e672a2e6cede41e27f4b9996c91e99a983adb5e7
[iramuteq] / dictionnaires / lexique_pt.txt
1 I       I       sw
2 a       a       art_def
3 aaron   aaron   nom
4 aba     aba     nom
5 abacate abacate nom
6 abacateiro      abacateiro      nom
7 abacateiros     abacateiro      nom
8 abacates        abacate nom
9 abacaxi abacaxi nom
10 abacaxis        abacaxi nom
11 abacaxizeiro    abacaxizeiro    nom
12 abaciais        abacial adj
13 abacial abacial adj
14 abacá  abacá  nom
15 abada   abada   nom
16 abadai  abadar  ver
17 abadam  abadar  ver
18 abadar  abadar  ver
19 abadas  abada   nom
20 abade   abade   nom
21 abadengo        abadengo        adj
22 abades  abade   nom
23 abadessa        abadessar       ver
24 abadessas       abade   nom
25 abadesses       abadessar       ver
26 abadia  abadia  nom
27 abadias abadia  nom
28 abadie  abadiar ver
29 abadiense       abadiense       adj
30 abadio  abadiar ver
31 abadiânia      abadiânia      nom
32 abado   abadar  ver
33 abados  abar    ver
34 abadou  abadar  ver
35 abaete  abaetar ver
36 abaeteense      abaeteense      adj
37 abaeteenses     abaeteense      adj
38 abaetetubense   abaetetubense   adj
39 abaetetubenses  abaetetubense   adj
40 abaeté abaeté nom
41 abafa   abafar  ver
42 abafada abafado adj
43 abafadas        abafar  ver
44 abafado abafado adj
45 abafador        abafador        nom
46 abafadores      abafador        nom
47 abafados        abafado adj
48 abafam  abafar  ver
49 abafamento      abafamento      nom
50 abafando        abafar  ver
51 abafar  abafar  ver
52 abafaram        abafar  ver
53 abafava abafar  ver
54 abafe   abafar  ver
55 abafo   abafo   nom
56 abafou  abafar  ver
57 abagunçado     abagunçar      ver
58 abai    abar    ver
59 abairramento    abairramento    nom
60 abais   abar    ver
61 abaixa  abaixar ver
62 abaixada        abaixado        adj
63 abaixadas       abaixado        adj
64 abaixado        abaixar ver
65 abaixador       abaixador       nom
66 abaixadores     abaixador       nom
67 abaixados       abaixado        adj
68 abaixam abaixar ver
69 abaixamento     abaixamento     nom
70 abaixamentos    abaixamento     nom
71 abaixando       abaixar ver
72 abaixar abaixar ver
73 abaixaram       abaixar ver
74 abaixarem       abaixar ver
75 abaixaria       abaixar ver
76 abaixariam      abaixar ver
77 abaixassem      abaixar ver
78 abaixava        abaixar ver
79 abaixavam       abaixar ver
80 abaixe  abaixar ver
81 abaixei abaixar ver
82 abaixem abaixar ver
83 abaixo  abaixo  adv
84 abaixou abaixar ver
85 abajur  abajur  nom
86 abajures        abajur  nom
87 abala   abalar  ver
88 abalada abalado adj
89 abaladas        abalar  ver
90 abalado abalar  ver
91 abalados        abalado adj
92 abalai  abalar  ver
93 abalam  abalar  ver
94 abalamento      abalamento      nom
95 abalando        abalar  ver
96 abalança       balançar       ver
97 abalar  abalar  ver
98 abalara abalar  ver
99 abalaram        abalar  ver
100 abalaria        abalar  ver
101 abalariam       abalar  ver
102 abalará        abalar  ver
103 abalassem       abalar  ver
104 abalava abalar  ver
105 abalavam        abalar  ver
106 abale   abalar  ver
107 abalei  abalar  ver
108 abalem  abalar  ver
109 abalizada       abalizado       adj
110 abalizadas      abalizado       adj
111 abalizado       abalizado       adj
112 abalizados      abalizado       adj
113 abalizar        abalizar        ver
114 abalo   abalo   nom
115 abalofar        abalofar        ver
116 abalone abalonar        ver
117 abalones        abalonar        ver
118 abalos  abalo   nom
119 abalou  abalar  ver
120 abalroa abalroar        ver
121 abalroada       abalroar        ver
122 abalroadas      abalroar        ver
123 abalroado       abalroar        ver
124 abalroamento    abalroamento    nom
125 abalroamentos   abalroamento    nom
126 abalroar        abalroar        ver
127 abalroaram      abalroar        ver
128 abalroou        abalroar        ver
129 abaluartada     abaluartar      ver
130 abaluartadas    abaluartar      ver
131 abaluartado     abaluartar      ver
132 abaluartados    abaluartar      ver
133 abam    abar    ver
134 abana   abanar  ver
135 abanadas        abanar  ver
136 abanadela       abanadela       nom
137 abanador        abanador        nom
138 abanadores      abanador        nom
139 abanam  abanar  ver
140 abanando        abanar  ver
141 abanar  abanar  ver
142 abanava abanar  ver
143 abancado        abancar ver
144 abanda  abandar ver
145 abandalhar      abandalhar      ver
146 abandando       abandar ver
147 abandeirado     abandeirar      ver
148 abando  abandar ver
149 abandoa abandoar        ver
150 abandoado       abandoar        ver
151 abandona        abandonar       ver
152 abandonada      abandonar       ver
153 abandonadas     abandonado      adj
154 abandonado      abandonar       ver
155 abandonados     abandonado      adj
156 abandonai       abandonar       ver
157 abandonam       abandonar       ver
158 abandonamos     abandonar       ver
159 abandonando     abandonar       ver
160 abandonar       abandonar       ver
161 abandonara      abandonar       ver
162 abandonaram     abandonar       ver
163 abandonarei     abandonar       ver
164 abandonarem     abandonar       ver
165 abandonares     abandonar       ver
166 abandonaria     abandonar       ver
167 abandonariam    abandonar       ver
168 abandonarmos    abandonar       ver
169 abandonará     abandonar       ver
170 abandonas       abandonar       ver
171 abandonasse     abandonar       ver
172 abandonassem    abandonar       ver
173 abandonaste     abandonar       ver
174 abandonava      abandonar       ver
175 abandonavam     abandonar       ver
176 abandone        abandonar       ver
177 abandonei       abandonar       ver
178 abandonem       abandonar       ver
179 abandonemos     abandonar       ver
180 abandones       abandonar       ver
181 abandono        abandono        nom
182 abandonos       abandono        nom
183 abandonou       abandonar       ver
184 abandoou        abandoar        ver
185 abandou abandar ver
186 abane   abanar  ver
187 abanes  abanar  ver
188 abanico abanicar        ver
189 abano   abano   nom
190 abanos  abano   nom
191 abanou  abanar  ver
192 abar    abar    ver
193 abara   abar    ver
194 abaram  abar    ver
195 abarata abaratar        ver
196 abarca  abarcar ver
197 abarcada        abarcado        adj
198 abarcadas       abarcado        adj
199 abarcado        abarcar ver
200 abarcados       abarcar ver
201 abarcam abarcar ver
202 abarcando       abarcar ver
203 abarcante       abarcante       adj
204 abarcar abarcar ver
205 abarcaram       abarcar ver
206 abarcarem       abarcar ver
207 abarcaria       abarcar ver
208 abarcará       abarcar ver
209 abarcas abarcar ver
210 abarcasse       abarcar ver
211 abarcava        abarcar ver
212 abarcavam       abarcar ver
213 abarcou abarcar ver
214 abares  abar    ver
215 abarque abarcar ver
216 abarquem        abarcar ver
217 abarraca        abarracar       ver
218 abarracados     abarracado      adj
219 abarracamento   abarracamento   nom
220 abarrancado     abarrancar      ver
221 abarrota        abarrotar       ver
222 abarrotada      abarrotar       ver
223 abarrotadas     abarrotar       ver
224 abarrotado      abarrotado      adj
225 abarrotados     abarrotar       ver
226 abarrotam       abarrotar       ver
227 abarrotando     abarrotar       ver
228 abarrotar       abarrotar       ver
229 abarrotaram     abarrotar       ver
230 abarrotavam     abarrotar       ver
231 abarrotou       abarrotar       ver
232 abará  abar    ver
233 abas    aba     nom
234 abasse  abar    ver
235 abastada        abastado        adj
236 abastadas       abastado        adj
237 abastado        abastado        adj
238 abastados       abastado        adj
239 abastança      abastança      nom
240 abastar abastar ver
241 abastarda       abastardar      ver
242 abastardamento  abastardamento  nom
243 abaste  abar    ver
244 abastece        abastecer       ver
245 abastecedor     abastecedor     adj
246 abastecedora    abastecedor     adj
247 abastecedoras   abastecedor     adj
248 abastecedores   abastecedor     adj
249 abastecem       abastecer       ver
250 abastecendo     abastecer       ver
251 abastecer       abastecer       ver
252 abastecera      abastecer       ver
253 abasteceram     abastecer       ver
254 abastecerem     abastecer       ver
255 abasteceria     abastecer       ver
256 abasteceriam    abastecer       ver
257 abastecerá     abastecer       ver
258 abastecesse     abastecer       ver
259 abastecessem    abastecer       ver
260 abasteceu       abastecer       ver
261 abastecia       abastecer       ver
262 abasteciam      abastecer       ver
263 abastecida      abastecer       ver
264 abastecidas     abastecer       ver
265 abastecido      abastecer       ver
266 abastecidos     abastecer       ver
267 abastecimento   abastecimento   nom
268 abastecimentos  abastecimento   nom
269 abasteça       abastecer       ver
270 abasteçam      abastecer       ver
271 abasto  abastar ver
272 abata   abater  ver
273 abatam  abater  ver
274 abate   abate   nom
275 abatedor        abatedor        nom
276 abatedouro      abatedouro      nom
277 abatedouros     abatedouro      nom
278 abatem  abater  ver
279 abatendo        abater  ver
280 abater  abater  ver
281 abatera abater  ver
282 abateram        abater  ver
283 abaterem        abater  ver
284 abateria        abater  ver
285 abaterá        abater  ver
286 abates  abate   nom
287 abatesse        abater  ver
288 abatessem       abater  ver
289 abateu  abater  ver
290 abati   abater  ver
291 abatia  abater  ver
292 abatiam abater  ver
293 abatida abatido adj
294 abatidas        abatido adj
295 abatido abater  ver
296 abatidos        abater  ver
297 abatimento      abatimento      nom
298 abatimentos     abatimento      nom
299 abatis  abati   nom
300 abato   abater  ver
301 abaulada        abaulado        adj
302 abauladas       abaulado        adj
303 abaulado        abaulado        adj
304 abaulados       abaulado        adj
305 abaulamento     abaulamento     nom
306 abaulamentos    abaulamento     nom
307 abaunilhado     abaunilhar      ver
308 abaxiais        abaxial adj
309 abaxial abaxial adj
310 abbud   abbud   nom
311 abc     abc     nom
312 abcesso abcesso nom
313 abcessos        abcesso nom
314 abcissa abcissa nom
315 abcissas        abcissa nom
316 abdala  abdala  nom
317 abdalla abdalla nom
318 abdias  abdias  nom
319 abdica  abdicar ver
320 abdicada        abdicar ver
321 abdicado        abdicar ver
322 abdicam abdicar ver
323 abdicando       abdicar ver
324 abdicar abdicar ver
325 abdicara        abdicar ver
326 abdicaram       abdicar ver
327 abdicarei       abdicar ver
328 abdicarem       abdicar ver
329 abdicaria       abdicar ver
330 abdicasse       abdicar ver
331 abdicassem      abdicar ver
332 abdicava        abdicar ver
333 abdicavam       abdicar ver
334 abdico  abdicar ver
335 abdicou abdicar ver
336 abdiel  abdiel  nom
337 abdique abdicar ver
338 abdiquei        abdicar ver
339 abdome  abdome  nom
340 abdominais      abdominal       nom
341 abdominal       abdominal       adj
342 abdominoscopia  abdominoscopia  nom
343 abducente       abducente       adj
344 abdus   abdus   nom
345 abdutor abdutor nom
346 abdutora        abdutor nom
347 abduz   abduzir ver
348 abduzem abduzir ver
349 abduzida        abduzir ver
350 abduzidas       abduzir ver
351 abduzido        abduzir ver
352 abduzidos       abduzir ver
353 abduzindo       abduzir ver
354 abduzir abduzir ver
355 abduziram       abduzir ver
356 abduziu abduzir ver
357 abdômen        abdômen        nom
358 abe     abar    ver
359 abeca   abecar  ver
360 abeceda abecedar        ver
361 abecedário     abecedário     nom
362 abei    abar    ver
363 abeira  abeirar ver
364 abeiro  abeirar ver
365 abel    abel    nom
366 abelardo        abelardo        nom
367 abelha  abelha  nom
368 abelharuco      abelharuco      nom
369 abelharucos     abelharuco      nom
370 abelhas abelha  nom
371 abelheira       abelheiro       nom
372 abelheiro       abelheiro       nom
373 abelheiros      abelheiro       nom
374 abelhinha       abelha  nom
375 abelhinhas      abelha  nom
376 abelho  abelhar ver
377 abelhuda        abelhudo        adj
378 abelhudo        abelhudo        adj
379 abelhudos       abelhudo        nom
380 abelson abelson nom
381 abem    abar    ver
382 abemolada       abemolar        ver
383 abençoa        abençoar       ver
384 abençoada      abençoado      adj
385 abençoadas     abençoado      adj
386 abençoado      abençoado      adj
387 abençoador     abençoador     nom
388 abençoados     abençoar       ver
389 abençoai       abençoar       ver
390 abençoam       abençoar       ver
391 abençoamos     abençoar       ver
392 abençoando     abençoar       ver
393 abençoar       abençoar       ver
394 abençoaram     abençoar       ver
395 abençoarei     abençoar       ver
396 abençoarem     abençoar       ver
397 abençoares     abençoar       ver
398 abençoaria     abençoar       ver
399 abençoará     abençoar       ver
400 abençoasse     abençoar       ver
401 abençoava      abençoar       ver
402 abençoe        abençoar       ver
403 abençoem       abençoar       ver
404 abençoes       abençoar       ver
405 abençoou       abençoar       ver
406 abençôo       abençoar       ver
407 aberrante       aberrante       adj
408 aberrantes      aberrante       adj
409 aberta  aberto  adj
410 abertamente     abertamente     adv
411 abertas aberto  adj
412 aberto  aberto  adj
413 abertos aberto  adj
414 abertura        abertura        nom
415 aberturas       abertura        nom
416 abes    abar    ver
417 abestalhado     abestalhar      ver
418 abestia abestiar        ver
419 abeta   abeta   nom
420 abetas  abeta   nom
421 abete   abete   nom
422 abeto   abeto   nom
423 abetos  abeto   nom
424 abi     abi     nom
425 abicada abicar  ver
426 abieiro abieiro nom
427 abiel   abiel   nom
428 abigail abigail nom
429 abimael abimael nom
430 abio    abio    nom
431 abiogênese     abiogênese     nom
432 abis    abi     nom
433 abismada        abismado        adj
434 abismado        abismar ver
435 abismados       abismar ver
436 abismais        abismal adj
437 abismal abismal adj
438 abismo  abismo  nom
439 abismos abismo  nom
440 abismou abismar ver
441 abissais        abissal adj
442 abissal abissal adj
443 abisso  abisso  nom
444 abita   abita   nom
445 abitada abitar  ver
446 abitado abitar  ver
447 abito   abitar  ver
448 abiu    abiu    nom
449 abjecta abjecto adj
450 abjectas        abjecto adj
451 abjecto abjecto adj
452 abjectos        abjecto adj
453 abjeta  abjeto  adj
454 abjetamente     abjetamente     adv
455 abjetas abjeto  adj
456 abjeto  abjeto  adj
457 abjetos abjeto  adj
458 abjudicada      abjudicar       ver
459 abjudicado      abjudicar       ver
460 abjura  abjurar ver
461 abjurado        abjurar ver
462 abjurando       abjurar ver
463 abjurar abjurar ver
464 abjuraram       abjurar ver
465 abjurarem       abjurar ver
466 abjurasse       abjurar ver
467 abjure  abjurar ver
468 abjurou abjurar ver
469 ablaut  ablaut  nom
470 ablegado        ablegar ver
471 abluir  abluir  ver
472 abnegada        abnegado        adj
473 abnegado        abnegado        adj
474 abnegados       abnegado        adj
475 abner   abner   nom
476 abnormal        abnormal        adj
477 abnormalidades  abnormalidade   nom
478 abo     abar    ver
479 aboa    aboar   ver
480 aboba   abobar  ver
481 abobada abóbada        nom
482 abobadada       abobadado       adj
483 abobadadas      abobadado       adj
484 abobadado       abobadado       adj
485 abobadados      abobadado       adj
486 abobadas        abóbada        nom
487 abobado abobadar        ver
488 abobados        abobar  ver
489 abobalhada      abobalhado      adj
490 abobalhado      abobalhado      adj
491 abobalhados     abobalhado      adj
492 abobe   abobar  ver
493 abobo   abobar  ver
494 abobora aboborar        ver
495 aboborado       aboborar        ver
496 aboboras        aboborar        ver
497 aboboreira      aboboreira      nom
498 abobra  abobra  nom
499 abobreira       abobreira       nom
500 abobreiras      abobreira       nom
501 abobrinha       abobra  nom
502 abobrinhas      abobra  nom
503 aboca   abocar  ver
504 abocada abocar  ver
505 abocadas        abocar  ver
506 abocado abocar  ver
507 abocanha        abocanhar       ver
508 abocanhada      abocanhar       ver
509 abocanhado      abocanhar       ver
510 abocanham       abocanhar       ver
511 abocanhamento   abocanhamento   nom
512 abocanhando     abocanhar       ver
513 abocanhar       abocanhar       ver
514 abocanhava      abocanhar       ver
515 abocanhe        abocanhar       ver
516 abocanhou       abocanhar       ver
517 aboe    aboar   ver
518 aboiando        aboiar  ver
519 aboio   aboio   nom
520 aboios  aboio   nom
521 abola   abolar  ver
522 abole   abolir  ver
523 abolem  abolar  ver
524 aboli   abolir  ver
525 abolia  abolir  ver
526 aboliam abolir  ver
527 abolicionismo   abolicionismo   nom
528 abolicionista   abolicionista   adj
529 abolicionistas  abolicionista   nom
530 abolida abolir  ver
531 abolidas        abolir  ver
532 abolido abolir  ver
533 abolidos        abolir  ver
534 abolimos        abolir  ver
535 abolindo        abolir  ver
536 abolir  abolir  ver
537 abolira abolir  ver
538 aboliram        abolir  ver
539 abolirei        abolir  ver
540 abolirem        abolir  ver
541 aboliria        abolir  ver
542 abolirmos       abolir  ver
543 abolirá        abolir  ver
544 abolisse        abolir  ver
545 abolissem       abolir  ver
546 aboliu  abolir  ver
547 abomba  abombar ver
548 abomina abominar        ver
549 abominada       abominar        ver
550 abominado       abominar        ver
551 abominados      abominar        ver
552 abominam        abominar        ver
553 abominamos      abominar        ver
554 abominando      abominar        ver
555 abominar        abominar        ver
556 abominarem      abominar        ver
557 abominava       abominar        ver
558 abominavam      abominar        ver
559 abomine abominar        ver
560 abominei        abominar        ver
561 abomino abominar        ver
562 abominou        abominar        ver
