2396 acostumavam     acostumar       ver
2397 acostume        acostumar       ver
2398 acostumei       acostumar       ver
2399 acostumem       acostumar       ver
2400 acostumo        acostumar       ver
2401 acostumou       acostumar       ver
2402 acostáveis     acostável      adj
2403 acostável      acostável      adj
2404 acotovelada     acotovelado     adj
2405 acotovelam      acotovelar      ver
2406 acotovelamentos acotovelamento  nom
2407 acotovelar      acotovelar      ver
2408 acotovelavam    acotovelar      ver
2409 acoutados       acoutar ver
2410 acova   acovar  ver
2411 acovarda        acovardar       ver
2412 acovardado      acovardar       ver
2413 acovardam       acovardar       ver
2414 acovardando     acovardar       ver
2415 acovardar       acovardar       ver
2416 acovardou       acovardar       ver
2417 acovilhar       acovilhar       ver
2418 acp     acp     g
2419 acquarone       acquarone       nom
2420 acre    acre    nom
2421 acreana acreano adj
2422 acreanas        acreano adj
2423 acreano acreano adj
2424 acreanos        acreano adj
2425 acredita        acreditar       ver
2426 acreditada      acreditar       ver
2427 acreditadas     acreditar       ver
2428 acreditado      acreditar       ver
2429 acreditados     acreditar       ver
2430 acreditai       acreditar       ver
2431 acreditam       acreditar       ver
2432 acreditamos     acreditar       ver
2433 acreditando     acreditar       ver
2434 acreditar       acreditar       ver
2435 acreditara      acreditar       ver
2436 acreditaram     acreditar       ver
2437 acreditarei     acreditar       ver
2438 acreditarem     acreditar       ver
2439 acreditaremos   acreditar       ver
2440 acreditares     acreditar       ver
2441 acreditaria     acreditar       ver
2442 acreditariam    acreditar       ver
2443 acreditarmos    acreditar       ver
2444 acreditará     acreditar       ver
2445 acreditarás    acreditar       ver
2446 acreditarão    acreditar       ver
2447 acreditas       acreditar       ver
2448 acreditasse     acreditar       ver
2449 acreditassem    acreditar       ver
2450 acreditava      acreditar       ver
2451 acreditavam     acreditar       ver
2452 acreditação   acreditação   nom
2453 acredite        acreditar       ver
2454 acreditei       acreditar       ver
2455 acrediteis      acreditar       ver
2456 acreditem       acreditar       ver
2457 acreditemos     acreditar       ver
2458 acredites       acreditar       ver
2459 acredito        acreditar       ver
2460 acreditou       acreditar       ver
2461 acreditávamos  acreditar       ver
2462 acreditável    acreditável    adj
2463 acres   acre    nom
2464 acresce acrescer        ver
2465 acrescem        acrescer        ver
2466 acrescendo      acrescer        ver
2467 acrescenta      acrescentar     ver
2468 acrescentada    acrescentar     ver
2469 acrescentadas   acrescentar     ver
2470 acrescentado    acrescentar     ver
2471 acrescentados   acrescentar     ver
2472 acrescentam     acrescentar     ver
2473 acrescentamento acrescentamento nom
2474 acrescentamentos        acrescentamento nom
2475 acrescentamos   acrescentar     ver
2476 acrescentando   acrescentar     ver
2477 acrescentar     acrescentar     ver
2478 acrescentara    acrescentar     ver
2479 acrescentaram   acrescentar     ver
2480 acrescentarei   acrescentar     ver
2481 acrescentarem   acrescentar     ver
2482 acrescentares   acrescentar     ver
2483 acrescentaria   acrescentar     ver
2484 acrescentariam  acrescentar     ver
2485 acrescentarmos  acrescentar     ver
2486 acrescentará   acrescentar     ver
2487 acrescentarão  acrescentar     ver
2488 acrescentas     acrescentar     ver
2489 acrescentasse   acrescentar     ver
2490 acrescentassem  acrescentar     ver
2491 acrescentava    acrescentar     ver
2492 acrescentavam   acrescentar     ver
2493 acrescente      acrescentar     ver
2494 acrescentei     acrescentar     ver
2495 acrescentem     acrescentar     ver
2496 acrescentemos   acrescentar     ver
2497 acrescento      acrescentar     ver
2498 acrescentos     acrescento      nom
2499 acrescentou     acrescentar     ver
2500 acrescentássemos       acrescentar     ver
2501 acrescer        acrescer        ver
2502 acresceram      acrescer        ver
2503 acrescerem      acrescer        ver
2504 acrescerá      acrescer        ver
2505 acresceu        acrescer        ver
2506 acresci acrescer        ver
2507 acrescia        acrescer        ver
2508 acresciam       acrescer        ver
2509 acrescida       acrescido       adj
2510 acrescidas      acrescer        ver
2511 acrescido       acrescer        ver
2512 acrescidos      acrescer        ver
2513 acresça        acrescer        ver
2514 acriana acriano adj
2515 acriano acriano adj
2516 acrianos        acriano adj
2517 acrisolado      acrisolar       ver
2518 acrobacia       acrobacia       nom
2519 acrobacias      acrobacia       nom
2520 acrobata        acrobata        nom
2521 acrobatas       acrobata        nom
2522 acrobática     acrobático     adj
2523 acrobáticas    acrobático     adj
2524 acrobático     acrobático     adj
2525 acrobáticos    acrobático     adj
2526 acrofobia       acrofobia       nom
2527 acrograma       acrograma       nom