563 abomináveis    abominável     adj
564 abominável     abominável     adj
565 abona   abonar  ver
566 abonada abonar  ver
567 abonadas        abonado adj
568 abonado abonar  ver
569 abonador        abonador        adj
570 abonadora       abonador        adj
571 abonados        abonado adj
572 abonam  abonar  ver
573 abonar  abonar  ver
574 abondo  abondar ver
575 abone   abonar  ver
576 abonem  abonar  ver
577 abono   abono   nom
578 abonos  abono   nom
579 abonou  abonar  ver
580 aboral  aboral  adj
581 aborda  abordar ver
582 abordada        abordar ver
583 abordadas       abordar ver
584 abordado        abordar ver
585 abordados       abordar ver
586 abordagem       abordagem       nom
587 abordagens      abordagem       nom
588 abordam abordar ver
589 abordamos       abordar ver
590 abordando       abordar ver
591 abordar abordar ver
592 abordara        abordar ver
593 abordaram       abordar ver
594 abordarei       abordar ver
595 abordarem       abordar ver
596 abordaremos     abordar ver
597 abordaria       abordar ver
598 abordariam      abordar ver
599 abordarmos      abordar ver
600 abordará       abordar ver
601 abordasse       abordar ver
602 abordassem      abordar ver
603 abordava        abordar ver
604 abordavam       abordar ver
605 aborde  abordar ver
606 abordei abordar ver
607 abordem abordar ver
608 abordo  abordar ver
609 abordou abordar ver
610 abordável      abordável      adj
611 aborrece        aborrecer       ver
612 aborrecem       aborrecer       ver
613 aborrecemos     aborrecer       ver
614 aborrecendo     aborrecer       ver
615 aborrecer       aborrecer       ver
616 aborreceram     aborrecer       ver
617 aborrecesse     aborrecer       ver
618 aborreceu       aborrecer       ver
619 aborreci        aborrecer       ver
620 aborrecia       aborrecer       ver
621 aborreciam      aborrecer       ver
622 aborrecida      aborrecido      adj
623 aborrecidas     aborrecido      adj
624 aborrecido      aborrecido      adj
625 aborrecidos     aborrecer       ver
626 aborrecimento   aborrecimento   nom
627 aborrecimentos  aborrecimento   nom
628 aborregada      aborregar       ver
629 aborreça       aborrecer       ver
630 aborreço       aborrecer       ver
631 aborta  abortar ver
632 abortada        abortado        adj
633 abortadas       abortar ver
634 abortado        abortar ver
635 abortados       abortado        adj
636 abortam abortar ver
637 abortamento     abortamento     nom
638 abortamentos    abortamento     nom
639 abortando       abortar ver
640 abortar abortar ver
641 abortaram       abortar ver
642 abortarem       abortar ver
643 abortasse       abortar ver
644 aborte  abortar ver
645 abortiva        abortivo        adj
646 abortivas       abortivo        adj
647 abortivo        abortivo        adj
648 abortivos       abortivo        adj
649 aborto  aborto  nom
650 abortos aborto  nom
651 abortou abortar ver
652 abotoa  abotoar ver
653 abotoada        abotoado        adj
654 abotoado        abotoado        adj
655 abotoadura      abotoadura      nom
656 abotoaduras     abotoadura      nom
657 abotoamento     abotoamento     nom
658 abotoar abotoar ver
659 abou    abar    ver
660 abra    abrir   ver
661 abraca  abracar ver
662 abracadabra     abracadabra     nom
663 abracar abracar ver
664 abrace  abraçar        ver
665 abracei abraçar        ver
666 abracem abraçar        ver
667 abraces abraçar        ver
668 abraco  abracar ver
669 abraham abraham nom
670 abram   abrir   ver
671 abramos abrir   ver
672 abranda abrandar        ver
673 abrandada       abrandado       adj
674 abrandadas      abrandado       adj
675 abrandado       abrandado       ver
676 abrandados      abrandado       adj
677 abrandam        abrandar        ver
678 abrandamento    abrandamento    nom
679 abrandando      abrandar        ver
680 abrandar        abrandar        ver
681 abrandaram      abrandar        ver
682 abrandaria      abrandar        ver
683 abrandasse      abrandar        ver
684 abrandava       abrandar        ver
685 abrandem        abrandar        ver
686 abrandou        abrandar        ver
687 abrange abranger        ver
688 abrangem        abranger        ver
689 abrangendo      abranger        ver
690 abrangente      abrangente      adj
691 abrangentes     abrangente      adj
692 abranger        abranger        ver
693 abrangeram      abranger        ver
694 abrangerem      abranger        ver
695 abrangeria      abranger        ver
696 abrangeriam     abranger        ver
697 abrangerá      abranger        ver
698 abrangesse      abranger        ver
699 abrangessem     abranger        ver
700 abrangeu        abranger        ver
701 abrangia        abranger        ver
702 abrangiam       abranger        ver
703 abrangida       abrangido       adj
704 abrangidas      abrangido       adj
705 abrangido       abranger        ver
706 abrangidos      abrangido       adj
707 abrangência    abrangência    nom
708 abrangências   abrangência    nom
709 abranja abranger        ver
710 abranjam        abranger        ver
711 abrantes        abrantes        nom
712 abras   abrir   ver
713 abrasa  abrasar ver
714 abrasada        abrasado        adj
715 abrasado        abrasar ver
716 abrasador       abrasador       adj
717 abrasadora      abrasador       adj
718 abrasadoras     abrasador       adj
719 abrasados       abrasar ver
720 abrasante       abrasante       adj
721 abrasar abrasar ver
722 abrasaram       abrasar ver
723 abrasem abrasar ver
724 abrasileira     abrasileirar    ver
725 abrasileirada   abrasileirar    ver
726 abrasileiradas  abrasileirar    ver
727 abrasileirado   abrasileirar    ver
728 abrasileiramento        abrasileiramento        nom
729 abrasileirando  abrasileirar    ver
730 abrasileirar    abrasileirar    ver
731 abrasileiraram  abrasileirar    ver
732 abrasiva        abrasivo        adj
733 abrasivas       abrasivo        adj
734 abrasividade    abrasividade    nom
735 abrasivo        abrasivo        adj
736 abrasivos       abrasivo        nom
737 abraça abraçar        ver
738 abraçada       abraçar        ver
739 abraçadas      abraçar        ver
740 abraçadeira    abraçadeira    nom
741 abraçadeiras   abraçadeira    nom
742 abraçado       abraçar        ver
743 abraçados      abraçado       adj
744 abraçam        abraçar        ver
745 abraçamos      abraçar        ver
746 abraçando      abraçar        ver
747 abraçar        abraçar        ver
748 abraçara       abraçar        ver
749 abraçaram      abraçar        ver
750 abraçarem      abraçar        ver
751 abraçaria      abraçar        ver
752 abraçará      abraçar        ver
753 abraçasse      abraçar        ver
754 abraçassem     abraçar        ver
755 abraçava       abraçar        ver
756 abraçavam      abraçar        ver
757 abraço abraço nom
758 abraços        abraço nom
759 abraçou        abraçar        ver
760 abre    abrir   ver
761 abrem   abrir   ver
762 abres   abrir   ver
763 abreu   abreu   nom
764 abreugrafia     abreugrafia     nom
765 abrevia abreviar        ver
766 abreviada       abreviar        ver
767 abreviadamente  abreviadamente  adv
768 abreviadas      abreviar        ver
769 abreviado       abreviar        ver
770 abreviados      abreviar        ver
771 abreviam        abreviar        ver
772 abreviando      abreviar        ver
773 abreviar        abreviar        ver
774 abreviaram      abreviar        ver
775 abreviaria      abreviar        ver
776 abreviassem     abreviar        ver
777 abreviatura     abreviatura     nom
778 abreviaturas    abreviatura     nom
779 abreviava       abreviar        ver
780 abrevie abreviar        ver
781 abreviou        abreviar        ver
782 abri    abrir   ver
783 abria   abrir   ver
784 abriam  abrir   ver
785 abridor abridor nom
786 abridores       abridor nom
787 abriga  abrigar ver
788 abrigada        abrigar ver
789 abrigadas       abrigado        adj
790 abrigado        abrigar ver
791 abrigados       abrigado        adj
792 abrigam abrigar ver
793 abrigamos       abrigar ver
794 abrigando       abrigar ver
795 abrigar abrigar ver
796 abrigara        abrigar ver
797 abrigaram       abrigar ver
798 abrigarem       abrigar ver
799 abrigaria       abrigar ver
800 abrigariam      abrigar ver
801 abrigará       abrigar ver
802 abrigas abrigar ver
803 abrigasse       abrigar ver
804 abrigassem      abrigar ver
805 abrigava        abrigar ver
806 abrigavam       abrigar ver
807 abrigo  abrigo  nom
808 abrigos abrigo  nom
809 abrigou abrigar ver
810 abrigue abrigar ver
811 abriguem        abrigar ver
812 abril   abril   nom
813 abrilada        abrilada        nom
814 abrilhanta      abrilhantar     ver
815 abrilhantada    abrilhantar     ver
816 abrilhantadas   abrilhantar     ver
817 abrilhantado    abrilhantar     ver
818 abrilhantam     abrilhantar     ver
819 abrilhantamento abrilhantamento nom
820 abrilhantando   abrilhantar     ver
821 abrilhantar     abrilhantar     ver
822 abrilhantaram   abrilhantar     ver
823 abrilhantará   abrilhantar     ver
824 abrilhantava    abrilhantar     ver
825 abrilhantavam   abrilhantar     ver
826 abrilhantou     abrilhantar     ver
827 abrimos abrir   ver
828 abrindo abrir   ver
829 abrir   abrir   ver
830 abrira  abrir   ver
831 abriram abrir   ver
832 abrirei abrir   ver
833 abrirem abrir   ver
834 abriremos       abrir   ver
835 abrires abrir   ver
836 abriria abrir   ver
837 abririam        abrir   ver
838 abrirmos        abrir   ver
839 abrirá abrir   ver
840 abris   abrir   ver
841 abrisse abrir   ver
842 abrissem        abrir   ver
843 abrisses        abrir   ver
844 abriste abrir   ver
845 abriu   abrir   ver
846 abro    abrir   ver
847 abrogado        abrogar ver
848 abrolhamento    abrolhamento    nom
849 abrolho abrolho nom
850 abrolhos        abrolho nom
851 abronzo abronzar        ver
852 abrota  abrotar ver
853 abrupta abrupto adj
854 abruptamente    abruptamente    adv
855 abruptas        abrupto adj
856 abrupto abrupto adj
857 abruptos        abrupto adj
858 abrutalhado     abrutalhar      ver
859 abscesso        abscesso        nom
860 abscessos       abscesso        nom
861 abscissa        abscissa        nom
862 abscissas       abscissa        nom
863 absenta absentar        ver
864 absente absentar        ver
865 absentes        absentar        ver
866 absentismo      absentismo      nom
867 absidais        absidal adj
868 absidal absidal adj
869 abside  abside  nom
870 absides abside  nom
871 absinto absinto nom
872 absolto absolver        ver
873 absoltos        absolver        ver
874 absoluta        absoluto        adj
875 absolutamente   absolutamente   adv
876 absolutas       absoluto        adj
877 absolutismo     absolutismo     nom
878 absolutista     absolutista     adj
879 absolutistas    absolutista     adj
880 absoluto        absoluto        adj
881 absolutos       absoluto        adj
882 absolve absolver        ver
883 absolvem        absolver        ver
884 absolvendo      absolver        ver
885 absolvente      absolvente      adj
886 absolver        absolver        ver
887 absolvera       absolver        ver
888 absolveram      absolver        ver
889 absolverá      absolver        ver
890 absolvessem     absolver        ver
891 absolveu        absolver        ver
892 absolvia        absolver        ver
893 absolvida       absolver        ver
894 absolvidas      absolvido       adj
895 absolvido       absolver        ver
896 absolvidos      absolvido       adj
897 absolvo absolver        ver
898 absolvê        absolver        ver
899 absorbância    absorbância    nom
900 absorsor        absorsor        nom
901 absorta absorver        ver
902 absortas        absorto adj
903 absorto absorver        ver
904 absortos        absorto adj
905 absorva absorver        ver
906 absorvam        absorver        ver
907 absorve absorver        ver
908 absorvedor      absorvedor      adj
909 absorvedora     absorvedor      adj
910 absorvedoras    absorvedor      adj
911 absorvedores    absorvedor      adj
912 absorvem        absorver        ver
913 absorvemos      absorver        ver
914 absorvendo      absorver        ver
915 absorvente      absorvente      adj
916 absorventes     absorvente      nom
917 absorver        absorver        ver
918 absorvera       absorver        ver
919 absorveram      absorver        ver
920 absorverem      absorver        ver
921 absorveria      absorver        ver
922 absorveriam     absorver        ver
923 absorverá      absorver        ver
924 absorvesse      absorver        ver
925 absorvessem     absorver        ver
926 absorveu        absorver        ver
927 absorvi absorver        ver
928 absorvia        absorver        ver
929 absorviam       absorver        ver
930 absorvida       absorver        ver
931 absorvidas      absorver        ver
932 absorvido       absorver        ver
933 absorvidos      absorver        ver
934 absorvo absorver        ver
935 absorvência    absorvência    nom
936 abstemos        abster  ver
937 abstencionismo  abstencionismo  nom
938 abstencionistas abstencionista  nom
939 abstendo        abster  ver
940 abstenha        abster  ver
941 abstenhais      abster  ver
942 abstenham       abster  ver
943 abstenho        abster  ver
944 abster  abster  ver
945 absterei        abster  ver
946 absterem        abster  ver
947 absteria        abster  ver
948 absteve abster  ver
949 abstido abster  ver
950 abstinente      abstinente      nom
951 abstinentes     abstinente      adj
952 abstinha        abster  ver
953 abstinham       abster  ver
954 abstinência    abstinência    nom
955 abstinências   abstinência    nom
956 abstive abster  ver
957 abstiver        abster  ver
958 abstivera       abster  ver
959 abstiveram      abster  ver
960 abstivesse      abster  ver
961 abstivessem     abster  ver
962 abstracionismo  abstracionismo  nom
963 abstracionista  abstracionista  adj
964 abstracionistas abstracionista  adj
965 abstract        abstract        nom
966 abstracta       abstracto       adj
967 abstractas      abstracto       adj
968 abstracto       abstracto       adj
969 abstractos      abstracto       adj
970 abstracts       abstract        nom
971 abstraem        abstrair        ver
972 abstrai abstrair        ver
973 abstraia        abstrair        ver
974 abstraindo      abstrair        ver
975 abstraio        abstrair        ver
976 abstrair        abstrair        ver
977 abstraiu        abstrair        ver
978 abstrata        abstrato        adj
979 abstratamente   abstratamente   adv
980 abstratas       abstrato        adj
981 abstrativa      abstrativo      adj
982 abstrato        abstrato        adj
983 abstratos       abstrato        adj
984 abstrusa        abstruso        adj
985 abstrusas       abstruso        adj
986 abstruso        abstruso        adj
987 abstrusos       abstruso        adj
988 abstém abster  ver
989 abstêm abster  ver
990 abstêmio       abstêmio       adj
991 abstêmios      abstêmio       adj
992 absurda absurdo adj
993 absurdamente    absurdamente    adv
994 absurdas        absurdo adj
995 absurdez        absurdez        nom
996 absurdidade     absurdidade     nom
997 absurdidades    absurdidade     nom
998 absurdo absurdo nom
999 absurdos        absurdo adj
1000 abula   abolir  ver
1001 abulia  abulia  nom
1002 abunda  abundar ver
1003 abundam abundar ver
1004 abundancia      abundanciar     ver
1005 abundando       abundar ver
1006 abundante       abundante       adj
1007 abundantemente  abundantemente  adv
1008 abundantes      abundante       adj
1009 abundar abundar ver
1010 abundaram       abundar ver
1011 abundarem       abundar ver
1012 abundaria       abundar ver
1013 abundas abundar ver
1014 abundassem      abundar ver
1015 abundava        abundar ver
1016 abundavam       abundar ver
1017 abunde  abundar ver
1018 abundem abundar ver
1019 abundo  abundar ver
1020 abundou abundar ver
1021 abundância     abundância     nom
1022 abundâncias    abundância     nom
1023 aburguesada     aburguesar      ver
1024 aburguesados    aburguesar      ver
1025 aburra  aborrir ver
1026 abusa   abusar  ver
1027 abusada abusar  ver
1028 abusadas        abusar  ver
1029 abusado abusar  ver
1030 abusador        abusador        nom
1031 abusadores      abusador        nom
1032 abusados        abusar  ver
1033 abusam  abusar  ver
1034 abusando        abusar  ver
1035 abusar  abusar  ver
1036 abusara abusar  ver
1037 abusaram        abusar  ver
1038 abusarem        abusar  ver
1039 abusaria        abusar  ver
1040 abusariam       abusar  ver
1041 abusarás       abusar  ver
1042 abusasse        abusar  ver
1043 abusassem       abusar  ver
1044 abusava abusar  ver
1045 abusavam        abusar  ver
1046 abuse   abusar  ver
1047 abusei  abusar  ver
1048 abusem  abusar  ver
1049 abuses  abusar  ver
1050 abusiva abusivo adj
1051 abusivamente    abusivamente    adv
1052 abusivas        abusivo adj
1053 abusivo abusivo adj
1054 abusivos        abusivo adj
1055 abuso   abuso   nom
1056 abusos  abuso   nom
1057 abusou  abusar  ver
1058 abuta   abuta   nom
1059 abutre  abutre  nom
1060 abutres abutre  nom
1061 abutua  abutua  nom
1062 acaba   acabar  ver
1063 acabada acabar  ver
1064 acabadas        acabado adj
1065 acabadinha      acabado adj
1066 acabadinho      acabado adj
1067 acabado acabar  ver
1068 acabador        acabador        nom
1069 acabados        acabado adj
1070 acabai  acabar  ver
1071 acabam  acabar  ver
1072 acabamento      acabamento      nom
1073 acabamentos     acabamento      nom
1074 acabamos        acabar  ver
1075 acabana acabanar        ver
1076 acabando        acabar  ver
1077 acabar  acabar  ver
1078 acabara acabar  ver
1079 acabaram        acabar  ver
1080 acabarei        acabar  ver
1081 acabarem        acabar  ver
1082 acabaremos      acabar  ver
1083 acabaria        acabar  ver
1084 acabariam       acabar  ver
1085 acabarmos       acabar  ver
1086 acabará        acabar  ver
1087 acabarás       acabar  ver
1088 acabas  acabar  ver
1089 acabasse        acabar  ver
1090 acabassem       acabar  ver
1091 acabaste        acabar  ver
1092 acabava acabar  ver
1093 acabavam        acabar  ver
1094 acabe   acabar  ver
1095 acabei  acabar  ver
1096 acabem  acabar  ver
1097 acabemos        acabar  ver
1098 acabes  acabar  ver
1099 acabo   acabar  ver