2528 acromegalia     acromegalia     nom
2529 acromática     acromático     adj
2530 acromáticas    acromático     adj
2531 acromático     acromático     adj
2532 acromáticos    acromático     adj
2533 acrotério      acrotério      nom
2534 acrotérios     acrotério      nom
2535 acréscimo      acréscimo      nom
2536 acréscimos     acréscimo      nom
2537 acrílica       acrílico       adj
2538 acrílicas      acrílico       adj
2539 acrílico       acrílico       nom
2540 acrílicos      acrílico       nom
2541 acrítica       acrítico       adj
2542 acrítico       acrítico       adj
2543 acrômio        acrômio        nom
2544 acrônimo       acrônimo       nom
2545 acrônimos      acrônimo       nom
2546 acta    acta    nom
2547 actas   acta    nom
2548 actinidiáceas  actinidiáceo   adj
2549 actinomicetes   actinomicete    nom
2550 actinomicose    actinomicose    nom
2551 actinomorfa     actinomorfo     adj
2552 actinomorfas    actinomorfo     adj
2553 actinídeo      actinídeo      nom
2554 actinídeos     actinídeo      nom
2555 activa  activo  adj
2556 activada        activar ver
2557 activadas       activar ver
2558 activado        activar ver
2559 activados       activar ver
2560 activam activar ver
2561 activamente     activamente     adv
2562 activando       activar ver
2563 activar activar ver
2564 activaram       activar ver
2565 activarem       activar ver
2566 activas activo  adj
2567 activação     activação     nom
2568 active  activar ver
2569 actives activar ver
2570 actividade      actividade      nom
2571 actividades     actividade      nom
2572 activista       activista       nom
2573 activistas      activista       nom
2574 activo  activo  adj
2575 activos activo  adj
2576 activou activar ver
2577 activíssima    activo  adj
2578 activíssimo    activo  adj
2579 acto    acto    nom
2580 actor   actor   nom
2581 actores actor   nom
2582 actos   acto    nom
2583 actriz  actor   nom
2584 actrizes        actor   nom
2585 actua   actuar  ver
2586 actuado actuar  ver
2587 actuados        actuar  ver
2588 actuais actual  adj
2589 actual  actual  adj
2590 actualidade     actualidade     nom
2591 actualidades    actualidade     nom
2592 actualiza       actualizar      ver
2593 actualizada     actualizado     adj
2594 actualizadas    actualizar      ver
2595 actualizado     actualizar      ver
2596 actualizados    actualizado     adj
2597 actualizam      actualizar      ver
2598 actualizando    actualizar      ver
2599 actualizar      actualizar      ver
2600 actualizaram    actualizar      ver
2601 actualizarem    actualizar      ver
2602 actualizasse    actualizar      ver
2603 actualização  actualização  nom
2604 actualizações actualização  nom
2605 actualize       actualizar      ver
2606 actualizei      actualizar      ver
2607 actualizem      actualizar      ver
2608 actualizo       actualizar      ver
2609 actualizou      actualizar      ver
2610 actualmente     actualmente     adv
2611 actuam  actuar  ver
2612 actuamos        actuar  ver
2613 actuando        actuar  ver
2614 actuante        actuante        adj
2615 actuantes       actuante        adj
2616 actuar  actuar  ver
2617 actuara actuar  ver
2618 actuaram        actuar  ver
2619 actuarem        actuar  ver
2620 actuaria        actuar  ver
2621 actuariam       actuar  ver
2622 actuará        actuar  ver
2623 actuarão       actuar  ver
2624 actuasse        actuar  ver
2625 actuassem       actuar  ver
2626 actuava actuar  ver
2627 actuavam        actuar  ver
2628 actuação      actuação      nom
2629 actuações     actuação      nom
2630 actue   actuar  ver
2631 actuem  actuar  ver
2632 actues  actuar  ver
2633 actuou  actuar  ver
2634 actínia        actínia        nom
2635 actínio        actínio        nom
2636 acuada  acuar   ver
2637 acuado  acuar   ver
2638 acuados acuar   ver
2639 acuam   acuar   ver
2640 acuando acuar   ver
2641 acuar   acuar   ver
2642 acuaria acuar   ver
2643 acuas   acuar   ver
2644 acuda   acudir  ver
2645 acudam  acudir  ver
2646 acudi   acudir  ver
2647 acudia  acudir  ver
2648 acudiam acudir  ver
2649 acudido acudir  ver
2650 acudidos        acudir  ver
2651 acudindo        acudir  ver
2652 acudir  acudir  ver
2653 acudira acudir  ver
2654 acudiram        acudir  ver
2655 acudirem        acudir  ver
2656 acudiria        acudir  ver
2657 acudiriam       acudir  ver
2658 acudirão       acudir  ver
2659 acudisse        acudir  ver
2660 acudissem       acudir  ver
2661 acudiu  acudir  ver
2662 acuidade        acuidade        nom
2663 aculeados       aculeado        adj
2664 aculturada      aculturado      adj
2665 aculturado      aculturado      adj
2666 aculturados     aculturado      adj
2667 aculturação   aculturação   nom
2668 acuminada       acuminado       adj
2669 acuminadas      acuminado       adj
2670 acuminado       acuminado       adj
2671 acuminados      acuminado       adj
2672 acumula acumular        ver
2673 acumulada       acumulado       adj
2674 acumuladas      acumular        ver
2675 acumulado       acumular        ver
2676 acumulador      acumulador      nom
2677 acumuladores    acumulador      nom
2678 acumulados      acumular        ver
2679 acumulam        acumular        ver
2680 acumulamos      acumular        ver
2681 acumulando      acumular        ver
2682 acumular        acumular        ver
2683 acumulara       acumular        ver
2684 acumularam      acumular        ver
2685 acumularem      acumular        ver
2686 acumularia      acumular        ver
2687 acumulariam     acumular        ver
2688 acumulará      acumular        ver
2689 acumularão     acumular        ver
2690 acumulasse      acumular        ver
2691 acumulassem     acumular        ver
2692 acumulativa     acumulativo     adj
2693 acumulativas    acumulativo     adj
2694 acumulativo     acumulativo     adj
2695 acumulativos    acumulativo     adj
2696 acumulava       acumular        ver
2697 acumulavam      acumular        ver
2698 acumulação    acumulação    nom
2699 acumulações   acumulação    nom
2700 acumule acumular        ver
2701 acumulei        acumular        ver
2702 acumulem        acumular        ver
2703 acumulo acumular        ver
2704 acumulou        acumular        ver
2705 acumuláveis    acumulável     adj
2706 acunha  acunhar ver
2707 acunhadas       acunhar ver
2708 acunhado        acunhar ver
2709 acuou   acuar   ver
2710 acupunctura     acupunctura     nom
2711 acupuncture     acupuncturar    ver
2712 acupuntura      acupuntura      nom
2713 acura   acurar  ver
2714 acurada acurar  ver
2715 acuradas        acurar  ver
2716 acurado acurar  ver
2717 acurados        acurar  ver
2718 acusa   acusar  ver
2719 acusada acusar  ver
2720 acusadas        acusar  ver
2721 acusado acusar  ver
2722 acusador        acusador        nom
2723 acusadora       acusador        nom
2724 acusadoras      acusador        nom
2725 acusadores      acusador        nom
2726 acusados        acusar  ver
2727 acusam  acusar  ver
2728 acusamos        acusar  ver
2729 acusando        acusar  ver
2730 acusar  acusar  ver
2731 acusara acusar  ver
2732 acusaram        acusar  ver
2733 acusarem        acusar  ver
2734 acusares        acusar  ver
2735 acusaria        acusar  ver
2736 acusariam       acusar  ver
2737 acusará        acusar  ver
2738 acusarão       acusar  ver
2739 acusas  acusar  ver
2740 acusasse        acusar  ver
2741 acusassem       acusar  ver
2742 acusativa       acusativo       adj
2743 acusativas      acusativo       adj
2744 acusativo       acusativo       adj
2745 acusava acusar  ver
2746 acusavam        acusar  ver
2747 acusação      acusação      nom
2748 acusações     acusação      nom
2749 acuse   acusar  ver
2750 acusei  acusar  ver
2751 acusem  acusar  ver
2752 acuses  acusar  ver
2753 acuso   acusar  ver
2754 acusou  acusar  ver
2755 acusticamente   acusticamente   adv
2756 acutiflora      acutifloro      adj
2757 acutilante      acutilante      adj
2758 acutiloba       acutilobo       adj
2759 acutilância    acutilância    nom
2760 acácia acácia nom
2761 acácias        acácia nom
2762 acácio acácio nom
2763 acádia acádio nom
2764 acádico        acádico        adj
2765 acádio acádio nom
2766 acádios        acádio nom
2767 acássia        acássia        nom
2768 acção acção nom
2769 acções        acção nom
2770 acéfala        acéfalo        adj
2771 acéfalas       acéfalo        adj
2772 acéfalo        acéfalo        adj
2773 acéfalos       acéfalo        adj
2774 acém   acém   nom
2775 acérrima       acre    adj
2776 acérrimas      acre    adj
2777 acérrimo       acre    adj
2778 acérrimos      acre    adj
2779 acérvulos      acérvulo       nom
2780 acética        acético        adj
2781 acéticas       acético        adj
2782 acético        acético        adj
2783 acéticos       acético        adj
2784 acíclica       acíclico       adj
2785 acíclicas      acíclico       adj
2786 acíclico       acíclico       adj
2787 acíclicos      acíclico       adj
2788 acícula        acícula        nom
2789 acículas       acícula        nom
2790 acídia acídia nom
2791 acídulos       acídulo        adj
2792 acônito        acônito        nom
2793 acôrdo acordo  nom
2794 acúleo acúleo nom
2795 acúleos        acúleo nom
2796 acúmulo        acúmulo        nom
2797 acúmulos       acúmulo        nom
2798 acústica       acústico       adj
2799 acústicas      acústico       adj
2800 acústico       acústico       adj
2801 acústicos      acústico       adj
2802 ada     adir    ver
2803 adaga   adaga   nom
2804 adagas  adaga   nom
2805 adagia  adagiar ver
2806 adagio  adagiar ver
2807 adagiário      adagiário      nom
2808 adail   adail   nom
2809 adair   adair   nom
2810 adais   adir    ver
2811 adalbert        adalbert        nom
2812 adalberto       adalberto       nom
2813 adalgisa        adalgisa        nom
2814 adalgiso        adalgiso        nom
2815 adalzira        adalzira        nom
2816 adam    adam    nom
2817 adama   adamar  ver
2818 adamantina      adamantino      adj
2819 adamantinense   adamantinense   adj
2820 adamantinenses  adamantinense   adj
2821 adamantino      adamantino      adj
2822 adamas  adamar  ver
2823 adamascada      adamascado      adj
2824 adamascadas     adamascado      adj
2825 adamascado      adamascado      adj
2826 adamastor       adamastor       nom
2827 adame   adamar  ver
2828 adamem  adamar  ver
2829 adames  adamar  ver
2830 adamo   adamar  ver
2831 adamos  adir    ver
2832 adamou  adamar  ver
2833 adams   adams   nom
2834 adapta  adaptar ver
2835 adaptabilidade  adaptabilidade  nom