1100 acabou  acabar  ver
1101 acabrunhada     acabrunhar      ver
1102 acabrunhado     acabrunhar      ver
1103 acabámos       acabar  ver
1104 acabávamos     acabar  ver
1105 acachapante     acachapante     adj
1106 acachapantes    acachapante     adj
1107 acaciana        acaciano        adj
1108 acaciano        acaciano        adj
1109 acacianos       acaciano        nom
1110 academia        academia        nom
1111 academias       academia        nom
1112 academicamente  academicamente  adv
1113 academicismo    academicismo    nom
1114 academie        academiar       ver
1115 academiei       academiar       ver
1116 academies       academiar       ver
1117 academismo      academismo      nom
1118 academista      academista      adj
1119 academistas     academista      nom
1120 acadiana        acadiano        adj
1121 acadianas       acadiano        nom
1122 acadiano        acadiano        nom
1123 acadianos       acadiano        nom
1124 académica      académico      nom
1125 académicas     académico      adj
1126 académico      académico      adj
1127 académicos     académico      adj
1128 acadêmica      acadêmico      adj
1129 acadêmicas     acadêmico      adj
1130 acadêmico      acadêmico      adj
1131 acadêmicos     acadêmico      adj
1132 acairelado      acairelar       ver
1133 acaju   acaju   nom
1134 acajus  acaju   nom
1135 acajutibense    acajutibense    adj
1136 acalanto        acalanto        nom
1137 acalantos       acalanto        nom
1138 acalasia        acalasia        nom
1139 acalenta        acalentar       ver
1140 acalentada      acalentado      adj
1141 acalentadas     acalentado      adj
1142 acalentado      acalentado      adj
1143 acalentadora    acalentador     nom
1144 acalentados     acalentado      adj
1145 acalentando     acalentar       ver
1146 acalentar       acalentar       ver
1147 acalentassem    acalentar       ver
1148 acalentava      acalentar       ver
1149 acalento        acalentar       ver
1150 acalentou       acalentar       ver
1151 acalma  acalmar ver
1152 acalmada        acalmado        adj
1153 acalmadas       acalmar ver
1154 acalmado        acalmar ver
1155 acalmados       acalmado        adj
1156 acalmam acalmar ver
1157 acalmando       acalmar ver
1158 acalmar acalmar ver
1159 acalmaram       acalmar ver
1160 acalmarem       acalmar ver
1161 acalmariam      acalmar ver
1162 acalmasse       acalmar ver
1163 acalmassem      acalmar ver
1164 acalmava        acalmar ver
1165 acalme  acalmar ver
1166 acalmei acalmar ver
1167 acalmem acalmar ver
1168 acalmia acalmia nom
1169 acalmo  acalmar ver
1170 acalmou acalmar ver
1171 acalorada       acalorado       adj
1172 acaloradamente  acaloradamente  adv
1173 acaloradas      acalorado       adj
1174 acalorado       acalorado       adj
1175 acalorados      acalorado       adj
1176 acalorou        acalorar        ver
1177 acama   acamar  ver
1178 acamada acamado adj
1179 acamadas        acamado adj
1180 acamado acamado adj
1181 acamados        acamado adj
1182 acamamento      acamamento      nom
1183 acamar  acamar  ver
1184 acamara acamar  ver
1185 acamas  acamar  ver
1186 acampa  acampar ver
1187 acampada        acampar ver
1188 acampadas       acampar ver
1189 acampado        acampar ver
1190 acampados       acampar ver
1191 acampam acampar ver
1192 acampamento     acampamento     nom
1193 acampamentos    acampamento     nom
1194 acampamos       acampar ver
1195 acampando       acampar ver
1196 acampar acampar ver
1197 acampara        acampar ver
1198 acamparam       acampar ver
1199 acamparem       acampar ver
1200 acamparia       acampar ver
1201 acampasse       acampar ver
1202 acampassem      acampar ver
1203 acampava        acampar ver
1204 acampavam       acampar ver
1205 acampe  acampar ver
1206 acampem acampar ver
1207 acampo  acampar ver
1208 acampou acampar ver
1209 acanalada       acanalar        ver
1210 acanaladas      acanalar        ver
1211 acanalado       acanalar        ver
1212 acanaladura     acanaladura     nom
1213 acanelada       acanelar        ver
1214 acanelado       acanelar        ver
1215 acanha  acanhar ver
1216 acanhada        acanhado        adj
1217 acanhadamente   acanhadamente   adv
1218 acanhadas       acanhado        adj
1219 acanhado        acanhado        adj
1220 acanhados       acanhado        adj
1221 acanhamento     acanhamento     nom
1222 acanhar acanhar ver
1223 acanhe  acanhar ver
1224 acanhem acanhar ver
1225 acanhou acanhar ver
1226 acanoada        acanoar ver
1227 acanoadas       acanoar ver
1228 acanoado        acanoar ver
1229 acanto  acanto  nom
1230 acantonada      acantonar       ver
1231 acantonadas     acantonar       ver
1232 acantonado      acantonar       ver
1233 acantonados     acantonar       ver
1234 acantonamento   acantonamento   nom
1235 acantonar       acantonar       ver
1236 acantonaram     acantonar       ver
1237 acantonavam     acantonar       ver
1238 acantonou       acantonar       ver
1239 acantos acanto  nom
1240 acantose        acantose        nom
1241 acantáceas     acantáceo      adj
1242 acapela acapelar        ver
1243 acapulco        acapulco        nom
1244 acara   acarar  ver
1245 acaraense       acaraense       adj
1246 acarai  acarar  ver
1247 acarajé        acarajé        nom
1248 acarajés       acarajé        nom
1249 acarapense      acarapense      adj
1250 acaras  acarar  ver
1251 acarauense      acarauense      adj
1252 acareado        acarear ver
1253 acareamento     acareamento     nom
1254 acari   acari   nom
1255 acaricia        acariciar       ver
1256 acariciada      acariciar       ver
1257 acariciadas     acariciar       ver
1258 acariciado      acariciado      adj
1259 acariciados     acariciado      adj
1260 acariciam       acariciar       ver
1261 acariciando     acariciar       ver
1262 acariciante     acariciante     adj
1263 acariciar       acariciar       ver
1264 acariciaram     acariciar       ver
1265 acariciarem     acariciar       ver
1266 acariciava      acariciar       ver
1267 acaricida       acaricida       adj
1268 acaricidas      acaricida       adj
1269 acariciou       acariciar       ver
1270 acariense       acariense       adj
1271 acarina acarino adj
1272 acarinha        acarinhar       ver
1273 acarinhada      acarinhar       ver
1274 acarinhadas     acarinhar       ver
1275 acarinhado      acarinhar       ver
1276 acarinhados     acarinhar       ver
1277 acarinham       acarinhar       ver
1278 acarinhando     acarinhar       ver
1279 acarinhar       acarinhar       ver
1280 acarinhei       acarinhar       ver
1281 acarinho        acarinhar       ver
1282 acarinhou       acarinhar       ver
1283 acariocando     acariocar       ver
1284 acaro   acarar  ver
1285 acaroada        acaroar ver
1286 acaroadas       acaroar ver
1287 acaroados       acaroar ver
1288 acaroar acaroar ver
1289 acarpa  acarpo  adj
1290 acarpetado      acarpetar       ver
1291 acarpetados     acarpetar       ver
1292 acarreta        acarretar       ver
1293 acarretada      acarretar       ver
1294 acarretadas     acarretar       ver
1295 acarretado      acarretar       ver
1296 acarretados     acarretar       ver
1297 acarretam       acarretar       ver
1298 acarretamento   acarretamento   nom
1299 acarretando     acarretar       ver
1300 acarretar       acarretar       ver
1301 acarretaram     acarretar       ver
1302 acarretaria     acarretar       ver
1303 acarretariam    acarretar       ver
1304 acarretará     acarretar       ver
1305 acarretasse     acarretar       ver
1306 acarretava      acarretar       ver
1307 acarretavam     acarretar       ver
1308 acarrete        acarretar       ver
1309 acarretem       acarretar       ver
1310 acarretou       acarretar       ver
1311 acarta  acartar ver
1312 acarte  acartar ver
1313 acartonado      acartonar       ver
1314 acará  acará  nom
1315 acarás acará  nom
1316 acasala acasalar        ver
1317 acasalada       acasalar        ver
1318 acasalado       acasalar        ver
1319 acasalados      acasalar        ver
1320 acasalam        acasalar        ver
1321 acasalamento    acasalamento    nom
1322 acasalamentos   acasalamento    nom
1323 acasalando      acasalar        ver
1324 acasalar        acasalar        ver
1325 acasalaram      acasalar        ver
1326 acasalarem      acasalar        ver
1327 acasalem        acasalar        ver
1328 acasalou        acasalar        ver
1329 acasamatada     acasamatar      ver
1330 acaso   acaso   adv
1331 acasos  acaso   nom
1332 acastanhada     acastanhado     adj
1333 acastanhadas    acastanhado     adj
1334 acastanhado     acastanhado     adj
1335 acastanhados    acastanhado     adj
1336 acastelada      acastelar       ver
1337 acasteladas     acastelar       ver
1338 acastelado      acastelar       ver
1339 acata   acatar  ver
1340 acatada acatar  ver
1341 acatadas        acatado adj
1342 acatado acatar  ver
1343 acatados        acatado adj
1344 acatam  acatar  ver
1345 acatamento      acatamento      nom
1346 acatando        acatar  ver
1347 acatar  acatar  ver
1348 acatara acatar  ver
1349 acataram        acatar  ver
1350 acatarei        acatar  ver
1351 acatarem        acatar  ver
1352 acataria        acatar  ver
1353 acatará        acatar  ver
1354 acatasse        acatar  ver
1355 acatassem       acatar  ver
1356 acatava acatar  ver
1357 acate   acatar  ver
1358 acatei  acatar  ver
1359 acatem  acatar  ver
1360 acates  acatar  ver
1361 acatita acatitar        ver
1362 acato   acatar  ver
1363 acatou  acatar  ver
1364 acaudilhados    acaudilhar      ver
1365 acaule  acaule  adj
1366 acaules acaule  adj
1367 acautela        acautelar       ver
1368 acautelada      acautelado      adj
1369 acautelado      acautelado      adj
1370 acautelados     acautelar       ver
1371 acautelai       acautelar       ver
1372 acautelamento   acautelamento   nom
1373 acautelando     acautelar       ver
1374 acautelar       acautelar       ver
1375 acautelarem     acautelar       ver
1376 acautele        acautelar       ver
1377 acautelem       acautelar       ver
1378 acautelou       acautelar       ver
1379 acaçapar       acaçapar       ver
1380 acaçá acaçá nom
1381 acaçás        acaçá nom
1382 access  access  nom
1383 acciona accionar        ver
1384 accionada       accionar        ver
1385 accionadas      accionar        ver
1386 accionado       accionar        ver
1387 accionados      accionar        ver
1388 accionam        accionar        ver
1389 accionamento    accionamento    nom
1390 accionamentos   accionamento    nom
1391 accionando      accionar        ver
1392 accionar        accionar        ver
1393 accionaram      accionar        ver
1394 accionava       accionar        ver
1395 accionavam      accionar        ver
1396 acciones        accionar        ver
1397 accionista      accionista      nom
1398 accionistas     accionista      nom
1399 accionou        accionar        ver
1400 acebolada       acebolar        ver
1401 aceboladas      acebolar        ver
1402 acebolado       acebolar        ver
1403 aceda   aceder  ver
1404 acedam  aceder  ver
1405 acede   aceder  ver
1406 acedem  aceder  ver
1407 acedemos        aceder  ver
1408 acedendo        aceder  ver
1409 aceder  aceder  ver
1410 acedera aceder  ver
1411 acederam        aceder  ver
1412 acederem        aceder  ver
1413 acederia        aceder  ver
1414 acedesse        aceder  ver
1415 acedessem       aceder  ver
1416 acedeu  aceder  ver
1417 acedi   aceder  ver
1418 acedia  aceder  ver
1419 acediam aceder  ver
1420 acedida aceder  ver
1421 acedidas        aceder  ver
1422 acedido aceder  ver
1423 acedidos        aceder  ver
1424 acedo   aceder  ver
1425 acefalia        acefalia        nom
1426 aceiro  aceiro  nom
1427 aceiros aceiro  nom
1428 aceita  aceito  adj
1429 aceitabilidade  aceitabilidade  nom
1430 aceitada        aceitar ver
1431 aceitadas       aceitar ver
1432 aceitado        aceitar ver
1433 aceitador       aceitador       nom
1434 aceitadora      aceitador       adj
1435 aceitadoras     aceitador       adj
1436 aceitadores     aceitador       nom
1437 aceitados       aceitar ver
1438 aceitai aceitar ver
1439 aceitam aceitar ver
1440 aceitamento     aceitamento     nom
1441 aceitamos       aceitar ver
1442 aceitando       aceitar ver
1443 aceitante       aceitante       adj
1444 aceitantes      aceitante       nom
1445 aceitar aceitar ver
1446 aceitara        aceitar ver
1447 aceitaram       aceitar ver
1448 aceitarei       aceitar ver
1449 aceitarem       aceitar ver
1450 aceitaremos     aceitar ver
1451 aceitares       aceitar ver
1452 aceitaria       aceitar ver
1453 aceitariam      aceitar ver
1454 aceitarmos      aceitar ver
1455 aceitará       aceitar ver
1456 aceitarás      aceitar ver
1457 aceitas aceito  adj
1458 aceitasse       aceitar ver
1459 aceitassem      aceitar ver
1460 aceitava        aceitar ver
1461 aceitavam       aceitar ver
1462 aceite  aceitar ver
1463 aceitei aceitar ver
1464 aceiteis        aceitar ver
1465 aceitem aceitar ver
1466 aceitemos       aceitar ver
1467 aceites aceite  adj
1468 aceito  aceitar ver
1469 aceitos aceito  adj
1470 aceitou aceitar ver
1471 aceitássemos   aceitar ver
1472 aceitáveis     aceitável      adj
1473 aceitável      aceitável      adj
1474 acelera acelerar        ver
1475 acelerada       acelerado       adj
1476 aceleradamente  aceleradamente  adv
1477 aceleradas      acelerado       adj
1478 acelerado       acelerado       adj
1479 acelerador      acelerador      nom
1480 aceleradora     acelerador      adj
1481 aceleradoras    acelerador      adj
1482 aceleradores    acelerador      nom
1483 acelerados      acelerado       adj
1484 aceleram        acelerar        ver
1485 aceleramento    aceleramento    nom
1486 aceleramos      acelerar        ver
1487 acelerando      acelerar        ver
1488 acelerar        acelerar        ver
1489 aceleraram      acelerar        ver
1490 acelerarem      acelerar        ver
1491 aceleraria      acelerar        ver
1492 acelerará      acelerar        ver
1493 acelerasse      acelerar        ver
1494 acelerassem     acelerar        ver
1495 acelerava       acelerar        ver
1496 aceleravam      acelerar        ver
1497 acelere acelerar        ver
1498 acelerem        acelerar        ver
1499 acelero acelerar        ver
1500 acelerou        acelerar        ver
1501 acelerômetro   acelerômetro   nom
1502 acelerômetros  acelerômetro   nom
1503 acelga  acelga  nom
1504 acelomado       acelomado       adj
1505 acelomados      acelomado       adj
1506 acelular        acelular        adj
1507 acelulares      acelular        adj
1508 acena   acenar  ver
1509 acenado acenar  ver
1510 acenados        acenar  ver
1511 acenam  acenar  ver
1512 acenando        acenar  ver
1513 acenar  acenar  ver
1514 acenaram        acenar  ver
1515 acenava acenar  ver
1516 acenavam        acenar  ver
1517 acenda  acender ver
1518 acendam acender ver
1519 acende  acender ver
1520 acendedor       acendedor       nom
1521 acendedora      acendedor       nom
1522 acendedores     acendedor       nom
1523 acendei acender ver
1524 acendem acender ver
1525 acendemos       acender ver
1526 acendendo       acender ver
1527 acender acender ver
1528 acenderam       acender ver
1529 acenderem       acender ver
1530 acenderia       acender ver
1531 acenderiam      acender ver
1532 acenderá       acender ver
1533 acendesse       acender ver
1534 acendessem      acender ver
1535 acendeste       acender ver
1536 acendeu acender ver
1537 acendia acender ver
1538 acendiam        acender ver
1539 acendida        acender ver
1540 acendidas       acendido        adj
1541 acendido        acendido        adj
1542 acendidos       acender ver
1543 acendimento     acendimento     nom
1544 acendo  acender ver
1545 acendrado       acendrar        ver
1546 acene   acenar  ver
1547 aceno   aceno   nom
1548 acenos  aceno   nom
1549 acenou  acenar  ver
1550 acento  acento  nom
1551 acentos acento  nom
1552 acentua acentuar        ver
1553 acentuada       acentuado       adj
1554 acentuadamente  acentuadamente  adv
1555 acentuadas      acentuado       adj
1556 acentuado       acentuado       adj
1557 acentuados      acentuado       adj
1558 acentual        acentual        adj
1559 acentuam        acentuar        ver
1560 acentuamos      acentuar        ver
1561 acentuando      acentuar        ver
1562 acentuar        acentuar        ver
1563 acentuara       acentuar        ver
1564 acentuaram      acentuar        ver
1565 acentuarem      acentuar        ver
1566 acentuaria      acentuar        ver
1567 acentuariam     acentuar        ver
1568 acentuará      acentuar        ver
1569 acentuasse      acentuar        ver
1570 acentuava       acentuar        ver
1571 acentuavam      acentuar        ver
1572 acentue acentuar        ver
1573 acentuei        acentuar        ver
1574 acentuem        acentuar        ver
1575 acentuo acentuar        ver
1576 acentuou        acentuar        ver
1577 acepipe acepipe nom
1578 acepipes        acepipe nom
1579 acera   acerar  ver
1580 acerada acerado adj
1581 aceradas        acerado adj
1582 acerado acerar  ver
1583 aceras  acerar  ver
1584 acerba  acerbar ver
1585 acerbamente     acerbamente     adv
1586 acerbas acerbo  adj
1587 acerbo  acerbo  adj
1588 acerbos acerbo  adj
1589 acerca  acercar ver_sup
1590 acercado        acercar ver
1591 acercados       acercar ver
1592 acercam acercar ver
1593 acercando       acercar ver
1594 acercar acercar ver
1595 acercaram       acercar ver
1596 acercas acercar ver
1597 acercava        acercar ver
1598 acerco  acercar ver
1599 acercou acercar ver
1600 aceres  acerar  ver
1601 acero   acerar  ver
1602 acerola acerola nom
1603 acerolas        acerola nom
1604 acerosa aceroso adj
1605 acerta  acertar ver
1606 acertada        acertado        adj
1607 acertadamente   acertadamente   adv
1608 acertadas       acertado        adj
1609 acertado        acertar ver
1610 acertador       acertador       nom
1611 acertadores     acertador       nom
1612 acertados       acertar ver
1613 acertam acertar ver
1614 acertamento     acertamento     nom
1615 acertamos       acertar ver
1616 acertando       acertar ver
1617 acertar acertar ver
1618 acertara        acertar ver
1619 acertaram       acertar ver
1620 acertarem       acertar ver