2836 adaptada        adaptar ver
2837 adaptadas       adaptado        adj
2838 adaptado        adaptar ver
2839 adaptador       adaptador       nom
2840 adaptadora      adaptador       nom
2841 adaptadoras     adaptador       adj
2842 adaptadores     adaptador       nom
2843 adaptados       adaptado        adj
2844 adaptam adaptar ver
2845 adaptamos       adaptar ver
2846 adaptando       adaptar ver
2847 adaptar adaptar ver
2848 adaptara        adaptar ver
2849 adaptaram       adaptar ver
2850 adaptarem       adaptar ver
2851 adaptaria       adaptar ver
2852 adaptariam      adaptar ver
2853 adaptarmos      adaptar ver
2854 adaptará       adaptar ver
2855 adaptarão      adaptar ver
2856 adaptasse       adaptar ver
2857 adaptassem      adaptar ver
2858 adaptativa      adaptativo      adj
2859 adaptativas     adaptativo      adj
2860 adaptativo      adaptativo      adj
2861 adaptativos     adaptativo      adj
2862 adaptava        adaptar ver
2863 adaptavam       adaptar ver
2864 adaptação     adaptação     nom
2865 adaptações    adaptação     nom
2866 adapte  adaptar ver
2867 adaptei adaptar ver
2868 adaptem adaptar ver
2869 adapto  adaptar ver
2870 adaptou adaptar ver
2871 adaptáveis     adaptável      adj
2872 adaptável      adaptável      adj
2873 adarga  adargar ver
2874 adargas adargar ver
2875 adarve  adarvar ver
2876 adarves adarvar ver
2877 adas    adir    ver
2878 adastra adastrar        ver
2879 adauto  adauto  nom
2880 adaxial adaxial adj
2881 ade     haver   ver_sup
2882 adega   adega   nom
2883 adegas  adega   nom
2884 adeja   adejar  ver
2885 adejam  adejar  ver
2886 adejar  adejar  ver
2887 adejavam        adejar  ver
2888 adeje   adejar  ver
2889 adejo   adejar  ver
2890 adelaide        adelaide        nom
2891 adelfia adelfia nom
2892 adelfo  adelfo  nom
2893 adelgaça       adelgaçar      ver
2894 adelgaçada     adelgaçar      ver
2895 adelgaçam      adelgaçar      ver
2896 adelgaçamento  adelgaçamento  nom
2897 adelgaçando    adelgaçar      ver
2898 adelina adelina nom
2899 adelinda        adelinda        nom
2900 adelino adelino nom
2901 adelson adelson nom
2902 adem    adir    ver
2903 ademais ademais adv
2904 ademanes        ademanes        nom
2905 ademar  ademar  nom
2906 ademir  ademir  nom
2907 adenda  adenda  nom
2908 adendas adenda  nom
2909 adendo  adendo  nom
2910 adendos adendo  nom
2911 adenina adenina nom
2912 adeninas        adenina nom
2913 adenite adenite nom
2914 adenoma adenoma nom
2915 adenomas        adenoma nom
2916 adenopatia      adenopatia      nom
2917 adenopatias     adenopatia      nom
2918 adenosina       adenosina       nom
2919 adensa  adensar ver
2920 adensada        adensar ver
2921 adensadas       adensar ver
2922 adensado        adensar ver
2923 adensados       adensar ver
2924 adensam adensar ver
2925 adensamento     adensamento     nom
2926 adensamentos    adensamento     nom
2927 adensando       adensar ver
2928 adensar adensar ver
2929 adense  adensar ver
2930 adensou adensar ver
2931 adenta  adentar ver
2932 adentar adentar ver
2933 adento  adentar ver
2934 adentra adentrar        ver
2935 adentrada       adentrar        ver
2936 adentrado       adentrar        ver
2937 adentrados      adentrar        ver
2938 adentram        adentrar        ver
2939 adentramos      adentrar        ver
2940 adentrando      adentrar        ver
2941 adentrar        adentrar        ver
2942 adentrara       adentrar        ver
2943 adentraram      adentrar        ver
2944 adentrarem      adentrar        ver
2945 adentraria      adentrar        ver
2946 adentrasse      adentrar        ver
2947 adentrassem     adentrar        ver
2948 adentrava       adentrar        ver
2949 adentravam      adentrar        ver
2950 adentre adentrar        ver
2951 adentrei        adentrar        ver
2952 adentrem        adentrar        ver
2953 adentro adentrar        ver
2954 adentrou        adentrar        ver
2955 adepta  adepto  adj
2956 adeptas adepto  adj
2957 adepto  adepto  nom
2958 adeptos adepto  nom
2959 adequa  adequar ver
2960 adequada        adequado        adj
2961 adequadamente   adequadamente   adv
2962 adequadas       adequado        adj
2963 adequado        adequado        adj
2964 adequados       adequado        adj
2965 adequam adequar ver
2966 adequamos       adequar ver
2967 adequando       adequar ver
2968 adequar adequar ver
2969 adequaram       adequar ver
2970 adequarem       adequar ver
2971 adequaria       adequar ver
2972 adequariam      adequar ver
2973 adequarmos      adequar ver
2974 adequasse       adequar ver
2975 adequassem      adequar ver
2976 adequava        adequar ver
2977 adequavam       adequar ver
2978 adequação     adequação     nom
2979 adequações    adequação     nom
2980 adequo  adequar ver
2981 adequou adequar ver
2982 adeqúe adequar ver
2983 adeqúem        adequar ver
2984 aderaldo        aderaldo        nom
2985 aderbal aderbal nom
2986 adere   aderir  ver
2987 aderem  aderir  ver
2988 aderente        aderente        adj
2989 aderentes       aderente        nom
2990 adereçada      adereçar       ver
2991 adereçamento   adereçamento   nom
2992 adereçando     adereçar       ver
2993 adereço        adereço        nom
2994 adereços       adereço        nom
2995 aderi   aderir  ver
2996 aderia  aderir  ver
2997 aderiam aderir  ver
2998 aderida aderir  ver
2999 aderidas        aderir  ver
3000 aderido aderir  ver
3001 aderidos        aderir  ver
3002 aderimos        aderir  ver
3003 aderindo        aderir  ver
3004 aderir  aderir  ver
3005 aderira aderir  ver
3006 aderiram        aderir  ver
3007 aderirem        aderir  ver
3008 aderiria        aderir  ver
3009 adeririam       aderir  ver
3010 aderirmos       aderir  ver
3011 aderisse        aderir  ver
3012 aderissem       aderir  ver
3013 aderiu  aderir  ver
3014 aderna  adernar ver
3015 adernado        adernar ver
3016 adernados       adernar ver
3017 adernando       adernar ver
3018 adernar adernar ver
3019 adernaram       adernar ver
3020 adernasse       adernar ver
3021 adernava        adernar ver
3022 aderne  adernar ver
3023 aderno  aderno  nom
3024 adernou adernar ver
3025 aderência      aderência      nom
3026 aderências     aderência      nom
3027 ades    adir    ver
3028 adesista        adesista        adj
3029 adesistas       adesista        adj
3030 adesiva adesivo adj
3031 adesivas        adesivo adj
3032 adesivo adesivo nom
3033 adesivos        adesivo nom
3034 adestra adestrar        ver
3035 adestrada       adestrado       adj
3036 adestradas      adestrado       adj
3037 adestrado       adestrado       adj
3038 adestrados      adestrar        ver
3039 adestram        adestrar        ver
3040 adestramento    adestramento    nom
3041 adestramentos   adestramento    nom
3042 adestrando      adestrar        ver
3043 adestrar        adestrar        ver
3044 adestre adestrar        ver
3045 adestrou        adestrar        ver
3046 adestrável     adestrável     adj
3047 adesão adesão nom
3048 adesões        adesão nom
3049 adeus   adeus   nom
3050 adeuses adeus   nom
3051 adeusinho       adeus   i
3052 adhemar Adhemar nom
3053 adi     adir    ver
3054 adia    adiar   ver
3055 adiabática     adiabático     adj
3056 adiabáticas    adiabático     adj
3057 adiabático     adiabático     adj
3058 adiabáticos    adiabático     adj
3059 adiada  adiar   ver
3060 adiadas adiar   ver
3061 adiado  adiar   ver
3062 adiados adiar   ver
3063 adiam   adiar   ver
3064 adiamento       adiamento       nom
3065 adiamentos      adiamento       nom
3066 adiando adiar   ver
3067 adianta adiantar        ver
3068 adiantada       adiantado       adj
3069 adiantadamente  adiantadamente  adv
3070 adiantadas      adiantado       adj
3071 adiantado       adiantado       adj
3072 adiantados      adiantado       adj
3073 adiantam        adiantar        ver
3074 adiantamento    adiantamento    nom
3075 adiantamentos   adiantamento    nom
3076 adiantamos      adiantar        ver
3077 adiantando      adiantar        ver
3078 adiantar        adiantar        ver
3079 adiantaram      adiantar        ver
3080 adiantaria      adiantar        ver
3081 adiantariam     adiantar        ver
3082 adiantará      adiantar        ver
3083 adiantarão     adiantar        ver
3084 adiantasse      adiantar        ver
3085 adiantassem     adiantar        ver
3086 adiantava       adiantar        ver
3087 adiantavam      adiantar        ver
3088 adiante adiante adv
3089 adiantei        adiantar        ver
3090 adiantem        adiantar        ver
3091 adiantemos      adiantar        ver
3092 adiantes        adiantar        ver
3093 adianto adiantar        ver
3094 adiantou        adiantar        ver
3095 adiar   adiar   ver
3096 adiaram adiar   ver
3097 adiarem adiar   ver
3098 adiaria adiar   ver
3099 adiarmos        adiar   ver
3100 adias   adiar   ver
3101 adiasse adiar   ver
3102 adiassem        adiar   ver
3103 adiava  adiar   ver
3104 adiavam adiar   ver
3105 adib    adib    nom
3106 adiciona        adicionar       ver
3107 adicionada      adicionar       ver
3108 adicionadas     adicionar       ver
3109 adicionado      adicionar       ver
3110 adicionador     adicionador     adj
3111 adicionados     adicionar       ver
3112 adicionai       adicionar       ver
3113 adicionais      adicional       adj
3114 adicional       adicional       adj
3115 adicionalmente  adicionalmente  adv
3116 adicionam       adicionar       ver
3117 adicionamento   adicionamento   nom
3118 adicionamos     adicionar       ver
3119 adicionando     adicionar       ver
3120 adicionar       adicionar       ver
3121 adicionara      adicionar       ver
3122 adicionaram     adicionar       ver
3123 adicionarei     adicionar       ver
3124 adicionarem     adicionar       ver
3125 adicionares     adicionar       ver
3126 adicionaria     adicionar       ver
3127 adicionariam    adicionar       ver
3128 adicionarmos    adicionar       ver
3129 adicionará     adicionar       ver
3130 adicionarão    adicionar       ver
3131 adicionas       adicionar       ver
3132 adicionasse     adicionar       ver
3133 adicionassem    adicionar       ver
3134 adicionaste     adicionar       ver
3135 adicionava      adicionar       ver
3136 adicionavam     adicionar       ver
3137 adicione        adicionar       ver
3138 adicionei       adicionar       ver
3139 adicionem       adicionar       ver
3140 adicionemos     adicionar       ver
3141 adiciones       adicionar       ver
3142 adiciono        adicionar       ver
3143 adicionou       adicionar       ver