1621 acertaria       acertar ver
1622 acertarmos      acertar ver
1623 acertará       acertar ver
1624 acertas acertar ver
1625 acertasse       acertar ver
1626 acertassem      acertar ver
1627 acertaste       acertar ver
1628 acertava        acertar ver
1629 acertavam       acertar ver
1630 acerte  acertar ver
1631 acertei acertar ver
1632 acertem acertar ver
1633 acerto  acerto  nom
1634 acertos acerto  nom
1635 acertou acertar ver
1636 acerva  acervar ver
1637 acervo  acervo  nom
1638 acervos acervo  nom
1639 aceráceas      aceráceo       nom
1640 acesa   aceso   adj
1641 acesas  aceso   adj
1642 aceso   aceso   adj
1643 acesos  aceso   adj
1644 acessibilidade  acessibilidade  nom
1645 acessibilidades acessibilidade  nom
1646 acesso  acesso  nom
1647 acessoriamente  acessoriamente  adv
1648 acessos acesso  nom
1649 acetado acetar  ver
1650 acetais acetar  ver
1651 acetam  acetar  ver
1652 acetar  acetar  ver
1653 acetaria        acetar  ver
1654 acetato acetato nom
1655 acetatos        acetato nom
1656 acetes  acetar  ver
1657 acetila acetila nom
1658 acetileno       acetileno       nom
1659 acetilenos      acetileno       nom
1660 acetilênicos   acetilênico    adj
1661 acetinada       acetinado       adj
1662 acetinado       acetinado       adj
1663 aceto   acetar  ver
1664 acetona acetona nom
1665 acetonas        acetona nom
1666 acetosa acetoso adj
1667 acetou  acetar  ver
1668 acetábulo      acetábulo      nom
1669 aceves  acevar  ver
1670 acha    achar   ver
1671 achaca  achacar ver
1672 achacada        achacar ver
1673 achacado        achacar ver
1674 achada  achar   ver
1675 achadas achar   ver
1676 achado  achar   ver
1677 achados achado  nom
1678 achai   achar   ver
1679 achais  achar   ver
1680 acham   achar   ver
1681 achamos achar   ver
1682 achana  achanar ver
1683 achando achar   ver
1684 achaque achaque nom
1685 achaques        achaque nom
1686 achar   achar   ver
1687 achara  achar   ver
1688 acharam achar   ver
1689 achardes        achar   ver
1690 acharei achar   ver
1691 achareis        achar   ver
1692 acharem achar   ver
1693 acharemos       achar   ver
1694 achares achar   ver
1695 acharia achar   ver
1696 achariam        achar   ver
1697 acharias        achar   ver
1698 acharmos        achar   ver
1699 achará achar   ver
1700 acharás        achar   ver
1701 achas   achar   ver
1702 achasse achar   ver
1703 achassem        achar   ver
1704 achaste achar   ver
1705 achata  achatar ver
1706 achatada        achatar ver
1707 achatadas       achatar ver
1708 achatado        achatar ver
1709 achatados       achatar ver
1710 achatam achatar ver
1711 achatamento     achatamento     nom
1712 achatando       achatar ver
1713 achatar achatar ver
1714 achatasse       achatar ver
1715 achatavam       achatar ver
1716 achates achatar ver
1717 achatou achatar ver
1718 achava  achar   ver
1719 achavam achar   ver
1720 achavas achar   ver
1721 ache    achar   ver
1722 achega  achegar ver
1723 achegada        achegar ver
1724 achegadas       achegado        adj
1725 achegado        achegar ver
1726 achegados       achegado        adj
1727 achegam achegar ver
1728 achegamento     achegamento     nom
1729 achegando       achegar ver
1730 achegar achegar ver
1731 achegaram       achegar ver
1732 achegará       achegar ver
1733 achegas achega  nom
1734 achego  achegar ver
1735 achegou achegar ver
1736 achegue achegar ver
1737 achei   achar   ver
1738 achem   achar   ver
1739 achemos achar   ver
1740 aches   achar   ver
1741 achincalhada    achincalhar     ver
1742 achincalhado    achincalhar     ver
1743 achincalhados   achincalhar     ver
1744 achincalhamento achincalhamento nom
1745 achincalhamentos        achincalhamento nom
1746 achincalhando   achincalhar     ver
1747 achincalhar     achincalhar     ver
1748 achincalhe      achincalhe      nom
1749 achine  achinar ver
1750 achinese        achinesar       ver
1751 acho    achar   ver
1752 achoa   achoar  ver
1753 achocolatada    achocolatar     ver
1754 achocolatado    achocolatar     ver
1755 achocolatados   achocolatar     ver
1756 achou   achar   ver
1757 achámos        achar   ver
1758 achássemos     achar   ver
1759 achávamos      achar   ver
1760 aciaria aciaria nom
1761 aciarias        aciaria nom
1762 acicatado       acicatar        ver
1763 acicatou        acicatar        ver
1764 acicula acicular        ver
1765 acicular        acicular        adj
1766 aciculares      acicular        adj
1767 aciculifoliada  aciculifoliado  adj
1768 aciculifoliadas aciculifoliado  adj
1769 acida   acidar  ver
1770 acidade acidade nom
1771 acidamente      acidamente      adv
1772 acidas  acidar  ver
1773 acide   acidar  ver
1774 acidenta        acidentar       ver
1775 acidentada      acidentado      adj
1776 acidentadas     acidentado      adj
1777 acidentado      acidentado      adj
1778 acidentados     acidentado      adj
1779 acidentais      acidental       adj
1780 acidental       acidental       adj
1781 acidentalidade  acidentalidade  nom
1782 acidentalmente  acidentalmente  adv
1783 acidentam       acidentar       ver
1784 acidentando     acidentar       ver
1785 acidentar       acidentar       ver
1786 acidentara      acidentar       ver
1787 acidentaram     acidentar       ver
1788 acidente        acidente        nom
1789 acidentes       acidente        nom
1790 acidentou       acidentar       ver
1791 acidentário    acidentário    adj
1792 acidentários   acidentário    adj
1793 acides  acidar  ver
1794 acidez  acidez  nom
1795 acidifica       acidificar      ver
1796 acidificada     acidificar      ver
1797 acidificadas    acidificar      ver
1798 acidificado     acidificar      ver
1799 acidificados    acidificar      ver
1800 acidificam      acidificar      ver
1801 acidificando    acidificar      ver
1802 acidificante    acidificante    adj
1803 acidificantes   acidificante    nom
1804 acidificar      acidificar      ver
1805 acido   acidar  ver
1806 acidose acidose nom
1807 acidula acidular        ver
1808 acidulada       acidular        ver
1809 acidulado       acidular        ver
1810 acidulados      acidular        ver
1811 acima   acima   adv
1812 acimada acimar  ver
1813 acimar  acimar  ver
1814 acimas  acimar  ver
1815 acime   acimar  ver
1816 acimo   acimar  ver
1817 acineto acineto nom
1818 acinetos        acineto nom
1819 acinte  acinte  nom
1820 acintes acinte  nom
1821 acintosa        acintoso        adj
1822 acintosamente   acintosamente   adv
1823 acintosas       acintoso        adj
1824 acintoso        acintoso        adj
1825 acintosos       acintoso        adj
1826 acinzentada     acinzentado     adj
1827 acinzentadas    acinzentado     adj
1828 acinzentado     acinzentado     adj
1829 acinzentados    acinzentado     adj
1830 acioli  acioli  nom
1831 aciona  acionar ver
1832 acionada        acionar ver
1833 acionadas       acionar ver
1834 acionado        acionar ver
1835 acionador       acionador       adj
1836 acionadora      acionador       adj
1837 acionadores     acionador       adj
1838 acionados       acionar ver
1839 acionais        acionar ver
1840 acional acional adj
1841 acionam acionar ver
1842 acionamento     acionamento     nom
1843 acionamentos    acionamento     nom
1844 acionamos       acionar ver
1845 acionando       acionar ver
1846 acionar acionar ver
1847 acionaram       acionar ver
1848 acionarem       acionar ver
1849 acionaria       acionar ver
1850 acionarmos      acionar ver
1851 acionará       acionar ver
1852 acionasse       acionar ver
1853 acionassem      acionar ver
1854 acionava        acionar ver
1855 acionavam       acionar ver
1856 acione  acionar ver
1857 acionei acionar ver
1858 acionem acionar ver
1859 acionista       acionista       adj
1860 acionistas      acionista       adj
1861 aciono  acionar ver
1862 acionou acionar ver
1863 acionária      acionário      adj
1864 acionárias     acionário      adj
1865 acionário      acionário      adj
1866 acionários     acionário      adj
1867 acionáveis     acionável      adj
1868 acir    acir    nom
1869 acirra  acirrar ver
1870 acirrada        acirrado        adj
1871 acirradamente   acirradamente   adv
1872 acirradas       acirrado        adj
1873 acirrado        acirrado        adj
1874 acirrados       acirrado        adj
1875 acirram acirrar ver
1876 acirramento     acirramento     nom
1877 acirrando       acirrar ver
1878 acirrar acirrar ver
1879 acirraram       acirrar ver
1880 acirrarem       acirrar ver
1881 acirrará       acirrar ver
1882 acirrava        acirrar ver
1883 acirrem acirrar ver
1884 acirrou acirrar ver
1885 acker   Acker   nom
1886 aclama  aclamar ver
1887 aclamada        aclamado        adj
1888 aclamadas       aclamado        adj
1889 aclamado        aclamado        adj
1890 aclamados       aclamado        adj
1891 aclamai aclamar ver
1892 aclamam aclamar ver
1893 aclamamos       aclamar ver
1894 aclamando       aclamar ver
1895 aclamar aclamar ver
1896 aclamaram       aclamar ver
1897 aclamaria       aclamar ver
1898 aclamasse       aclamar ver
1899 aclamava        aclamar ver
1900 aclamavam       aclamar ver
1901 aclame  aclamar ver
1902 aclamou aclamar ver
1903 aclara  aclarar ver
1904 aclarada        aclarado        adj
1905 aclarado        aclarar ver
1906 aclarando       aclarar ver
1907 aclarar aclarar ver
1908 aclarou aclarar ver
1909 aclimata        aclimatar       ver
1910 aclimatada      aclimatar       ver
1911 aclimatadas     aclimatar       ver
1912 aclimatado      aclimatar       ver
1913 aclimatados     aclimatar       ver
1914 aclimatando     aclimatar       ver
1915 aclimatar       aclimatar       ver
1916 aclimataram     aclimatar       ver
1917 aclimatavam     aclimatar       ver
1918 aclimatizar     aclimatizar     ver
1919 aclimáveis     aclimável      adj
1920 aclive  aclive  nom
1921 aclives aclive  nom
1922 aclorofiladas   aclorofilado    adj
1923 acme    acme    nom
1924 acne    acne    nom
1925 acnes   acne    nom
1926 acobardar       acobardar       ver
1927 acoberta        acobertar       ver
1928 acobertada      acobertar       ver
1929 acobertadas     acobertar       ver
1930 acobertado      acobertar       ver
1931 acobertados     acobertar       ver
1932 acobertam       acobertar       ver
1933 acobertamento   acobertamento   nom
1934 acobertando     acobertar       ver
1935 acobertar       acobertar       ver
1936 acobertaram     acobertar       ver
1937 acobertava      acobertar       ver
1938 acobertou       acobertar       ver
1939 acobreada       acobrear        ver
1940 acobreadas      acobrear        ver
1941 acobreado       acobreado       adj
1942 acoca   acocar  ver
1943 acochar acochar ver
1944 acocorado       acocorado       adj
1945 acocorados      acocorar        ver
1946 acode   acudir  ver
1947 acodem  acudir  ver
1948 acoelho acoelhar        ver
1949 acoita  acoitar ver
1950 acoitado        acoitar ver
1951 acoitam acoitar ver
1952 acoitava        acoitar ver
1953 acolchoada      acolchoar       ver
1954 acolchoadas     acolchoado      adj
1955 acolchoado      acolchoado      adj
1956 acolchoados     acolchoado      adj
1957 acolchoamento   acolchoamento   nom
1958 acolchoamentos  acolchoamento   nom
1959 acolchoar       acolchoar       ver
1960 acolha  acolher ver
1961 acolham acolher ver
1962 acolhe  acolher ver
1963 acolhedor       acolhedor       adj
1964 acolhedora      acolhedor       adj
1965 acolhedoras     acolhedor       adj
1966 acolhedores     acolhedor       adj
1967 acolhei acolher ver
1968 acolhem acolher ver
1969 acolhemos       acolher ver
1970 acolhendo       acolher ver
1971 acolher acolher ver
1972 acolhera        acolher ver
1973 acolheram       acolher ver
1974 acolherei       acolher ver
1975 acolherem       acolher ver
1976 acolheria       acolher ver
1977 acolheriam      acolher ver
1978 acolherá       acolher ver
1979 acolhes acolher ver
1980 acolhesse       acolher ver
1981 acolhessem      acolher ver
1982 acolheu acolher ver
1983 acolhia acolher ver
1984 acolhiam        acolher ver
1985 acolhida        acolhido        nom
1986 acolhidas       acolher ver
1987 acolhido        acolher ver
1988 acolhidos       acolher ver
1989 acolhimento     acolhimento     nom
1990 acolhimentos    acolhimento     nom
1991 acolita acolitar        ver
1992 acolitado       acolitar        ver
1993 acolitato       acolitato       nom
1994 acolito acolitar        ver
1995 acolá  acolá  adv
1996 acometa acometer        ver
1997 acometam        acometer        ver
1998 acomete acometer        ver
1999 acometem        acometer        ver
2000 acometendo      acometer        ver
2001 acometer        acometer        ver
2002 acometera       acometer        ver
2003 acometeram      acometer        ver
2004 acometeriam     acometer        ver
2005 acometeu        acometer        ver
2006 acometi acometer        ver
2007 acometia        acometer        ver
2008 acometiam       acometer        ver
2009 acometida       acometer        ver
2010 acometidas      acometido       adj
2011 acometido       acometer        ver
2012 acometidos      acometido       adj
2013 acometimento    acometimento    nom
2014 acometimentos   acometimento    nom
2015 acomoda acomodar        ver
2016 acomodada       acomodado       adj
2017 acomodadas      acomodar        ver
2018 acomodado       acomodado       adj
2019 acomodados      acomodar        ver
2020 acomodam        acomodar        ver
2021 acomodamento    acomodamento    nom
2022 acomodamos      acomodar        ver
2023 acomodando      acomodar        ver
2024 acomodar        acomodar        ver
2025 acomodaram      acomodar        ver
2026 acomodarem      acomodar        ver
2027 acomodaria      acomodar        ver
2028 acomodariam     acomodar        ver
2029 acomodas        acomodar        ver
2030 acomodasse      acomodar        ver
2031 acomodassem     acomodar        ver
2032 acomodava       acomodar        ver
2033 acomodavam      acomodar        ver
2034 acomode acomodar        ver
2035 acomodem        acomodar        ver
2036 acomodou        acomodar        ver
2037 acompanha       acompanhar      ver
2038 acompanhada     acompanhar      ver
2039 acompanhadas    acompanhar      ver
2040 acompanhado     acompanhar      ver
2041 acompanhador    acompanhador    adj
2042 acompanhadora   acompanhador    adj
2043 acompanhadores  acompanhador    nom
2044 acompanhados    acompanhado     adj
2045 acompanham      acompanhar      ver
2046 acompanhamento  acompanhamento  nom
2047 acompanhamentos acompanhamento  nom
2048 acompanhamos    acompanhar      ver
2049 acompanhando    acompanhar      ver
2050 acompanhante    acompanhante    nom
2051 acompanhantes   acompanhante    nom
2052 acompanhar      acompanhar      ver
2053 acompanhara     acompanhar      ver
2054 acompanharam    acompanhar      ver
2055 acompanharei    acompanhar      ver
2056 acompanharem    acompanhar      ver
2057 acompanharia    acompanhar      ver
2058 acompanhariam   acompanhar      ver
2059 acompanharmos   acompanhar      ver
2060 acompanhará    acompanhar      ver
2061 acompanhas      acompanhar      ver
2062 acompanhasse    acompanhar      ver
2063 acompanhassem   acompanhar      ver
2064 acompanhava     acompanhar      ver
2065 acompanhavam    acompanhar      ver
2066 acompanhe       acompanhar      ver
2067 acompanhei      acompanhar      ver
2068 acompanhem      acompanhar      ver
2069 acompanho       acompanhar      ver
2070 acompanhou      acompanhar      ver
2071 acompanhávamos acompanhar      ver
2072 acomuna acomunar        ver
2073 aconchega       aconchegar      ver
2074 aconchegado     aconchegado     adj
2075 aconchegados    aconchegado     adj
2076 aconchegando    aconchegar      ver
2077 aconchegante    aconchegante    adj
2078 aconchegantes   aconchegante    adj
2079 aconchegar      aconchegar      ver
2080 aconchegavam    aconchegar      ver
2081 aconchego       aconchego       nom
2082 aconcágua      Aconcágua      nom
2083 acondiciona     acondicionar    ver
2084 acondicionada   acondicionar    ver
2085 acondicionadas  acondicionado   adj
2086 acondicionado   acondicionar    ver
2087 acondicionados  acondicionar    ver
2088 acondicionam    acondicionar    ver
2089 acondicionamento        acondicionamento        nom
2090 acondicionamentos       acondicionamento        nom
2091 acondicionar    acondicionar    ver
2092 acondicionaram  acondicionar    ver
2093 acondicionou    acondicionar    ver
2094 aconitato       aconitato       nom
2095 aconitina       aconitina       nom
2096 aconselha       aconselhar      ver
2097 aconselhada     aconselhar      ver
2098 aconselhadas    aconselhar      ver
2099 aconselhado     aconselhar      ver
2100 aconselhador    aconselhador    nom
2101 aconselhadora   aconselhador    adj
2102 aconselhados    aconselhar      ver
2103 aconselham      aconselhar      ver
2104 aconselhamento  aconselhamento  nom
2105 aconselhamentos aconselhamento  nom
2106 aconselhamos    aconselhar      ver
2107 aconselhando    aconselhar      ver
2108 aconselhar      aconselhar      ver
2109 aconselhara     aconselhar      ver
2110 aconselharam    aconselhar      ver
2111 aconselharem    aconselhar      ver
2112 aconselharia    aconselhar      ver
2113 aconselhará    aconselhar      ver
2114 aconselhasse    aconselhar      ver
2115 aconselhassem   aconselhar      ver
2116 aconselhava     aconselhar      ver
2117 aconselhavam    aconselhar      ver
2118 aconselhe       aconselhar      ver
2119 aconselhei      aconselhar      ver
2120 aconselhem      aconselhar      ver
2121 aconselhes      aconselhar      ver
2122 aconselho       aconselhar      ver
2123 aconselhou      aconselhar      ver
2124 aconselháveis  aconselhar      ver
2125 aconselhável   aconselhável   adj
2126 acontece        acontecer       ver
2127 acontecei       acontecer       ver
2128 acontecem       acontecer       ver
2129 acontecendo     acontecer       ver
2130 acontecer       acontecer       ver
2131 acontecera      acontecer       ver
2132 aconteceram     acontecer       ver
2133 acontecerem     acontecer       ver
2134 aconteceria     acontecer       ver
2135 aconteceriam    acontecer       ver
2136 acontecerá     acontecer       ver
2137 acontecesse     acontecer       ver
2138 acontecessem    acontecer       ver