3144 adicta  adicto  adj
3145 adicto  adicto  adj
3146 adictos adicto  adj
3147 adida   adido   adj
3148 adidas  adido   adj
3149 adido   adido   nom
3150 adidos  adido   nom
3151 adie    adiar   ver
3152 adiei   adiar   ver
3153 adiem   adiar   ver
3154 adies   adiar   ver
3155 adilar  adilar  ver
3156 adile   adilar  ver
3157 adilsom adilsom nom
3158 adilson adilson nom
3159 adimensionais   adimensional    adj
3160 adimensional    adimensional    adj
3161 adimplemento    adimplemento    nom
3162 adimplente      adimplente      adj
3163 adimplentes     adimplente      adj
3164 adimplir        adimplir        ver
3165 adimplência    adimplência    nom
3166 adio    adiar   ver
3167 adiou   adiar   ver
3168 adiposa adiposo adj
3169 adiposas        adiposo adj
3170 adipose adipose nom
3171 adiposidade     adiposidade     nom
3172 adiposo adiposo adj
3173 adiposos        adiposo adj
3174 adir    adir    ver
3175 adira   aderir  ver
3176 adiram  aderir  ver
3177 adis    adir    ver
3178 adita   aditar  ver
3179 aditado aditar  ver
3180 aditados        aditar  ver
3181 aditamento      aditamento      nom
3182 aditamentos     aditamento      nom
3183 aditando        aditar  ver
3184 aditar  aditar  ver
3185 aditaram        aditar  ver
3186 aditas  aditar  ver
3187 aditiva aditivo adj
3188 aditivamente    aditivamente    adv
3189 aditivas        aditivo adj
3190 aditivo aditivo nom
3191 aditivos        aditivo nom
3192 aditou  aditar  ver
3193 adiu    adir    ver
3194 adivinha        adivinhar       ver
3195 adivinhada      adivinhado      adj
3196 adivinhado      adivinhar       ver
3197 adivinhador     adivinhador     adj
3198 adivinhadora    adivinhador     nom
3199 adivinhadores   adivinhador     nom
3200 adivinham       adivinhar       ver
3201 adivinhamos     adivinhar       ver
3202 adivinhando     adivinhar       ver
3203 adivinhar       adivinhar       ver
3204 adivinharam     adivinhar       ver
3205 adivinharem     adivinhar       ver
3206 adivinharia     adivinhar       ver
3207 adivinharmos    adivinhar       ver
3208 adivinhas       adivinha        nom
3209 adivinhasse     adivinhar       ver
3210 adivinhava      adivinhar       ver
3211 adivinhavam     adivinhar       ver
3212 adivinhação   adivinhação   nom
3213 adivinhações  adivinhação   nom
3214 adivinhe        adivinhar       ver
3215 adivinhei       adivinhar       ver
3216 adivinhem       adivinhar       ver
3217 adivinho        adivinho        nom
3218 adivinhos       adivinho        nom
3219 adivinhou       adivinhar       ver
3220 adivinhão      adivinhão      nom
3221 adição        adição        nom
3222 adições       adição        nom
3223 adjacente       adjacente       adj
3224 adjacentes      adjacente       adj
3225 adjacência     adjacência     nom
3226 adjacências    adjacência     nom
3227 adjectiva       adjectivar      ver
3228 adjectivado     adjectivar      ver
3229 adjectivais     adjectivar      ver
3230 adjectivando    adjectivar      ver
3231 adjectivar      adjectivar      ver
3232 adjectivares    adjectivar      ver
3233 adjectivas      adjectivar      ver
3234 adjectivação  adjectivação  nom
3235 adjective       adjectivar      ver
3236 adjectives      adjectivar      ver
3237 adjectivo       adjectivo       nom
3238 adjectivos      adjectivo       nom
3239 adjectivou      adjectivar      ver
3240 adjetiva        adjetivo        adj
3241 adjetivado      adjetivar       ver
3242 adjetivados     adjetivar       ver
3243 adjetivais      adjetival       adj
3244 adjetival       adjetival       adj
3245 adjetivam       adjetivar       ver
3246 adjetivando     adjetivar       ver
3247 adjetivar       adjetivar       ver
3248 adjetivas       adjetivo        adj
3249 adjetivação   adjetivação   nom
3250 adjetivações  adjetivação   nom
3251 adjetive        adjetivar       ver
3252 adjetivei       adjetivar       ver
3253 adjetivo        adjetivo        nom
3254 adjetivos       adjetivo        nom
3255 adjudica        adjudicar       ver
3256 adjudicada      adjudicar       ver
3257 adjudicadas     adjudicar       ver
3258 adjudicado      adjudicar       ver
3259 adjudicados     adjudicar       ver
3260 adjudicam       adjudicar       ver
3261 adjudicando     adjudicar       ver
3262 adjudicar       adjudicar       ver
3263 adjudicatária  adjudicatário  adj
3264 adjudicava      adjudicar       ver
3265 adjudicação   adjudicação   nom
3266 adjudicações  adjudicação   nom
3267 adjudicou       adjudicar       ver
3268 adjunta adjunto adj
3269 adjuntas        adjunto adj
3270 adjunto adjunto adj
3271 adjuntos        adjunto nom
3272 adjunção      adjunção      nom
3273 adjuva  adjuvar ver
3274 adjuvante       adjuvante       adj
3275 adjuvantes      adjuvante       nom
3276 admeto  admeto  nom
3277 administra      administrar     ver
3278 administrada    administrar     ver
3279 administradas   administrar     ver
3280 administrado    administrar     ver
3281 administrador   administrador   nom
3282 administradora  administrador   nom
3283 administradoras administrador   nom
3284 administradores administrador   nom
3285 administrados   administrar     ver
3286 administram     administrar     ver
3287 administramos   administrar     ver
3288 administrando   administrar     ver
3289 administrante   administrante   adj
3290 administrar     administrar     ver
3291 administrara    administrar     ver
3292 administraram   administrar     ver
3293 administrarem   administrar     ver
3294 administraria   administrar     ver
3295 administrariam  administrar     ver
3296 administrarmos  administrar     ver
3297 administrará   administrar     ver
3298 administras     administrar     ver
3299 administrasse   administrar     ver
3300 administrassem  administrar     ver
3301 administrativa  administrativo  adj
3302 administrativamente     administrativamente     adv
3303 administrativas administrativo  adj
3304 administrativo  administrativo  adj
3305 administrativos administrativo  adj
3306 administrava    administrar     ver
3307 administravam   administrar     ver
3308 administração administração nom
3309 administrações        administração nom
3310 administre      administrar     ver
3311 administrem     administrar     ver
3312 administro      administrar     ver
3313 administrou     administrar     ver
3314 administrável  administrável  adj
3315 admir   admir   nom
3316 admira  admirar ver
3317 admirada        admirado        adj
3318 admiradas       admirado        adj
3319 admirado        admirar ver
3320 admirador       admirador       nom
3321 admiradora      admirador       nom
3322 admiradoras     admirador       nom
3323 admiradores     admirador       nom
3324 admirados       admirar ver
3325 admirais        admirar ver
3326 admiram admirar ver
3327 admiramos       admirar ver
3328 admirando       admirar ver
3329 admirar admirar ver
3330 admirara        admirar ver
3331 admiraram       admirar ver
3332 admirarem       admirar ver
3333 admiraria       admirar ver
3334 admirarmos      admirar ver
3335 admiras admirar ver
3336 admirasse       admirar ver
3337 admirativo      admirativo      adj
3338 admirava        admirar ver
3339 admiravam       admirar ver
3340 admiravelmente  admiravelmente  adv
3341 admiração     admiração     nom
3342 admirações    admiração     nom
3343 admire  admirar ver
3344 admirei admirar ver
3345 admirem admirar ver
3346 admires admirar ver
3347 admiro  admirar ver
3348 admirou admirar ver
3349 admiráveis     admirável      adj
3350 admirável      admirável      adj
3351 admissibilidade admissibilidade nom
3352 admissão       admissão       nom
3353 admissíveis    admissível     adj
3354 admissível     admissível     adj
3355 admissões      admissão       nom
3356 admita  admitir ver
3357 admitam admitir ver
3358 admitamos       admitir ver
3359 admitas admitir ver
3360 admite  admitir ver
3361 admitem admitir ver
3362 admites admitir ver
3363 admiti  admitir ver
3364 admitia admitir ver
3365 admitiam        admitir ver
3366 admitida        admitir ver
3367 admitidamente   admitidamente   adv
3368 admitidas       admitido        adj
3369 admitido        admitir ver
3370 admitidos       admitir ver
3371 admitimos       admitir ver
3372 admitindo       admitir ver
3373 admitir admitir ver
3374 admitira        admitir ver
3375 admitiram       admitir ver
3376 admitirei       admitir ver
3377 admitirem       admitir ver
3378 admitiremos     admitir ver
3379 admitiria       admitir ver
3380 admitiriam      admitir ver
3381 admitirmos      admitir ver
3382 admitirá       admitir ver
3383 admitirão      admitir ver
3384 admitisse       admitir ver
3385 admitissem      admitir ver
3386 admitiu admitir ver
3387 admito  admitir ver
3388 admitíssemos   admitir ver
3389 admoesta        admoestar       ver
3390 admoestada      admoestar       ver
3391 admoestado      admoestar       ver
3392 admoestador     admoestador     nom
3393 admoestados     admoestar       ver
3394 admoestando     admoestar       ver
3395 admoestar       admoestar       ver
3396 admoestasse     admoestar       ver
3397 admoestava      admoestar       ver
3398 admoestação   admoestação   nom
3399 admoestações  admoestação   nom
3400 admoeste        admoestar       ver
3401 admoestou       admoestar       ver
3402 adn     adn     g
3403 adnata  adnato  adj
3404 adnatas adnato  adj
3405 adnominais      adnominal       adj
3406 adnominal       adnominal       adj
3407 ado     adir    ver
3408 adobe   adobe   nom
3409 adobes  adobe   nom
3410 adobo   adobar  ver
3411 adocica adocicar        ver
3412 adocicada       adocicado       adj
3413 adocicadas      adocicado       adj
3414 adocicado       adocicado       adj
3415 adocicados      adocicado       adj
3416 adoece  adoecer ver
3417 adoecem adoecer ver
3418 adoecendo       adoecer ver
3419 adoecer adoecer ver
3420 adoecera        adoecer ver
3421 adoeceram       adoecer ver
3422 adoecerem       adoecer ver
3423 adoecesse       adoecer ver
3424 adoeceu adoecer ver
3425 adoecia adoecer ver
3426 adoeciam        adoecer ver
3427 adoecida        adoecer ver
3428 adoecidas       adoecer ver
3429 adoecido        adoecer ver
3430 adoecidos       adoecer ver
3431 adoecimento     adoecimento     nom
3432 adoenta adoentar        ver
3433 adoentada       adoentado       adj
3434 adoentado       adoentado       adj
3435 adoentados      adoentar        ver
3436 adoeça adoecer ver
3437 adoidado        adoidar ver
3438 adolescente     adolescente     nom