2139 aconteceu       acontecer       ver
2140 acontecia       acontecer       ver
2141 aconteciam      acontecer       ver
2142 acontecida      acontecer       ver
2143 acontecidas     acontecer       ver
2144 acontecido      acontecer       ver
2145 acontecidos     acontecido      adj
2146 acontecimento   acontecimento   nom
2147 acontecimentos  acontecimento   nom
2148 aconteça       acontecer       ver
2149 aconteçam      acontecer       ver
2150 acopla  acoplar ver
2151 acoplada        acoplar ver
2152 acopladas       acoplar ver
2153 acoplado        acoplar ver
2154 acoplador       acoplador       nom
2155 acopladores     acoplador       nom
2156 acoplados       acoplar ver
2157 acoplagem       acoplagem       nom
2158 acoplagens      acoplagem       nom
2159 acoplam acoplar ver
2160 acoplamento     acoplamento     nom
2161 acoplamentos    acoplamento     nom
2162 acoplando       acoplar ver
2163 acoplar acoplar ver
2164 acoplaram       acoplar ver
2165 acoplarem       acoplar ver
2166 acoplará       acoplar ver
2167 acoplasse       acoplar ver
2168 acoplava        acoplar ver
2169 acople  acoplar ver
2170 acoplou acoplar ver
2171 acopláveis     acoplável      adj
2172 acoplável      acoplável      adj
2173 acorda  acordar ver
2174 acordada        acordar ver
2175 acordadas       acordado        adj
2176 acordado        acordar ver
2177 acordados       acordado        adj
2178 acordai acordar ver
2179 acordam acordar ver
2180 acordamos       acordar ver
2181 acordando       acordar ver
2182 acordantes      acordante       adj
2183 acordar acordar ver
2184 acordara        acordar ver
2185 acordaram       acordar ver
2186 acordarei       acordar ver
2187 acordarem       acordar ver
2188 acordaria       acordar ver
2189 acordariam      acordar ver
2190 acordarmos      acordar ver
2191 acordará       acordar ver
2192 acordarás      acordar ver
2193 acordas acordar ver
2194 acordasse       acordar ver
2195 acordassem      acordar ver
2196 acordava        acordar ver
2197 acordavam       acordar ver
2198 acorde  acorde  adj
2199 acordei acordar ver
2200 acordem acordar ver
2201 acordemos       acordar ver
2202 acordeom        acordeom        nom
2203 acordeonista    acordeonista    nom
2204 acordes acorde  nom
2205 acordo  acordo  nom
2206 acordoadas      acordoar        ver
2207 acordos acordo  nom
2208 acordou acordar ver
2209 acorre  acorrer ver
2210 acorrem acorrer ver
2211 acorrendo       acorrer ver
2212 acorrenta       acorrentar      ver
2213 acorrentada     acorrentar      ver
2214 acorrentadas    acorrentar      ver
2215 acorrentado     acorrentar      ver
2216 acorrentados    acorrentado     adj
2217 acorrentam      acorrentar      ver
2218 acorrentando    acorrentar      ver
2219 acorrentar      acorrentar      ver
2220 acorrentava     acorrentar      ver
2221 acorrentavam    acorrentar      ver
2222 acorrento       acorrentar      ver
2223 acorrentou      acorrentar      ver
2224 acorrer acorrer ver
2225 acorrera        acorrer ver
2226 acorreram       acorrer ver
2227 acorrerem       acorrer ver
2228 acorresse       acorrer ver
2229 acorressem      acorrer ver
2230 acorreu acorrer ver
2231 acorria acorrer ver
2232 acorriam        acorrer ver
2233 acorrida        acorrer ver
2234 acorrido        acorrer ver
2235 acorridos       acorrer ver
2236 acorro  acorrer ver
2237 acortinado      acortinar       ver
2238 acortino        acortinar       ver
2239 acossa  acossar ver
2240 acossada        acossar ver
2241 acossadas       acossar ver
2242 acossado        acossar ver
2243 acossados       acossar ver
2244 acossamento     acossamento     nom
2245 acossando       acossar ver
2246 acossar acossar ver
2247 acossaram       acossar ver
2248 acosso  acossar ver
2249 acosta  acostar ver
2250 acostado        acostar ver
2251 acostagem       acostagem       nom
2252 acostam acostar ver
2253 acostamento     acostamento     nom
2254 acostamentos    acostamento     nom
2255 acostar acostar ver
2256 acostaram       acostar ver
2257 acostava        acostar ver
2258 acostavam       acostar ver
2259 acoste  acostar ver
2260 acostou acostar ver
2261 acostuma        acostumar       ver
2262 acostumada      acostumar       ver
2263 acostumadas     acostumar       ver
2264 acostumado      acostumar       ver
2265 acostumados     acostumar       ver
2266 acostumam       acostumar       ver
2267 acostumamos     acostumar       ver
2268 acostumando     acostumar       ver
2269 acostumar       acostumar       ver
2270 acostumara      acostumar       ver
2271 acostumaram     acostumar       ver
2272 acostumarem     acostumar       ver
2273 acostumaria     acostumar       ver
2274 acostumarmos    acostumar       ver
2275 acostumasse     acostumar       ver
2276 acostumassem    acostumar       ver
2277 acostumava      acostumar       ver
2278 acostumavam     acostumar       ver
2279 acostume        acostumar       ver
2280 acostumei       acostumar       ver
2281 acostumem       acostumar       ver
2282 acostumo        acostumar       ver
2283 acostumou       acostumar       ver
2284 acostáveis     acostável      adj
2285 acostável      acostável      adj
2286 acotovelada     acotovelado     adj
2287 acotovelam      acotovelar      ver
2288 acotovelamentos acotovelamento  nom
2289 acotovelar      acotovelar      ver
2290 acotovelavam    acotovelar      ver
2291 acoutados       acoutar ver
2292 acova   acovar  ver
2293 acovarda        acovardar       ver
2294 acovardado      acovardar       ver
2295 acovardam       acovardar       ver
2296 acovardando     acovardar       ver
2297 acovardar       acovardar       ver
2298 acovardou       acovardar       ver
2299 acovilhar       acovilhar       ver
2300 acquarone       acquarone       nom
2301 acre    acre    nom
2302 acreana acreano adj
2303 acreanas        acreano adj
2304 acreano acreano adj
2305 acreanos        acreano adj
2306 acredita        acreditar       ver
2307 acreditada      acreditar       ver
2308 acreditadas     acreditar       ver
2309 acreditado      acreditar       ver
2310 acreditados     acreditado      adj
2311 acreditai       acreditar       ver
2312 acreditam       acreditar       ver
2313 acreditamos     acreditar       ver
2314 acreditando     acreditar       ver
2315 acreditar       acreditar       ver
2316 acreditara      acreditar       ver
2317 acreditaram     acreditar       ver
2318 acreditarei     acreditar       ver
2319 acreditarem     acreditar       ver
2320 acreditaremos   acreditar       ver
2321 acreditares     acreditar       ver
2322 acreditaria     acreditar       ver
2323 acreditariam    acreditar       ver
2324 acreditarmos    acreditar       ver
2325 acreditará     acreditar       ver
2326 acreditarás    acreditar       ver
2327 acreditas       acreditar       ver
2328 acreditasse     acreditar       ver
2329 acreditassem    acreditar       ver
2330 acreditava      acreditar       ver
2331 acreditavam     acreditar       ver
2332 acredite        acreditar       ver
2333 acreditei       acreditar       ver
2334 acrediteis      acreditar       ver
2335 acreditem       acreditar       ver
2336 acreditemos     acreditar       ver
2337 acredites       acreditar       ver
2338 acredito        acreditar       ver
2339 acreditou       acreditar       ver
2340 acreditávamos  acreditar       ver
2341 acreditável    acreditável    adj
2342 acres   acre    nom
2343 acresce acrescer        ver
2344 acrescem        acrescer        ver
2345 acrescendo      acrescer        ver
2346 acrescenta      acrescentar     ver
2347 acrescentada    acrescentar     ver
2348 acrescentadas   acrescentar     ver
2349 acrescentado    acrescentar     ver
2350 acrescentados   acrescentar     ver
2351 acrescentam     acrescentar     ver
2352 acrescentamento acrescentamento nom
2353 acrescentamentos        acrescentamento nom
2354 acrescentamos   acrescentar     ver
2355 acrescentando   acrescentar     ver
2356 acrescentar     acrescentar     ver
2357 acrescentara    acrescentar     ver
2358 acrescentaram   acrescentar     ver
2359 acrescentarei   acrescentar     ver
2360 acrescentarem   acrescentar     ver
2361 acrescentares   acrescentar     ver
2362 acrescentaria   acrescentar     ver
2363 acrescentariam  acrescentar     ver
2364 acrescentarmos  acrescentar     ver
2365 acrescentará   acrescentar     ver
2366 acrescentas     acrescentar     ver
2367 acrescentasse   acrescentar     ver
2368 acrescentassem  acrescentar     ver
2369 acrescentava    acrescentar     ver
2370 acrescentavam   acrescentar     ver
2371 acrescente      acrescentar     ver
2372 acrescentei     acrescentar     ver
2373 acrescentem     acrescentar     ver
2374 acrescentemos   acrescentar     ver
2375 acrescento      acrescentar     ver
2376 acrescentos     acrescento      nom
2377 acrescentou     acrescentar     ver
2378 acrescentássemos       acrescentar     ver
2379 acrescer        acrescer        ver
2380 acresceram      acrescer        ver
2381 acrescerem      acrescer        ver
2382 acrescerá      acrescer        ver
2383 acresceu        acrescer        ver
2384 acresci acrescer        ver
2385 acrescia        acrescer        ver
2386 acresciam       acrescer        ver
2387 acrescida       acrescido       adj
2388 acrescidas      acrescer        ver
2389 acrescido       acrescer        ver
2390 acrescidos      acrescer        ver
2391 acresça        acrescer        ver
2392 acriana acriano adj
2393 acriano acriano adj
2394 acrianos        acriano adj
2395 acrisolado      acrisolar       ver
2396 acrobacia       acrobacia       nom
2397 acrobacias      acrobacia       nom
2398 acrobata        acrobata        nom
2399 acrobatas       acrobata        nom
2400 acrobática     acrobático     adj
2401 acrobáticas    acrobático     adj
2402 acrobático     acrobático     adj
2403 acrobáticos    acrobático     adj
2404 acrofobia       acrofobia       nom
2405 acrograma       acrograma       nom
2406 acromegalia     acromegalia     nom
2407 acromática     acromático     adj
2408 acromáticas    acromático     adj
2409 acromático     acromático     adj
2410 acromáticos    acromático     adj
2411 acrotério      acrotério      nom
2412 acrotérios     acrotério      nom
2413 acréscimo      acréscimo      nom
2414 acréscimos     acréscimo      nom
2415 acrômio        acrômio        nom
2416 acrônimo       acrônimo       nom
2417 acrônimos      acrônimo       nom
2418 acta    acta    nom
2419 actas   acta    nom
2420 actinidiáceas  actinidiáceo   adj
2421 actinomicetes   actinomicete    nom
2422 actinomicose    actinomicose    nom
2423 actinomorfa     actinomorfo     adj
2424 actinomorfas    actinomorfo     adj
2425 activa  activo  adj
2426 activada        activar ver
2427 activadas       activar ver
2428 activado        activar ver
2429 activados       activar ver
2430 activam activar ver
2431 activamente     activamente     adv
2432 activando       activar ver
2433 activar activar ver
2434 activaram       activar ver
2435 activarem       activar ver
2436 activas activo  adj
2437 active  activar ver
2438 actives activar ver
2439 actividade      actividade      nom
2440 actividades     actividade      nom
2441 activista       activista       nom
2442 activistas      activista       nom
2443 activo  activo  adj
2444 activos activo  adj
2445 activou activar ver
2446 acto    acto    nom
2447 actor   actor   nom
2448 actores actor   nom
2449 actos   acto    nom
2450 actriz  actor   nom
2451 actrizes        actor   nom
2452 actua   actuar  ver
2453 actuado actuar  ver
2454 actuados        actuar  ver
2455 actuais actual  adj
2456 actual  actual  adj
2457 actualidade     actualidade     nom
2458 actualidades    actualidade     nom
2459 actualiza       actualizar      ver
2460 actualizada     actualizado     adj
2461 actualizadas    actualizar      ver
2462 actualizado     actualizar      ver
2463 actualizados    actualizado     adj
2464 actualizam      actualizar      ver
2465 actualizando    actualizar      ver
2466 actualizar      actualizar      ver
2467 actualizaram    actualizar      ver
2468 actualizarem    actualizar      ver
2469 actualizasse    actualizar      ver
2470 actualize       actualizar      ver
2471 actualizei      actualizar      ver
2472 actualizem      actualizar      ver
2473 actualizo       actualizar      ver
2474 actualizou      actualizar      ver
2475 actualmente     actualmente     adv
2476 actuam  actuar  ver
2477 actuamos        actuar  ver
2478 actuando        actuar  ver
2479 actuante        actuante        adj
2480 actuantes       actuante        adj
2481 actuar  actuar  ver
2482 actuara actuar  ver
2483 actuaram        actuar  ver
2484 actuarem        actuar  ver
2485 actuaria        actuar  ver
2486 actuariam       actuar  ver
2487 actuará        actuar  ver
2488 actuasse        actuar  ver
2489 actuassem       actuar  ver
2490 actuava actuar  ver
2491 actuavam        actuar  ver
2492 actue   actuar  ver
2493 actuem  actuar  ver
2494 actues  actuar  ver
2495 actuou  actuar  ver
2496 acuada  acuar   ver
2497 acuado  acuar   ver
2498 acuados acuar   ver
2499 acuam   acuar   ver
2500 acuando acuar   ver
2501 acuar   acuar   ver
2502 acuaria acuar   ver
2503 acuas   acuar   ver
2504 acuda   acudir  ver
2505 acudam  acudir  ver
2506 acudi   acudir  ver
2507 acudia  acudir  ver
2508 acudiam acudir  ver
2509 acudido acudir  ver
2510 acudidos        acudir  ver
2511 acudindo        acudir  ver
2512 acudir  acudir  ver
2513 acudira acudir  ver
2514 acudiram        acudir  ver
2515 acudirem        acudir  ver
2516 acudiria        acudir  ver
2517 acudiriam       acudir  ver
2518 acudisse        acudir  ver
2519 acudissem       acudir  ver
2520 acudiu  acudir  ver
2521 acuidade        acuidade        nom
2522 aculeados       aculeado        adj
2523 aculturada      aculturado      adj
2524 aculturado      aculturado      adj
2525 aculturados     aculturado      adj
2526 acuminada       acuminado       adj
2527 acuminadas      acuminado       adj
2528 acuminado       acuminado       adj
2529 acuminados      acuminado       adj
2530 acumula acumular        ver
2531 acumulada       acumulado       adj
2532 acumuladas      acumular        ver
2533 acumulado       acumular        ver
2534 acumulador      acumulador      nom
2535 acumuladores    acumulador      nom
2536 acumulados      acumular        ver
2537 acumulam        acumular        ver
2538 acumulamos      acumular        ver
2539 acumulando      acumular        ver
2540 acumular        acumular        ver
2541 acumulara       acumular        ver
2542 acumularam      acumular        ver
2543 acumularem      acumular        ver
2544 acumularia      acumular        ver
2545 acumulariam     acumular        ver
2546 acumulará      acumular        ver
2547 acumulasse      acumular        ver
2548 acumulassem     acumular        ver
2549 acumulativa     acumulativo     adj
2550 acumulativas    acumulativo     adj
2551 acumulativo     acumulativo     adj
2552 acumulativos    acumulativo     adj
2553 acumulava       acumular        ver
2554 acumulavam      acumular        ver
2555 acumule acumular        ver
2556 acumulei        acumular        ver
2557 acumulem        acumular        ver
2558 acumulo acumular        ver
2559 acumulou        acumular        ver
2560 acunha  acunhar ver
2561 acunhadas       acunhar ver
2562 acunhado        acunhar ver
2563 acuou   acuar   ver
2564 acupunctura     acupunctura     nom
2565 acupuncture     acupuncturar    ver
2566 acupuntura      acupuntura      nom
2567 acura   acurar  ver
2568 acurada acurar  ver
2569 acuradas        acurar  ver
2570 acurado acurar  ver
2571 acurados        acurar  ver
2572 acusa   acusar  ver
2573 acusada acusar  ver
2574 acusadas        acusar  ver
2575 acusado acusar  ver
2576 acusador        acusador        nom
2577 acusadora       acusador        nom
2578 acusadoras      acusador        nom
2579 acusadores      acusador        nom
2580 acusados        acusar  ver
2581 acusam  acusar  ver
2582 acusamos        acusar  ver
2583 acusando        acusar  ver
2584 acusar  acusar  ver
2585 acusara acusar  ver
2586 acusaram        acusar  ver
2587 acusarem        acusar  ver
2588 acusares        acusar  ver
2589 acusaria        acusar  ver
2590 acusariam       acusar  ver
2591 acusará        acusar  ver
2592 acusas  acusar  ver
2593 acusasse        acusar  ver
2594 acusassem       acusar  ver
2595 acusativa       acusativo       adj
2596 acusativas      acusativo       nom
2597 acusativo       acusativo       adj
2598 acusava acusar  ver
2599 acusavam        acusar  ver
2600 acuse   acusar  ver
2601 acusei  acusar  ver
2602 acusem  acusar  ver
2603 acuses  acusar  ver
2604 acuso   acusar  ver
2605 acusou  acusar  ver
2606 acusticamente   acusticamente   adv
2607 acutiflora      acutifloro      adj
2608 acutilante      acutilante      adj
2609 acutiloba       acutilobo       adj
2610 acutilância    acutilância    nom
2611 acácia acácia nom
2612 acácias        acácia nom
2613 acácio acácio nom
2614 acádia acádio nom
2615 acádico        acádico        adj
2616 acádio acádio nom
2617 acádios        acádio nom
2618 acássia        acássia        nom
2619 acéfala        acéfalo        adj
2620 acéfalas       acéfalo        adj
2621 acéfalo        acéfalo        adj
2622 acéfalos       acéfalo        adj
2623 acém   acém   nom
2624 acérrima       acre    adj
2625 acérrimas      acre    adj
2626 acérrimo       acre    adj
2627 acérrimos      acre    adj
2628 acérvulos      acérvulo       nom
2629 acética        acético        adj
2630 acéticas       acético        adj
2631 acético        acético        adj
2632 acéticos       acético        adj
2633 acônito        acônito        nom
2634 acôrdo acordo  nom
2635 ada     adir    ver
2636 adaga   adaga   nom
2637 adagas  adaga   nom
2638 adagia  adagiar ver
2639 adagio  adagiar ver
2640 adagiário      adagiário      nom
2641 adail   adail   nom
2642 adair   adair   nom
2643 adais   adir    ver
2644 adalbert        adalbert        nom
2645 adalberto       adalberto       nom
2646 adalgisa        adalgisa        nom
2647 adalgiso        adalgiso        nom
2648 adalzira        adalzira        nom
2649 adam    adam    nom
2650 adama   adamar  ver
2651 adamantina      adamantina      nom
2652 adamantinense   adamantinense   adj
2653 adamantinenses  adamantinense   adj
2654 adamantino      adamantino      adj
2655 adamas  adamar  ver
2656 adamascada      adamascado      adj
2657 adamascadas     adamascado      adj
2658 adamascado      adamascado      adj
2659 adamastor       adamastor       nom
2660 adame   adamar  ver
2661 adamem  adamar  ver
2662 adames  adamar  ver
2663 adamo   adamar  ver
2664 adamos  adir    ver
2665 adamou  adamar  ver
2666 adams   adams   nom
2667 adapta  adaptar ver
2668 adaptabilidade  adaptabilidade  nom
2669 adaptada        adaptar ver
2670 adaptadas       adaptado        adj
2671 adaptado        adaptar ver
2672 adaptador       adaptador       nom
2673 adaptadora      adaptador       nom
2674 adaptadoras     adaptador       adj
2675 adaptadores     adaptador       nom
2676 adaptados       adaptado        adj
2677 adaptam adaptar ver
2678 adaptamos       adaptar ver
2679 adaptando       adaptar ver
2680 adaptar adaptar ver
2681 adaptara        adaptar ver
2682 adaptaram       adaptar ver
2683 adaptarem       adaptar ver
2684 adaptaria       adaptar ver
2685 adaptariam      adaptar ver
2686 adaptarmos      adaptar ver
2687 adaptará       adaptar ver
2688 adaptasse       adaptar ver
2689 adaptassem      adaptar ver
2690 adaptativa      adaptativo      adj
2691 adaptativas     adaptativo      adj
2692 adaptativo      adaptativo      adj
2693 adaptativos     adaptativo      adj
2694 adaptava        adaptar ver
2695 adaptavam       adaptar ver
2696 adapte  adaptar ver
2697 adaptei adaptar ver
2698 adaptem adaptar ver
2699 adapto  adaptar ver
2700 adaptou adaptar ver
2701 adaptáveis     adaptável      adj
2702 adaptável      adaptável      adj
2703 adarga  adargar ver
2704 adargas adargar ver
2705 adarve  adarvar ver
2706 adarves adarvar ver
2707 adas    adir    ver
2708 adastra adastrar        ver
2709 adauto  adauto  nom
2710 adaxial adaxial adj
2711 ade     haver   ver_sup
2712 adega   adega   nom
2713 adegas  adega   nom
2714 adeja   adejar  ver
2715 adejam  adejar  ver
2716 adejar  adejar  ver
2717 adejavam        adejar  ver
2718 adeje   adejar  ver
2719 adejo   adejar  ver
2720 adelaide        adelaide        nom
2721 adelfia adelfia nom
2722 adelfo  adelfo  nom
2723 adelgaça       adelgaçar      ver
2724 adelgaçada     adelgaçar      ver
2725 adelgaçam      adelgaçar      ver
2726 adelgaçamento  adelgaçamento  nom
2727 adelgaçando    adelgaçar      ver
2728 adelina adelina nom
2729 adelinda        adelinda        nom
2730 adelino adelino nom
2731 adelson adelson nom
2732 adem    adir    ver
2733 ademais ademais adv
2734 ademanes        ademanes        nom
2735 ademar  ademar  nom
2736 ademir  ademir  nom
2737 adenda  adenda  nom
2738 adendas adenda  nom
2739 adendo  adendo  nom
2740 adendos adendo  nom
2741 adenina adenina nom
2742 adeninas        adenina nom
2743 adenite adenite nom
2744 adenoma adenoma nom
2745 adenomas        adenoma nom
2746 adenopatia      adenopatia      nom
2747 adenopatias     adenopatia      nom
2748 adenosina       adenosina       nom
2749 adensa  adensar ver
2750 adensada        adensar ver
2751 adensadas       adensar ver
2752 adensado        adensar ver
2753 adensados       adensar ver
2754 adensam adensar ver
2755 adensamento     adensamento     nom
2756 adensamentos    adensamento     nom
2757 adensando       adensar ver
2758 adensar adensar ver
2759 adense  adensar ver
2760 adensou adensar ver
2761 adenta  adentar ver
2762 adentar adentar ver
2763 adento  adentar ver
2764 adentra adentrar        ver
2765 adentrada       adentrar        ver
2766 adentrado       adentrar        ver
2767 adentrados      adentrar        ver
2768 adentram        adentrar        ver
2769 adentramos      adentrar        ver
2770 adentrando      adentrar        ver
2771 adentrar        adentrar        ver
2772 adentrara       adentrar        ver
2773 adentraram      adentrar        ver
2774 adentrarem      adentrar        ver
2775 adentraria      adentrar        ver
2776 adentrasse      adentrar        ver
2777 adentrassem     adentrar        ver
2778 adentrava       adentrar        ver
2779 adentravam      adentrar        ver
2780 adentre adentrar        ver
2781 adentrei        adentrar        ver
2782 adentrem        adentrar        ver
2783 adentro adentrar        ver
2784 adentrou        adentrar        ver
2785 adepta  adepto  adj
2786 adeptas adepto  adj
2787 adepto  adepto  nom
2788 adeptos adepto  nom
2789 adequa  adequar ver
2790 adequada        adequado        adj
2791 adequadamente   adequadamente   adv
2792 adequadas       adequado        adj
2793 adequado        adequado        adj
2794 adequados       adequado        adj
2795 adequam adequar ver
2796 adequamos       adequar ver
2797 adequando       adequar ver
2798 adequar adequar ver
2799 adequaram       adequar ver
2800 adequarem       adequar ver
2801 adequaria       adequar ver
2802 adequariam      adequar ver
2803 adequarmos      adequar ver
2804 adequasse       adequar ver
2805 adequassem      adequar ver
2806 adequava        adequar ver
2807 adequavam       adequar ver
2808 adequo  adequar ver
2809 adequou adequar ver
2810 aderaldo        aderaldo        nom
2811 aderbal aderbal nom
2812 adere   aderir  ver
2813 aderem  aderir  ver
2814 aderente        aderente        adj
2815 aderentes       aderente        nom
2816 adereçada      adereçar       ver
2817 adereçamento   adereçamento   nom
2818 adereçando     adereçar       ver
2819 adereço        adereço        nom
2820 adereços       adereço        nom
2821 aderi   aderir  ver
2822 aderia  aderir  ver
2823 aderiam aderir  ver
2824 aderida aderir  ver
2825 aderidas        aderir  ver
2826 aderido aderir  ver
2827 aderidos        aderir  ver
2828 aderimos        aderir  ver
2829 aderindo        aderir  ver
2830 aderir  aderir  ver
2831 aderira aderir  ver
2832 aderiram        aderir  ver
2833 aderirem        aderir  ver
2834 aderiria        aderir  ver
2835 adeririam       aderir  ver
2836 aderirmos       aderir  ver
2837 aderisse        aderir  ver
2838 aderissem       aderir  ver
2839 aderiu  aderir  ver
2840 aderna  adernar ver
2841 adernado        adernar ver
2842 adernados       adernar ver
2843 adernando       adernar ver
2844 adernar adernar ver
2845 adernaram       adernar ver
2846 adernasse       adernar ver
2847 adernava        adernar ver
2848 aderne  adernar ver
2849 aderno  aderno  nom
2850 adernou adernar ver
2851 aderência      aderência      nom
2852 aderências     aderência      nom
2853 ades    adir    ver
2854 adesista        adesista        adj
2855 adesistas       adesista        adj
2856 adesiva adesivo adj
2857 adesivas        adesivo adj
2858 adesivo adesivo nom
2859 adesivos        adesivo nom
2860 adestra adestrar        ver
2861 adestrada       adestrado       adj
2862 adestradas      adestrado       adj
2863 adestrado       adestrado       adj
2864 adestrados      adestrar        ver
2865 adestram        adestrar        ver
2866 adestramento    adestramento    nom
2867 adestramentos   adestramento    nom
2868 adestrando      adestrar        ver
2869 adestrar        adestrar        ver
2870 adestre adestrar        ver
2871 adestrou        adestrar        ver
2872 adestrável     adestrável     adj
2873 adeus   adeus   nom
2874 adeuses adeus   nom
2875 adeusinho       adeus   ono
2876 adhemar Adhemar nom
2877 adi     adir    ver
2878 adia    adiar   ver
2879 adiabática     adiabática     nom
2880 adiabáticas    adiabática     nom
2881 adiabático     adiabático     adj
2882 adiabáticos    adiabático     adj
2883 adiada  adiar   ver
2884 adiadas adiar   ver
2885 adiado  adiar   ver
2886 adiados adiar   ver
2887 adiam   adiar   ver
2888 adiamento       adiamento       nom
2889 adiamentos      adiamento       nom
2890 adiando adiar   ver
2891 adianta adiantar        ver
2892 adiantada       adiantado       adj
2893 adiantadamente  adiantadamente  adv
2894 adiantadas      adiantado       adj
2895 adiantado       adiantado       adj
2896 adiantados      adiantado       adj
2897 adiantam        adiantar        ver
2898 adiantamento    adiantamento    nom
2899 adiantamentos   adiantamento    nom
2900 adiantamos      adiantar        ver
2901 adiantando      adiantar        ver
2902 adiantar        adiantar        ver
2903 adiantaram      adiantar        ver
2904 adiantaria      adiantar        ver
2905 adiantariam     adiantar        ver
2906 adiantará      adiantar        ver
2907 adiantasse      adiantar        ver
2908 adiantassem     adiantar        ver
2909 adiantava       adiantar        ver
2910 adiantavam      adiantar        ver
2911 adiante adiante adv
2912 adiantei        adiantar        ver
2913 adiantem        adiantar        ver
2914 adiantemos      adiantar        ver
2915 adiantes        adiantar        ver
2916 adianto adiantar        ver
2917 adiantou        adiantar        ver
2918 adiar   adiar   ver
2919 adiaram adiar   ver
2920 adiarem adiar   ver
2921 adiaria adiar   ver
2922 adiarmos        adiar   ver
2923 adias   adiar   ver
2924 adiasse adiar   ver
2925 adiassem        adiar   ver
2926 adiava  adiar   ver
2927 adiavam adiar   ver
2928 adib    adib    nom
2929 adiciona        adicionar       ver
2930 adicionada      adicionar       ver
2931 adicionadas     adicionar       ver
2932 adicionado      adicionar       ver
2933 adicionador     adicionador     adj
2934 adicionados     adicionar       ver
2935 adicionai       adicionar       ver
2936 adicionais      adicional       adj
2937 adicional       adicional       adj
2938 adicionalmente  adicionalmente  adv
2939 adicionam       adicionar       ver
2940 adicionamento   adicionamento   nom
2941 adicionamos     adicionar       ver
2942 adicionando     adicionar       ver
2943 adicionar       adicionar       ver
2944 adicionara      adicionar       ver
2945 adicionaram     adicionar       ver
2946 adicionarei     adicionar       ver
2947 adicionarem     adicionar       ver
2948 adicionares     adicionar       ver
2949 adicionaria     adicionar       ver
2950 adicionariam    adicionar       ver
2951 adicionarmos    adicionar       ver
2952 adicionará     adicionar       ver
2953 adicionas       adicionar       ver
2954 adicionasse     adicionar       ver
2955 adicionassem    adicionar       ver
2956 adicionaste     adicionar       ver
2957 adicionava      adicionar       ver
2958 adicionavam     adicionar       ver
2959 adicione        adicionar       ver
2960 adicionei       adicionar       ver
2961 adicionem       adicionar       ver
2962 adicionemos     adicionar       ver
2963 adiciones       adicionar       ver
2964 adiciono        adicionar       ver
2965 adicionou       adicionar       ver
2966 adicta  adicto  adj
2967 adicto  adicto  adj
2968 adictos adicto  adj
2969 adida   adido   adj
2970 adidas  adido   adj
2971 adido   adido   nom
2972 adidos  adido   nom
2973 adie    adiar   ver
2974 adiei   adiar   ver
2975 adiem   adiar   ver
2976 adies   adiar   ver
2977 adila   adilar  ver
2978 adilar  adilar  ver
2979 adile   adilar  ver
2980 adilsom adilsom nom
2981 adilson adilson nom
2982 adimensionais   adimensional    adj
2983 adimensional    adimensional    adj
2984 adimplemento    adimplemento    nom
2985 adimplente      adimplente      adj
2986 adimplentes     adimplente      adj
2987 adimplir        adimplir        ver
2988 adimplência    adimplência    nom
2989 adio    adiar   ver
2990 adiou   adiar   ver
2991 adiposa adiposo adj
2992 adiposas        adiposo adj
2993 adipose adipose nom
2994 adiposidade     adiposidade     nom
2995 adiposo adiposo adj
2996 adiposos        adiposo adj
2997 adir    adir    ver
2998 adira   aderir  ver
2999 adiram  aderir  ver
3000 adis    adir    ver
3001 adita   aditar  ver
3002 aditado aditar  ver
3003 aditados        aditar  ver
3004 aditamento      aditamento      nom
3005 aditamentos     aditamento      nom
3006 aditando        aditar  ver
3007 aditar  aditar  ver
3008 aditaram        aditar  ver
3009 aditas  aditar  ver
3010 aditiva aditivo adj
3011 aditivamente    aditivamente    adv
3012 aditivas        aditivo adj
3013 aditivo aditivo nom
3014 aditivos        aditivo nom
3015 aditou  aditar  ver
3016 adiu    adir    ver
3017 adivinha        adivinhar       ver
3018 adivinhada      adivinhado      adj
3019 adivinhado      adivinhar       ver
3020 adivinhador     adivinhador     nom
3021 adivinhadora    adivinhador     nom
3022 adivinhadores   adivinhador     nom
3023 adivinham       adivinhar       ver
3024 adivinhamos     adivinhar       ver
3025 adivinhando     adivinhar       ver
3026 adivinhar       adivinhar       ver
3027 adivinharam     adivinhar       ver
3028 adivinharem     adivinhar       ver
3029 adivinharia     adivinhar       ver
3030 adivinharmos    adivinhar       ver
3031 adivinhas       adivinha        nom
3032 adivinhasse     adivinhar       ver
3033 adivinhava      adivinhar       ver
3034 adivinhavam     adivinhar       ver
3035 adivinhe        adivinhar       ver
3036 adivinhei       adivinhar       ver
3037 adivinhem       adivinhar       ver
3038 adivinho        adivinho        nom
3039 adivinhos       adivinho        nom
3040 adivinhou       adivinhar       ver
3041 adjacente       adjacente       adj
3042 adjacentes      adjacente       adj
3043 adjacência     adjacência     nom
3044 adjacências    adjacência     nom
3045 adjectiva       adjectivar      ver
3046 adjectivado     adjectivar      ver
3047 adjectivais     adjectivar      ver
3048 adjectivando    adjectivar      ver
3049 adjectivar      adjectivar      ver
3050 adjectivares    adjectivar      ver
3051 adjectivas      adjectivar      ver
3052 adjective       adjectivar      ver
3053 adjectives      adjectivar      ver
3054 adjectivo       adjectivo       nom
3055 adjectivos      adjectivo       nom
3056 adjectivou      adjectivar      ver
3057 adjetiva        adjetivo        adj
3058 adjetivado      adjetivar       ver
3059 adjetivados     adjetivar       ver
3060 adjetivais      adjetival       adj
3061 adjetival       adjetival       adj
3062 adjetivam       adjetivar       ver
3063 adjetivando     adjetivar       ver
3064 adjetivar       adjetivar       ver
3065 adjetivas       adjetivo        adj
3066 adjetive        adjetivar       ver
3067 adjetivei       adjetivar       ver
3068 adjetivo        adjetivo        nom
3069 adjetivos       adjetivo        nom
3070 adjudica        adjudicar       ver
3071 adjudicada      adjudicar       ver
3072 adjudicadas     adjudicar       ver
3073 adjudicado      adjudicar       ver
3074 adjudicados     adjudicar       ver
3075 adjudicam       adjudicar       ver
3076 adjudicando     adjudicar       ver
3077 adjudicar       adjudicar       ver
3078 adjudicatária  adjudicatário  adj
3079 adjudicava      adjudicar       ver
3080 adjudicou       adjudicar       ver
3081 adjunta adjunto adj
3082 adjuntas        adjunto adj
3083 adjunto adjunto adj
3084 adjuntos        adjunto nom
3085 adjuva  adjuvar ver
3086 adjuvante       adjuvante       adj
3087 adjuvantes      adjuvante       nom
3088 admeto  admeto  nom
3089 administra      administrar     ver
3090 administrada    administrar     ver
3091 administradas   administrar     ver
3092 administrado    administrar     ver
3093 administrador   administrador   nom
3094 administradora  administrador   nom
3095 administradoras administrador   nom
3096 administradores administrador   nom
3097 administrados   administrar     ver
3098 administram     administrar     ver
3099 administramos   administrar     ver
3100 administrando   administrar     ver
3101 administrante   administrante   adj
3102 administrar     administrar     ver
3103 administrara    administrar     ver
3104 administraram   administrar     ver
3105 administrarem   administrar     ver
3106 administraria   administrar     ver
3107 administrariam  administrar     ver
3108 administrarmos  administrar     ver
3109 administrará   administrar     ver
3110 administras     administrar     ver
3111 administrasse   administrar     ver
3112 administrassem  administrar     ver
3113 administrativa  administrativo  adj
3114 administrativamente     administrativamente     adv
3115 administrativas administrativo  adj
3116 administrativo  administrativo  adj
3117 administrativos administrativo  adj
3118 administrava    administrar     ver
3119 administravam   administrar     ver
3120 administre      administrar     ver
3121 administrem     administrar     ver
3122 administro      administrar     ver
3123 administrou     administrar     ver
3124 administrável  administrável  adj
3125 admir   admir   nom
3126 admira  admirar ver
3127 admirada        admirado        adj
3128 admiradas       admirado        adj
3129 admirado        admirar ver
3130 admirador       admirador       nom
3131 admiradora      admirador       nom
3132 admiradoras     admirador       nom
3133 admiradores     admirador       nom
3134 admirados       admirar ver
3135 admirais        admirar ver
3136 admiram admirar ver
3137 admiramos       admirar ver
3138 admirando       admirar ver
3139 admirar admirar ver
3140 admirara        admirar ver
3141 admiraram       admirar ver
3142 admirarem       admirar ver
3143 admiraria       admirar ver
3144 admirarmos      admirar ver
3145 admiras admirar ver
3146 admirasse       admirar ver
3147 admirativo      admirativo      adj
3148 admirava        admirar ver
3149 admiravam       admirar ver
3150 admiravelmente  admiravelmente  adv
3151 admire  admirar ver
3152 admirei admirar ver
3153 admirem admirar ver
3154 admires admirar ver
3155 admiro  admirar ver
3156 admirou admirar ver
3157 admiráveis     admirável      adj
3158 admirável      admirável      adj
3159 admissibilidade admissibilidade nom
3160 admita  admitir ver
3161 admitam admitir ver
3162 admitamos       admitir ver
3163 admitas admitir ver
3164 admite  admitir ver
3165 admitem admitir ver
3166 admites admitir ver
3167 admiti  admitir ver
3168 admitia admitir ver
3169 admitiam        admitir ver
3170 admitida        admitir ver
3171 admitidamente   admitidamente   adv
3172 admitidas       admitido        adj
3173 admitido        admitir ver
3174 admitidos       admitir ver
3175 admitimos       admitir ver
3176 admitindo       admitir ver
3177 admitir admitir ver
3178 admitira        admitir ver