3439 adolescentes    adolescente     nom
3440 adolescência   adolescência   nom
3441 adolescências  adolescência   nom
3442 adolf   adolf   nom
3443 adolfina        adolfina        nom
3444 adolfo  adolfo  nom
3445 adolphe adolphe nom
3446 adoma   adomar  ver
3447 adomas  adomar  ver
3448 adomo   adomar  ver
3449 adona   adonar  ver
3450 adonai  adonar  ver
3451 adonais adonar  ver
3452 adonar  adonar  ver
3453 adonara adonar  ver
3454 adonaram        adonar  ver
3455 adonde  adonde  adv
3456 adone   adonar  ver
3457 adones  adonar  ver
3458 adoniran        adoniran        nom
3459 adoniso adonisar        ver
3460 adopta  adoptar ver
3461 adoptada        adoptar ver
3462 adoptadas       adoptar ver
3463 adoptado        adoptar ver
3464 adoptados       adoptar ver
3465 adoptam adoptar ver
3466 adoptamos       adoptar ver
3467 adoptando       adoptar ver
3468 adoptar adoptar ver
3469 adoptara        adoptar ver
3470 adoptaram       adoptar ver
3471 adoptarem       adoptar ver
3472 adoptaria       adoptar ver
3473 adoptariam      adoptar ver
3474 adoptará       adoptar ver
3475 adoptasse       adoptar ver
3476 adoptassem      adoptar ver
3477 adoptasses      adoptar ver
3478 adoptava        adoptar ver
3479 adoptavam       adoptar ver
3480 adopte  adoptar ver
3481 adoptei adoptar ver
3482 adoptem adoptar ver
3483 adoptemos       adoptar ver
3484 adoptiva        adoptivo        adj
3485 adoptivo        adoptivo        adj
3486 adoptivos       adoptivo        adj
3487 adopto  adoptar ver
3488 adoptou adoptar ver
3489 adoptássemos   adoptar ver
3490 adopção       adopção       nom
3491 adopções      adopção       nom
3492 adora   adorar  ver
3493 adorada adorar  ver
3494 adoradas        adorado adj
3495 adorado adorar  ver
3496 adorador        adorador        nom
3497 adoradora       adorador        nom
3498 adoradoras      adorador        nom
3499 adoradores      adorador        nom
3500 adorados        adorado adj
3501 adorai  adorar  ver
3502 adorais adoral  adj
3503 adoram  adorar  ver
3504 adoramos        adorar  ver
3505 adorando        adorar  ver
3506 adorar  adorar  ver
3507 adoraram        adorar  ver
3508 adorarei        adorar  ver
3509 adorarem        adorar  ver
3510 adorares        adorar  ver
3511 adoraria        adorar  ver
3512 adorariam       adorar  ver
3513 adorarás       adorar  ver
3514 adorarão       adorar  ver
3515 adoraríamos    adorar  ver
3516 adoras  adorar  ver
3517 adorasse        adorar  ver
3518 adorassem       adorar  ver
3519 adorava adorar  ver
3520 adoravam        adorar  ver
3521 adoravelmente   adoravelmente   adv
3522 adoração      adoração      nom
3523 adorações     adoração      nom
3524 adore   adorar  ver
3525 adorei  adorar  ver
3526 adorem  adorar  ver
3527 adoremos        adorar  ver
3528 adores  adorar  ver
3529 adormece        adormecer       ver
3530 adormecem       adormecer       ver
3531 adormecendo     adormecer       ver
3532 adormecer       adormecer       ver
3533 adormecera      adormecer       ver
3534 adormeceram     adormecer       ver
3535 adormecerem     adormecer       ver
3536 adormecerão    adormecer       ver
3537 adormecessem    adormecer       ver
3538 adormeceu       adormecer       ver
3539 adormecia       adormecer       ver
3540 adormecida      adormecido      adj
3541 adormecidas     adormecido      adj
3542 adormecido      adormecido      adj
3543 adormecidos     adormecido      adj
3544 adormecimento   adormecimento   nom
3545 adormeça       adormecer       ver
3546 adormeçam      adormecer       ver
3547 adormeço       adormecer       ver
3548 adorna  adornar ver
3549 adornada        adornar ver
3550 adornadas       adornado        adj
3551 adornado        adornar ver
3552 adornados       adornar ver
3553 adornam adornar ver
3554 adornamento     adornamento     nom
3555 adornando       adornar ver
3556 adornar adornar ver
3557 adornaram       adornar ver
3558 adornarem       adornar ver
3559 adornava        adornar ver
3560 adornavam       adornar ver
3561 adorno  adorno  nom
3562 adornos adorno  nom
3563 adornou adornar ver
3564 adoro   adorar  ver
3565 adorou  adorar  ver
3566 adorávamos     adorar  ver
3567 adoráveis      adorável       adj
3568 adorável       adorável       adj
3569 adota   adotar  ver
3570 adotada adotar  ver
3571 adotadas        adotado adj
3572 adotado adotar  ver
3573 adotados        adotado adj
3574 adotam  adotar  ver
3575 adotamos        adotar  ver
3576 adotando        adotar  ver
3577 adotante        adotante        adj
3578 adotantes       adotante        adj
3579 adotar  adotar  ver
3580 adotara adotar  ver
3581 adotaram        adotar  ver
3582 adotarei        adotar  ver
3583 adotarem        adotar  ver
3584 adotaremos      adotar  ver
3585 adotaria        adotar  ver
3586 adotariam       adotar  ver
3587 adotarmos       adotar  ver
3588 adotará        adotar  ver
3589 adotarão       adotar  ver
3590 adotaríamos    adotar  ver
3591 adotas  adotar  ver
3592 adotasse        adotar  ver
3593 adotassem       adotar  ver
3594 adotava adotar  ver
3595 adotavam        adotar  ver
3596 adote   adotar  ver
3597 adotei  adotar  ver
3598 adotem  adotar  ver
3599 adotemos        adotar  ver
3600 adotiva adotivo adj
3601 adotivas        adotivo adj