3179 admitiram       admitir ver
3180 admitirei       admitir ver
3181 admitirem       admitir ver
3182 admitiremos     admitir ver
3183 admitiria       admitir ver
3184 admitiriam      admitir ver
3185 admitirmos      admitir ver
3186 admitirá       admitir ver
3187 admitisse       admitir ver
3188 admitissem      admitir ver
3189 admitiu admitir ver
3190 admito  admitir ver
3191 admoesta        admoestar       ver
3192 admoestada      admoestar       ver
3193 admoestado      admoestar       ver
3194 admoestador     admoestador     nom
3195 admoestados     admoestar       ver
3196 admoestando     admoestar       ver
3197 admoestar       admoestar       ver
3198 admoestasse     admoestar       ver
3199 admoestava      admoestar       ver
3200 admoeste        admoestar       ver
3201 admoestou       admoestar       ver
3202 adnata  adnato  adj
3203 adnatas adnato  adj
3204 adnominais      adnominal       adj
3205 adnominal       adnominal       adj
3206 ado     adir    ver
3207 adobe   adobe   nom
3208 adobes  adobe   nom
3209 adobo   adobar  ver
3210 adocica adocicar        ver
3211 adocicada       adocicado       adj
3212 adocicadas      adocicado       adj
3213 adocicado       adocicado       adj
3214 adocicados      adocicado       adj
3215 adoece  adoecer ver
3216 adoecem adoecer ver
3217 adoecendo       adoecer ver
3218 adoecer adoecer ver
3219 adoecera        adoecer ver
3220 adoeceram       adoecer ver
3221 adoecerem       adoecer ver
3222 adoecesse       adoecer ver
3223 adoeceu adoecer ver
3224 adoecia adoecer ver
3225 adoeciam        adoecer ver
3226 adoecida        adoecer ver
3227 adoecidas       adoecer ver
3228 adoecido        adoecer ver
3229 adoecidos       adoecer ver
3230 adoecimento     adoecimento     nom
3231 adoenta adoentar        ver
3232 adoentada       adoentado       adj
3233 adoentado       adoentado       adj
3234 adoentados      adoentar        ver
3235 adoeça adoecer ver
3236 adoidado        adoidar ver
3237 adolescente     adolescente     nom
3238 adolescentes    adolescente     nom
3239 adolescência   adolescência   nom
3240 adolescências  adolescência   nom
3241 adolf   adolf   nom
3242 adolfina        adolfina        nom
3243 adolfo  adolfo  nom
3244 adolphe adolphe nom
3245 adoma   adomar  ver
3246 adomas  adomar  ver
3247 adomo   adomar  ver
3248 adona   adonar  ver
3249 adonai  adonar  ver
3250 adonais adonar  ver
3251 adonar  adonar  ver
3252 adonara adonar  ver
3253 adonaram        adonar  ver
3254 adonde  adonde  adv
3255 adone   adonar  ver
3256 adones  adonar  ver
3257 adoniran        adoniran        nom
3258 adoniso adonisar        ver
3259 adopta  adoptar ver
3260 adoptada        adoptar ver
3261 adoptadas       adoptar ver
3262 adoptado        adoptar ver
3263 adoptados       adoptar ver
3264 adoptam adoptar ver
3265 adoptamos       adoptar ver
3266 adoptando       adoptar ver
3267 adoptar adoptar ver
3268 adoptara        adoptar ver
3269 adoptaram       adoptar ver
3270 adoptarem       adoptar ver
3271 adoptaria       adoptar ver
3272 adoptariam      adoptar ver
3273 adoptará       adoptar ver
3274 adoptasse       adoptar ver
3275 adoptassem      adoptar ver
3276 adoptasses      adoptar ver
3277 adoptava        adoptar ver
3278 adoptavam       adoptar ver
3279 adopte  adoptar ver
3280 adoptei adoptar ver
3281 adoptem adoptar ver
3282 adoptemos       adoptar ver
3283 adoptiva        adoptivo        adj
3284 adoptivo        adoptivo        adj
3285 adoptivos       adoptivo        adj
3286 adopto  adoptar ver
3287 adoptou adoptar ver
3288 adoptássemos   adoptar ver
3289 adora   adorar  ver
3290 adorada adorar  ver
3291 adoradas        adorado adj
3292 adorado adorar  ver
3293 adorador        adorador        nom
3294 adoradora       adorador        nom
3295 adoradoras      adorador        nom
3296 adoradores      adorador        nom
3297 adorados        adorado adj
3298 adorai  adorar  ver
3299 adorais adorar  ver
3300 adoram  adorar  ver
3301 adoramos        adorar  ver
3302 adorando        adorar  ver
3303 adorar  adorar  ver
3304 adoraram        adorar  ver
3305 adorarei        adorar  ver
3306 adorarem        adorar  ver
3307 adorares        adorar  ver
3308 adoraria        adorar  ver
3309 adorariam       adorar  ver
3310 adorarás       adorar  ver
3311 adoras  adorar  ver
3312 adorasse        adorar  ver
3313 adorassem       adorar  ver
3314 adorava adorar  ver
3315 adoravam        adorar  ver
3316 adoravelmente   adoravelmente   adv
3317 adore   adorar  ver
3318 adorei  adorar  ver
3319 adorem  adorar  ver
3320 adoremos        adorar  ver
3321 adores  adorar  ver
3322 adormece        adormecer       ver
3323 adormecem       adormecer       ver
3324 adormecendo     adormecer       ver
3325 adormecer       adormecer       ver
3326 adormecera      adormecer       ver
3327 adormeceram     adormecer       ver
3328 adormecerem     adormecer       ver
3329 adormecessem    adormecer       ver
3330 adormeceu       adormecer       ver
3331 adormecia       adormecer       ver
3332 adormecida      adormecido      adj
3333 adormecidas     adormecido      adj
3334 adormecido      adormecido      adj
3335 adormecidos     adormecido      adj
3336 adormecimento   adormecimento   nom
3337 adormeça       adormecer       ver
3338 adormeçam      adormecer       ver
3339 adormeço       adormecer       ver
3340 adorna  adornar ver
3341 adornada        adornar ver
3342 adornadas       adornado        adj
3343 adornado        adornar ver
3344 adornados       adornar ver
3345 adornam adornar ver
3346 adornamento     adornamento     nom
3347 adornando       adornar ver
3348 adornar adornar ver
3349 adornaram       adornar ver
3350 adornarem       adornar ver
3351 adornava        adornar ver
3352 adornavam       adornar ver
3353 adorno  adorno  nom
3354 adornos adorno  nom
3355 adornou adornar ver
3356 adoro   adorar  ver
3357 adorou  adorar  ver
3358 adorávamos     adorar  ver
3359 adoráveis      adorável       adj
3360 adorável       adorável       adj
3361 adota   adotar  ver
3362 adotada adotar  ver
3363 adotadas        adotado adj
3364 adotado adotar  ver
3365 adotados        adotado adj
3366 adotam  adotar  ver
3367 adotamos        adotar  ver
3368 adotando        adotar  ver
3369 adotante        adotante        adj
3370 adotantes       adotante        adj
3371 adotar  adotar  ver
3372 adotara adotar  ver
3373 adotaram        adotar  ver
3374 adotarei        adotar  ver
3375 adotarem        adotar  ver
3376 adotaremos      adotar  ver
3377 adotaria        adotar  ver
3378 adotariam       adotar  ver
3379 adotarmos       adotar  ver
3380 adotará        adotar  ver
3381 adotas  adotar  ver
3382 adotasse        adotar  ver
3383 adotassem       adotar  ver
3384 adotava adotar  ver
3385 adotavam        adotar  ver
3386 adote   adotar  ver
3387 adotei  adotar  ver
3388 adotem  adotar  ver
3389 adotemos        adotar  ver
3390 adotiva adotivo adj
3391 adotivas        adotivo adj
3392 adotivo adotivo adj
3393 adotivos        adotivo adj
3394 adoto   adotar  ver
3395 adotou  adotar  ver
3396 adotássemos    adotar  ver
3397 adoça  adoçar ver
3398 adoçada        adoçado        adj
3399 adoçadas       adoçar ver
3400 adoçado        adoçar ver
3401 adoçados       adoçar ver
3402 adoçamento     adoçamento     nom
3403 adoçando       adoçar ver
3404 adoçante       adoçante       nom
3405 adoçantes      adoçante       nom
3406 adoçar adoçar ver
3407 adpressa        adpresso        adj
3408 adquira adquirir        ver
3409 adquiram        adquirir        ver
3410 adquire adquirir        ver
3411 adquirem        adquirir        ver
3412 adquirente      adquirente      nom
3413 adquirentes     adquirente      nom
3414 adquiri adquirir        ver
3415 adquiria        adquirir        ver
3416 adquiriam       adquirir        ver
3417 adquirida       adquirir        ver
3418 adquiridas      adquirir        ver
3419 adquirido       adquirir        ver
3420 adquiridos      adquirir        ver
3421 adquirimos      adquirir        ver
3422 adquirindo      adquirir        ver
3423 adquirir        adquirir        ver
3424 adquirira       adquirir        ver
3425 adquiriram      adquirir        ver
3426 adquirirem      adquirir        ver
3427 adquiriria      adquirir        ver
3428 adquiririam     adquirir        ver
3429 adquirirmos     adquirir        ver
3430 adquirirá      adquirir        ver
3431 adquirisse      adquirir        ver
3432 adquirissem     adquirir        ver
3433 adquiriu        adquirir        ver
3434 adquiro adquirir        ver
3435 adrede  adrede  adv
3436 adrego  adregar ver
3437 adrenais        adrenal adj
3438 adrenal adrenal adj
3439 adrenalina      adrenalina      nom
3440 adrenalinas     adrenalina      nom
3441 adresse adresse nom
3442 adresses        adresse nom
3443 adriana adriana nom
3444 adriane adriane nom
3445 adriano adriano nom
3446 adriática      adriático      adj
3447 adriático      adriático      adj
3448 adriça adriçar        ver
3449 adriças        adriçar        ver
3450 adro    adro    nom
3451 adroga  adrogar ver
3452 adrogue adrogar ver
3453 adros   adro    nom
3454 adscrever       adscrever       ver
3455 adscrita        adscrever       ver
3456 adscritas       adscrever       ver
3457 adscrito        adscrever       ver
3458 adscritos       adscrever       ver
3459 adsorve adsorver        ver
3460 adsorver        adsorver        ver
3461 adsorvida       adsorver        ver
3462 adsorvidas      adsorver        ver
3463 adsorvido       adsorver        ver
3464 adsorvidos      adsorver        ver
3465 adstrato        adstrato        nom
3466 adstringente    adstringente    adj
3467 adstringentes   adstringente    adj
3468 adstringência  adstringência  nom
3469 adstrita        adstrito        adj
3470 adstritas       adstrito        adj
3471 adstrito        adstrito        adj
3472 adstritos       adstrito        adj
3473 adua    aduar   ver
3474 aduana  aduana  nom
3475 aduanas aduana  nom
3476 aduaneira       aduaneiro       nom
3477 aduaneiras      aduaneiro       adj
3478 aduaneiro       aduaneiro       adj
3479 aduaneiros      aduaneiro       adj
3480 aduba   adubar  ver
3481 adubada adubado adj
3482 adubadas        adubar  ver
3483 adubado adubado adj
3484 adubagem        adubagem        nom
3485 adubar  adubar  ver
3486 adubo   adubo   nom
3487 adubos  adubo   nom
3488 aduce   aducir  ver
3489 aduela  aduela  nom
3490 aduelas aduela  nom
3491 adufe   adufe   nom
3492 adufeiro        adufeiro        nom
3493 adufes  adufar  ver
3494 adula   adular  ver
3495 adulado adular  ver
3496 adulador        adulador        adj
3497 aduladora       adulador        adj
3498 aduladoras      adulador        adj
3499 aduladores      adulador        nom
3500 adulados        adular  ver
3501 adulam  adular  ver
3502 adulando        adular  ver
3503 adular  adular  ver
3504 adulo   adular  ver
3505 adulta  adulto  adj
3506 adultas adulto  adj
3507 adultera        adulterar       ver
3508 adulterada      adulterado      adj
3509 adulteradas     adulterado      adj
3510 adulterado      adulterado      adj
3511 adulterador     adulterador     nom
3512 adulterados     adulterado      adj
3513 adulteram       adulterar       ver
3514 adulterando     adulterar       ver
3515 adulterantes    adulterante     adj
3516 adulterar       adulterar       ver
3517 adulteraram     adulterar       ver
3518 adulterarás    adulterar       ver
3519 adulteras       adulterar       ver
3520 adulterassem    adulterar       ver
3521 adulteravam     adulterar       ver
3522 adulterina      adulterino      adj
3523 adulterino      adulterino      adj
3524 adulterinos     adulterino      adj
3525 adultero        adulterar       ver
3526 adulterou       adulterar       ver
3527 adulto  adulto  nom
3528 adultos adulto  nom
3529 adultério      adultério      nom
3530 adultérios     adultério      nom
3531 adumar  adumar  ver
3532 aduna   adunar  ver
3533 adunca  aduncar ver
3534 aduncas adunco  adj
3535 adunco  adunco  adj
3536 aduncos adunco  adj
3537 adura   adurar  ver
3538 aduro   adurar  ver
3539 adusta  adusto  adj
3540 adusto  adusto  adj
3541 adustos adusto  adj
3542 adutor  adutor  nom
3543 adutora adutor  nom
3544 adutoras        adutor  nom
3545 adutores        adutor  nom
3546 aduz    aduzir  ver
3547 aduzem  aduzir  ver
3548 aduzidas        aduzir  ver
3549 aduzido aduzir  ver
3550 aduzidos        aduzir  ver
3551 aduzindo        aduzir  ver
3552 aduzir  aduzir  ver
3553 aduziu  aduzir  ver
3554 adveio  advir   ver
3555 advenha advir   ver
3556 advenham        advir   ver
3557 adveniente      adveniente      adj
3558 advenientes     adveniente      adj
3559 adventista      adventista      adj
3560 adventistas     adventista      nom
3561 advento advento nom
3562 adventos        advento nom
3563 adverbiais      adverbial       adj
3564 adverbial       adverbial       adj
3565 adverbio        adverbiar       ver
3566 adverbo adverbar        ver
3567 adversa adverso adj
3568 adversamente    adversamente    adv
3569 adversaria      adversar        ver
3570 adversarias     adversar        ver
3571 adversas        adverso adj
3572 adversativa     adversativo     nom
3573 adversativas    adversativo     adj
3574 adversativo     adversativo     adj
3575 adverse adversar        ver
3576 adversidade     adversidade     nom
3577 adversidades    adversidade     nom
3578 adverso adverso adj
3579 adversos        adverso adj
3580 adversária     adversário     nom
3581 adversárias    adversário     adj
3582 adversário     adversário     adj
3583 adversários    adversário     nom
3584 adverte advertir        ver
3585 advertem        advertir        ver
3586 adverti advertir        ver
3587 advertia        advertir        ver
3588 advertiam       advertir        ver
3589 advertida       advertir        ver
3590 advertidas      advertido       adj
3591 advertido       advertir        ver
3592 advertidos      advertir        ver
3593 advertindo      advertir        ver
3594 advertir        advertir        ver
3595 advertira       advertir        ver
3596 advertiram      advertir        ver
3597 advertirem      advertir        ver
3598 advertirá      advertir        ver
3599 advertissem     advertir        ver
3600 advertiu        advertir        ver
3601 advertência    advertência    nom
3602 advertências   advertência    nom
3603 advieram        advir   ver
3604 advierem        advir   ver
3605 adviessem       advir   ver
3606 advim   advir   ver
3607 advinda advir   ver
3608 advindas        advir   ver
3609 advindo advir   ver
3610 advindos        advir   ver
3611 advinha advir   ver
3612 advinham        advir   ver
3613 advinho adivinhar       ver
3614 advir   advir   ver
3615 advirem advir   ver
3616 adviria advir   ver
3617 adviriam        advir   ver
3618 advirta advertir        ver
3619 advirto advertir        ver
3620 advirá advir   ver
3621 advocacia       advocacia       nom
3622 advocacias      advocacia       nom
3623 advoga  advogar ver
3624 advogada        advogado        nom
3625 advogadas       advogado        nom
3626 advogado        advogado        nom
3627 advogados       advogado        nom
3628 advogam advogar ver
3629 advogando       advogar ver
3630 advogar advogar ver
3631 advogara        advogar ver
3632 advogaram       advogar ver
3633 advogarem       advogar ver
3634 advogasse       advogar ver
3635 advogava        advogar ver
3636 advogavam       advogar ver
3637 advogo  advogar ver
3638 advogou advogar ver
3639 advogue advogar ver
3640 advoguem        advogar ver
3641 advém  advir   ver
3642 advérbio       advérbio       nom
3643 advérbios      advérbio       nom
3644 advêm  advir   ver
3645 adyl    adyl    nom
3646 adágio adágio nom
3647 adágios        adágio nom
3648 adâmica        adâmico        adj
3649 adâmico        adâmico        adj
3650 adélia adélia nom
3651 adélio adélio nom
3652 aeradores       aerador nom
3653 aerobiose       aerobiose       nom
3654 aeroclube       aeroclube       nom
3655 aeroclubes      aeroclube       nom
3656 aerodinamicamente       aerodinamicamente       adv
3657 aerodinâmica   aerodinâmico   nom
3658 aerodinâmicas  aerodinâmico   adj
3659 aerodinâmico   aerodinâmico   adj
3660 aerodinâmicos  aerodinâmico   adj
3661 aerodutos       aeroduto        nom
3662 aeroespaciais   aeroespacial    adj
3663 aeroespacial    aeroespacial    adj
3664 aeroespaço     aeroespaço     nom
3665 aerofobia       aerofobia       nom
3666 aerofotografia  aerofotografia  nom
3667 aerofotogrametria       aerofotogrametria       nom
3668 aerofotogramétrica     aerofotogramétrico     adj
3669 aerofotogramétrico     aerofotogramétrico     adj
3670 aerofotogramétricos    aerofotogramétrico     adj
3671 aerograma       aerograma       nom
3672 aerogramas      aerograma       nom
3673 aerolevantamento        aerolevantamento        nom
3674 aeromodelismo   aeromodelismo   nom
3675 aeromodelo      aeromodelo      nom
3676 aeromodelos     aeromodelo      nom
3677 aeromoça       aeromoça       nom
3678 aeromoças      aeromoça       nom
3679 aeronauta       aeronauta       nom
3680 aeronautas      aeronauta       nom
3681 aeronavais      aeronaval       adj
3682 aeronaval       aeronaval       adj
3683 aeronave        aeronave        nom
3684 aeronaves       aeronave        nom
3685 aeronáutica    aeronáutica    nom
3686 aeronáuticas   aeronáutico    adj
3687 aeronáutico    aeronáutico    adj
3688 aeronáuticos   aeronáutico    adj
3689 aeroplane       aeroplanar      ver
3690 aeroplanes      aeroplanar      ver
3691 aeroplano       aeroplano       nom
3692 aeroplanos      aeroplano       nom
3693 aeroporto       aeroporto       nom
3694 aeroportos      aeroporto       nom
3695 aeroportuária  aeroportuário  adj
3696 aeroportuárias aeroportuário  adj
3697 aeroportuário  aeroportuário  adj
3698 aeroportuários aeroportuário  adj
3699 aerossol        aerossol        nom
3700 aerostática    aerostático    adj
3701 aerostáticas   aerostático    adj
3702 aerotermodinâmica      aerotermodinâmica      nom
3703 aerotransportada        aerotransportado        adj
3704 aerotransportadas       aerotransportado        adj
3705 aerotransportado        aerotransportar ver
3706 aerotransportados       aerotransportado        adj
3707 aerotransporte  aerotransporte  nom
3708 aerotransportáveis     aerotransportar ver
3709 aerovia aerovia nom
3710 aerovias        aerovia nom
3711 aeroviária     aeroviário     adj
3712 aeroviárias    aeroviário     adj
3713 aeroviário     aeroviário     adj
3714 aeroviários    aeroviário     adj
3715 aerênquima     aerênquima     nom
3716 aerênquimas    aerênquima     nom
3717 afabilidade     afabilidade     nom
3718 afaga   afagar  ver
3719 afagada afagar  ver
3720 afagado afagar  ver
3721 afagados        afagar  ver
3722 afagando        afagar  ver
3723 afagar  afagar  ver
3724 afagava afagar  ver
3725 afago   afago   nom
3726 afagos  afago   nom
3727 afagou  afagar  ver
3728 afalou  afalar  ver
3729 afamada afamado adj
3730 afamadas        afamado adj
3731 afamado afamado adj
3732 afamados        afamado adj
3733 afame   afamar  ver
3734 afamilia        afamiliar       ver
3735 afana   afanar  ver
3736 afanar  afanar  ver
3737 afanas  afanar  ver
3738 afanosamente    afanosamente    adv
3739 afanou  afanar  ver
3740 afara   afarar  ver
3741 afare   afarar  ver
3742 afares  afarar  ver
3743 afaria  afazer  ver
3744 afaro   afarar  ver
3745 afasia  afasia  nom
3746 afasias afasia  nom
3747 afasta  afastar ver
3748 afastada        afastado        adj
3749 afastadas       afastado        adj
3750 afastado        afastar ver
3751 afastados       afastado        adj
3752 afastai afastar ver
3753 afastam afastar ver
3754 afastamento     afastamento     nom
3755 afastamentos    afastamento     nom
3756 afastamos       afastar ver
3757 afastando       afastar ver
3758 afastar afastar ver
3759 afastara        afastar ver
3760 afastaram       afastar ver
3761 afastarem       afastar ver
3762 afastaremos     afastar ver
3763 afastaria       afastar ver
3764 afastariam      afastar ver
3765 afastarmos      afastar ver
3766 afastará       afastar ver
3767 afastasse       afastar ver
3768 afastassem      afastar ver
3769 afastava        afastar ver
3770 afastavam       afastar ver
3771 afaste  afastar ver
3772 afastei afastar ver
3773 afastem afastar ver
3774 afastes afastar ver
3775 afasto  afastar ver
3776 afastou afastar ver
3777 afavelmente     afavelmente     adv
3778 afaz    afazer  ver
3779 afazenda        afazendar       ver
3780 afazendado      afazendar       ver
3781 afazendados     afazendar       ver
3782 afazendaram     afazendar       ver
3783 afazendou       afazendar       ver
3784 afazer  afazer  ver
3785 afazeres        afazeres        nom
3786 afeavam afear   ver
3787 afecta  afectar ver
3788 afectada        afectar ver
3789 afectadas       afectar ver
3790 afectado        afectar ver
3791 afectados       afectado        adj
3792 afectam afectar ver
3793 afectando       afectar ver
3794 afectar afectar ver
3795 afectara        afectar ver
3796 afectaram       afectar ver
3797 afectarem       afectar ver
3798 afectaria       afectar ver
3799 afectará       afectar ver
3800 afectas afectar ver
3801 afectasse       afectar ver
3802 afectassem      afectar ver
3803 afectava        afectar ver
3804 afectavam       afectar ver
3805 afecte  afectar ver
3806 afectem afectar ver
3807 afectiva        afectivo        adj
3808 afectivamente   afectivamente   adv
3809 afectivas       afectivo        adj
3810 afectividade    afectividade    nom
3811 afectivo        afectivo        adj
3812 afectivos       afectivo        adj
3813 afecto  afecto  nom
3814 afectos afecto  nom
3815 afectou afectar ver
3816 afectuosa       afectuoso       adj
3817 afectuosamente  afectuosamente  adv
3818 afectuosas      afectuoso       adj
3819 afectuoso       afectuoso       adj
3820 afectuosos      afectuoso       adj
3821 afegane afegane nom
3822 afeganes        afegane nom
3823 afeita  afazer  ver
3824 afeitar afeitar ver
3825 afeitas afeito  adj
3826 afeito  afeito  adj
3827 afeitos afazer  ver
3828 afeiçoa        afeiçoar       ver
3829 afeiçoada      afeiçoar       ver
3830 afeiçoadas     afeiçoar       ver
3831 afeiçoado      afeiçoado      adj
3832 afeiçoados     afeiçoado      adj
3833 afeiçoam       afeiçoar       ver
3834 afeiçoando     afeiçoar       ver
3835 afeiçoar       afeiçoar       ver
3836 afeiçoara      afeiçoar       ver
3837 afeiçoaram     afeiçoar       ver
3838 afeiçoou       afeiçoar       ver
3839 afeminada       afeminado       adj
3840 afeminadas      afeminado       adj
3841 afeminado       afeminado       adj
3842 afeminados      afeminado       adj
3843 afere   aferir  ver
3844 aferem  aferir  ver
3845 aferente        aferente        adj
3846 aferentes       aferente        adj
3847 aferi   aferir  ver
3848 aferiam aferir  ver
3849 aferida aferido adj
3850 aferidas        aferir  ver
3851 aferido aferir  ver
3852 aferidos        aferido adj
3853 aferimento      aferimento      nom
3854 aferimos        aferir  ver
3855 aferindo        aferir  ver
3856 aferir  aferir  ver
3857 aferirem        aferir  ver
3858 aferirá        aferir  ver
3859 aferisse        aferir  ver
3860 aferiu  aferir  ver
3861 aferra  aferrar ver
3862 aferrado        aferrar ver
3863 aferrados       aferrar ver
3864 aferram aferrar ver
3865 aferrar aferrar ver
3866 aferrolhado     aferrolhar      ver
3867 afeta   afetar  ver
3868 afetada afetar  ver
3869 afetadas        afetado adj
3870 afetado afetado adj
3871 afetados        afetado adj
3872 afetam  afetar  ver
3873 afetando        afetar  ver
3874 afetar  afetar  ver
3875 afetara afetar  ver
3876 afetaram        afetar  ver
3877 afetarem        afetar  ver
3878 afetaria        afetar  ver
3879 afetariam       afetar  ver
3880 afetará        afetar  ver
3881 afetas  afeto   adj
3882 afetasse        afetar  ver
3883 afetassem       afetar  ver
3884 afetava afetar  ver
3885 afetavam        afetar  ver
3886 afete   afetar  ver
3887 afetem  afetar  ver
3888 afetiva afetivo adj
3889 afetivamente    afetivamente    adv
3890 afetivas        afetivo adj
3891 afetividade     afetividade     nom
3892 afetivo afetivo adj
3893 afetivos        afetivo adj
3894 afeto   afeto   nom
3895 afetos  afeto   nom
3896 afetou  afetar  ver
3897 afetuosa        afetuoso        adj
3898 afetuosamente   afetuosamente   adv
3899 afetuosas       afetuoso        adj
3900 afetuosidade    afetuosidade    nom
3901 afetuoso        afetuoso        adj
3902 afetuosos       afetuoso        adj
3903 affaire affaire nom
3904 affaires        affaire nom
3905 affonso affonso nom
3906 afia    afiar   ver
3907 afiada  afiado  adj
3908 afiadas afiado  adj
3909 afiado  afiado  adj
3910 afiador afiador adj
3911 afiadores       afiador nom
3912 afiados afiado  adj
3913 afiam   afiar   ver
3914 afiando afiar   ver
3915 afiança        afiançar       ver
3916 afiançada      afiançar       ver
3917 afiançado      afiançar       ver
3918 afiançados     afiançar       ver
3919 afiançando     afiançar       ver
3920 afiançar       afiançar       ver
3921 afiançaram     afiançar       ver
3922 afiançou       afiançar       ver
3923 afiar   afiar   ver
3924 afias   afiar   ver
3925 afiava  afiar   ver
3926 aficionada      aficionado      nom
3927 aficionadas     aficionado      nom
3928 aficionado      aficionado      nom
3929 aficionados     aficionado      nom
3930 afifa   afifar  ver
3931 afife   afifar  ver
3932 afigura afigurar        ver
3933 afiguram        afigurar        ver
3934 afigurar        afigurar        ver
3935 afiguraram      afigurar        ver
3936 afigurava       afigurar        ver
3937 afiguravam      afigurar        ver
3938 afigure afigurar        ver
3939 afigurou        afigurar        ver
3940 afila   afilar  ver
3941 afilada afilado adj
3942 afiladas        afilar  ver
3943 afilado afilar  ver
3944 afilados        afilar  ver
3945 afilamento      afilamento      nom
3946 afilando        afilar  ver
3947 afilar  afilar  ver
3948 afilas  afilo   adj
3949 afilhada        afilhado        nom
3950 afilhadagem     afilhadagem     nom
3951 afilhadas       afilhado        nom
3952 afilhado        afilhado        nom
3953 afilhados       afilhado        nom
3954 afilia  afiliar ver
3955 afiliada        afiliar ver
3956 afiliadas       afiliar ver
3957 afiliado        afiliar ver
3958 afiliados       afiliar ver
3959 afiliam afiliar ver
3960 afiliando       afiliar ver
3961 afiliar afiliar ver
3962 afiliaram       afiliar ver
3963 afiliarem       afiliar ver
3964 afiliará       afiliar ver
3965 afilias afiliar ver
3966 afiliou afiliar ver
3967 afilo   afilo   adj
3968 afim    afim    adj
3969 afina   afinar  ver
3970 afinada afinado adj
3971 afinadas        afinar  ver
3972 afinado afinar  ver
3973 afinados        afinar  ver
3974 afinal  afinal  adv
3975 afinam  afinar  ver
3976 afinamento      afinamento      nom
3977 afinando        afinar  ver
3978 afinar  afinar  ver
3979 afinaram        afinar  ver
3980 afinava afinar  ver
3981 afinca  afincar ver
3982 afincada        afincado        adj
3983 afincadamente   afincadamente   adv
3984 afincadas       afincar ver
3985 afincado        afincado        adj
3986 afinco  afinco  nom
3987 afine   afinar  ver
3988 afines  afinar  ver
3989 afinidade       afinidade       nom
3990 afinidades      afinidade       nom
3991 afino   afinar  ver
3992 afinou  afinar  ver
3993 afins   afim    adj
3994 afinássemos    afinar  ver
3995 afináveis      afinar  ver
3996 afio    afiar   ver
3997 afiou   afiar   ver
3998 afira   aferir  ver
3999 afiram  aferir  ver
4000 afirma  afirmar ver
4001 afirmada        afirmar ver
4002 afirmadas       afirmar ver
4003 afirmado        afirmar ver
4004 afirmados       afirmar ver
4005 afirmai afirmar ver
4006 afirmam afirmar ver
4007 afirmamos       afirmar ver
4008 afirmando       afirmar ver
4009 afirmar afirmar ver
4010 afirmara        afirmar ver
4011 afirmaram       afirmar ver
4012 afirmarem       afirmar ver
4013 afirmares       afirmar ver
4014 afirmaria       afirmar ver
4015 afirmariam      afirmar ver
4016 afirmarmos      afirmar ver
4017 afirmará       afirmar ver
4018 afirmas afirmar ver
4019 afirmasse       afirmar ver
4020 afirmassem      afirmar ver
4021 afirmaste       afirmar ver
4022 afirmativa      afirmativo      nom
4023 afirmativamente afirmativamente adv
4024 afirmativas     afirmativo      adj
4025 afirmativo      afirmativo      adj
4026 afirmativos     afirmativo      adj
4027 afirmava        afirmar ver
4028 afirmavam       afirmar ver
4029 afirme  afirmar ver
4030 afirmei afirmar ver
4031 afirmem afirmar ver
4032 afirmemos       afirmar ver
4033 afirmo  afirmar ver
4034 afirmou afirmar ver
4035 afita   afitar  ver
4036 afivela afivelar        ver
4037 afivelado       afivelar        ver
4038 afivelava       afivelar        ver
4039 afixa   afixar  ver
4040 afixada afixar  ver
4041 afixadas        afixar  ver
4042 afixado afixar  ver
4043 afixados        afixar  ver
4044 afixam  afixar  ver
4045 afixando        afixar  ver
4046 afixar  afixar  ver
4047 afixaram        afixar  ver
4048 afixarem        afixar  ver
4049 afixe   afixar  ver
4050 afixo   afixo   adj
4051 afixos  afixo   nom
4052 afixou  afixar  ver
4053 afla    aflar   ver
4054 aflam   aflar   ver
4055 aflauta aflautar        ver
4056 aflautada       aflautar        ver
4057 aflautado       aflautar        ver
4058 aflautados      aflautar        ver
4059 aflei   aflar   ver
4060 aflige  afligir ver
4061 afligem afligir ver
4062 afligi  afligir ver
4063 afligia afligir ver
4064 afligiam        afligir ver
4065 afligida        afligido        adj
4066 afligidas       afligido        adj
4067 afligido        afligir ver
4068 afligidos       afligido        adj
4069 afligindo       afligir ver
4070 afligir afligir ver
4071 afligiram       afligir ver
4072 afligirem       afligir ver
4073 afligiria       afligir ver
4074 afligisse       afligir ver
4075 afligissem      afligir ver
4076 afligiu afligir ver
4077 aflija  afligir ver
4078 aflijam afligir ver
4079 aflijo  afligir ver
4080 aflita  aflito  adj
4081 aflitas aflito  adj
4082 aflitiva        aflitivo        adj
4083 aflitivas       aflitivo        adj
4084 aflitivo        aflitivo        adj
4085 aflitivos       aflitivo        adj
4086 aflito  aflito  adj
4087 aflitos aflito  nom
4088 aflora  aflorar ver
4089 aflorada        aflorar ver
4090 afloradas       aflorar ver
4091 aflorado        aflorar ver
4092 aflorados       aflorar ver
4093 afloram aflorar ver
4094 afloramento     afloramento     nom
4095 afloramentos    afloramento     nom
4096 aflorando       aflorar ver
4097 aflorar aflorar ver
4098 afloraram       aflorar ver
4099 aflorariam      aflorar ver
4100 aflorasse       aflorar ver
4101 aflorava        aflorar ver
4102 afloravam       aflorar ver
4103 aflore  aflorar ver
4104 aflorou aflorar ver
4105 aflou   aflar   ver
4106 afluem  afluir  ver
4107 afluente        afluente        nom
4108 afluentes       afluente        nom
4109 aflui   afluir  ver
4110 afluindo        afluir  ver
4111 afluir  afluir  ver
4112 afluiu  afluir  ver
4113 afluxo  afluxo  nom
4114 afluência      afluência      nom
4115 afluências     afluência      nom
4116 afobada afobar  ver
4117 afobado afobar  ver
4118 afobados        afobar  ver
4119 afobamento      afobamento      nom
4120 afobar  afobar  ver
4121 afobe   afobar  ver
4122 afobem  afobar  ver
4123 afocinham       afocinhar       ver
4124 afofar  afofar  ver
4125 afoga   afogar  ver
4126 afogada afogado adj
4127 afogadas        afogado adj
4128 afogadense      afogadense      adj
4129 afogadilho      afogadilho      nom
4130 afogado afogar  ver
4131 afogador        afogador        nom
4132 afogados        afogado nom
4133 afogam  afogar  ver
4134 afogamento      afogamento      nom
4135 afogamentos     afogamento      nom
4136 afogando        afogar  ver
4137 afogar  afogar  ver
4138 afogara afogar  ver
4139 afogaram        afogar  ver
4140 afogarem        afogar  ver
4141 afogasse        afogar  ver
4142 afogava afogar  ver
4143 afogavam        afogar  ver
4144 afogo   afogo   nom
4145 afogou  afogar  ver
4146 afogue  afogar  ver
4147 afogueadas      afogueado       adj
4148 afogueado       afogueado       adj
4149 afoguei afogar  ver
4150 afoguem afogar  ver
4151 afoita  afoito  adj
4152 afoitamente     afoitamente     adv
4153 afoito  afoitar ver
4154 afoitos afoito  adj
4155 afolha  afolhar ver
4156 afolhas afolhar ver
4157 afonia  afonia  nom
4158 afonsa  afonsa  nom
4159 afonsina        afonsina        nom
4160 afonso  afonso  nom
4161 afora   afora   pre
4162 aforada aforar  ver
4163 aforadas        aforar  ver
4164 aforado aforar  ver
4165 aforados        aforar  ver
4166 aforam  aforar  ver
4167 aforamento      aforamento      nom
4168 aforamentos     aforamento      nom
4169 aforamos        aforar  ver
4170 aforar  aforar  ver
4171 aforas  aforar  ver
4172 afore   aforar  ver
4173 aforisma        aforismar       ver
4174 aforismas       aforismar       ver
4175 aforisme        aforismar       ver
4176 aforismo        aforismo        nom
4177 aforismos       aforismo        nom
4178 aformoseamento  aformoseamento  nom
4179 aformosear      aformosear      ver
4180 aforo   aforar  ver
4181 aforou  aforar  ver
4182 aforradores     aforrador       nom
4183 aforro  aforro  nom
4184 afortunada      afortunado      adj
4185 afortunadamente afortunadamente adv
4186 afortunadas     afortunado      adj
4187 afortunado      afortunado      adj
4188 afortunados     afortunado      adj
4189 afoxé  afoxé  nom
4190 afra    afro    adj
4191 afrancesada     afrancesar      ver
4192 afrancesado     afrancesar      ver
4193 afrancesados    afrancesar      ver
4194 afrancesamento  afrancesamento  nom
4195 afras   afro    adj
4196 afrenta afrentar        ver
4197 afrente afrentar        ver
4198 afrescada       afrescar        ver
4199 afrescadas      afrescar        ver
4200 afrescado       afrescar        ver
4201 afrescados      afrescar        ver
4202 afrescar        afrescar        ver
4203 afresco afresco nom
4204 afrescos        afresco nom
4205 afrescou        afrescar        ver
4206 afretado        afretar ver
4207 afretamento     afretamento     nom
4208 africa  africar ver
4209 africada        africada        adj
4210 africadas       africada        adj
4211 africado        africar ver
4212 africados       africar ver
4213 africam africar ver
4214 africana        africano        adj
4215 africanas       africano        adj
4216 africando       africar ver
4217 africane        africanar       ver
4218 africanes       africanar       ver
4219 africanismo     africanismo     nom
4220 africanismos    africanismo     nom
4221 africanista     africanista     nom
4222 africanistas    africanista     nom
4223 africanizada    africanizar     ver
4224 africanizadas   africanizar     ver
4225 africanizado    africanizar     ver
4226 africanizados   africanizar     ver
4227 africanizar     africanizar     ver
4228 africano        africano        nom
4229 africanos       africano        adj
4230 africas africar ver
4231 africo  africar ver
4232 africânder     africânder     nom
4233 africâner      africâner      nom
4234 afrique africar ver
4235 afro    afro    adj
4236 afrodisia       afrodisia       nom
4237 afrodisias      afrodisia       nom
4238 afrodita        afrodita        nom
4239 afrodite        afrodite        nom
4240 afronta afronta nom
4241 afrontadas      afrontado       adj
4242 afrontado       afrontar        ver
4243 afrontados      afrontado       adj
4244 afrontam        afrontar        ver
4245 afrontamento    afrontamento    nom
4246 afrontamentos   afrontamento    nom
4247 afrontando      afrontar        ver
4248 afrontar        afrontar        ver
4249 afrontaram      afrontar        ver
4250 afrontarem      afrontar        ver
4251 afrontaria      afrontar        ver
4252 afrontas        afronta nom
4253 afrontava       afrontar        ver
4254 afrontavam      afrontar        ver
4255 afronte afrontar        ver
4256 afronto afrontar        ver
4257 afrontosa       afrontoso       adj
4258 afrontoso       afrontoso       adj
4259 afrontou        afrontar        ver
4260 afros   afro    adj
4261 afrouxa afrouxar        ver
4262 afrouxada       afrouxar        ver
4263 afrouxadas      afrouxar        ver
4264 afrouxado       afrouxar        ver
4265 afrouxados      afrouxar        ver
4266 afrouxamento    afrouxamento    nom